Mykolas DEIKUS
Šiaulių savivaldybės Švietimo skyrius reikalauja, kad pradinukų tėvai ir toliau būtų klaidinami. Pradinėms mokykloms išsiuntinėti reikalavimai vykdyti Tarybos sprendimą, kuris buvo triukšmingai pakeistas. Valdininkai, užuot pasirūpinę, kad pradinukų tėvai gautų naują informaciją, ir toliau juos klaidina. Manoma, jog savivaldybė ir toliau mėgina prismaugti pradines mokyklas.

Tikrina mokyklas

Kiek daugiau nei prieš mėnesį savivaldybės Švietimo skyrius mieste veikiančioms pradinėms mokykloms išsiuntinėjo reikalavimą patikrinti, kaip vykdomas šių metų sausio 29 dieną priimtas sprendimas. Tąkart Taryba nusprendė, kad kelioms mokykloms neskiriama aptarnaujama teritorija. Į šį sąrašą įtrauktos „Santarvės“ ir Suaugusiųjų vidurinės mokyklos, Jaunimo, „Sandoros“ pagrindinė, Tėvo Benedikto Andruškos, Centro ir „Saulės“ pradinės mokyklos.

Be to, nuspręsta, kad mokiniai, nuo 2009 metų nepasirinkę mokyklos pagal aptarnaujamą teritoriją nuo pirmos klasės, baigę pradinio ugdymo programą, į mokyklą pagal aptarnaujamą teritoriją priimami tik esant laisvų vietų.
Pradinių mokyklų vadovams nurodyta su Tarybos sprendimu supažindinti asmeniškai, pasirašytinai. Kitaip tariant, nurodyta patikrinti, ar visi tėvai žino, kokioms mokykloms aptarnaujamos teritorijos neskiriamos ir kas laukia jų atžalų.

Iš pirmo žvilgsnio viskas būtų gerai, jeigu...

Sprendimas pakeistas

Tarybos sprendimas buvo pakeistas praėjus keliems mėnesiams po to, kai buvo priimtas.

Kilo klausimas, ar sausio 29-osios sprendimas neprieštarauja Švietimo įstatymui, kuriame aiškiai nurodoma, jog į valstybinę ar savivaldybės mokyklą pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis mokyklai priskirtoje teritorijoje. Tokio turinio skundą Seimo narys Edvardas Žakaris nusiuntė Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybai.
Vyriausybės atstovo tarnybos teisininkė Violeta Kiurienė konstatavo, jog Tarybos sprendimo punktai, su kuriais turėjo būti supažindinti tėvai, prieštarauja Švietimo įstatymui. Savivaldybė įspėta, kad bus priversta keisti sprendimą, jeigu to nepadarys savanoriškai.
Redakcijos turimi dokumentai rodo, kad Švietimo skyriaus vedėja Violeta Damskienė, kai buvo prispausta uodega, sutiko taisyti ydingą Tarybos sprendimą.

Šių metų kovo trisdešimtą dieną miesto Taryba išbraukė teiginį, kad aukščiau išvardytoms mokykloms neskiriamos aptarnavimo teritorijos. Ir panaikino teiginį, kad vaikai bus į „mokyklą pagal aptarnaujamą teritoriją priimami tik esant laisvų vietų.“ 
Dabar skelbiama, kad vaikai nuo penktos klasės bus priimami į mokyklas, kurioms skirtos papildomos aptarnavimo teritorijos. 
Valdininkai kuriozų neįžvelgia
Esama ir dar vieno kuriozo, kurio, panašu, nenori matyti Švietimo skyriaus vadovai. 

Klausiama, kodėl reikalaujama vykdyti įstatymams prieštaravusį sausio 29-osios, o ne pataisytą sprendimą, skyriaus vedėja V. Damskienė savo įsakyme nieko blogo nei keisto neįžvelgė.
Įsakymą rengęs skyriaus vedėjo pavaduotojas Romas Marcinkus tikino, jog ir pataisius sprendimo esmė likusi ta pati.
Tačiau, jeigu ir darytume prielaidą, kad po kelių mėnesių pataisytas, bet įsakyme nutylėtas sprendimas ir liko „panašus“, tai matytume, jog pataisytame variante punkte, kurį reikalaujama vykdyti, rašoma ne apie pradines mokyklas, o vardijamos gimnazijos. Nes pasikeitė numeracija. 
Taigi tai tik dar kartą įrodytų, jog iš esmės pradinės mokyklos spaudžiamos vykdyti įstatymams prieštaraujančius reikalavimus, kurie buvo panaikinti.

Tėvai klaidinami sąmoningai?

Seimo narys E. Žakaris įsitikinęs, kad Švietimo skyrius privalėjo visus tėvus informuoti apie pasikeitusį Tarybos sprendimą.
Tačiau kodėl Švietimo skyrius to nepadarė? Vienas iš atsakymų gali būti vadinamasis Švietimo tinklo optimizavimo planas, kuris reiškia, jog pradinės mokyklos naikinamos, kad vaikai papildytų pagrindines mokyklas. 
Pradinių mokyklų bendruomenių atstovai svarsto, kad valdininkai galėjo būti suinteresuoti klaidinti tėvus, kad šie vaikus iškart vestų į pagrindines mokyklas. Nes daugelis supažindintų su įstatymams prieštaraujančiu Tarybos sprendimu tėvų gali ir nežinoti, kad jis pataisytas.

Ministro rekomendacijos

Anksčiau savivaldybės Švietimo skyrius mėgdavo trimituoti, jog Šiauliuose veikianti švietimo sistema šalyje rodoma kaip pavyzdys. Tačiau dabar tuo galima suabejoti. 

Švietimo ministras Gintaras Steponavičius rašte, kurio kopija adresuota savivaldybės administracijos direktoriui Vladui Damulevčiui, dar kartą patvirtino, kad jau minėto sausio 29-osios sprendimo punktai (kurių vykdymą tikrina V. Damskienė) prieštarauja įstatymams. 
„Šiuo metu Šiaulių miesto mokyklose mokinių skaičius labai skirtingas. Vienos mokyklos – pustuštės, kitos – perpildytos. Manome, kad mokyklos steigėjas gali riboti mokinių priėmimą į perpildytas mokyklas“, - nedviprasmiškai rekomenduojama ministro rašte. 

Be to, pripažįstama, kad aukštesniųjų klasių mokiniai dažnai daro neigiamą įtaką pradinukų elgesiui ir mokymuisi, todėl tėvai renkasi atskiruose pastatuose veikiančias pradines mokyklas. Tačiau, kaip jau buvo skelbta, savivaldybės Švietimo skyrius užsimojo žūtbūt suvaryti pradinukus į pagrindines mokyklas. 


Į viršų