Lina JUREVIČIŪTĖ
Dvaro gatvės 64 namo antrajame aukšte gyvenanti žinomo šiauliečio mama, 95-erių metų šiaulietė E. J., neslėpdama liūdesio žurnalistams sakė per visą ilgą savo gyvenimą nekonfliktavusi su kaimynais ir neieškojusi teisybės. Šviesios atminties senolę kreiptis į žurnalistus privertė pirmajame namo aukšte įsikūrę verslininkai. Jau antra žiema verslininkai nešildo savo patalpų, todėl šaltis pro grindis veržiasi į jos butą. Nors lauke nešalta, tačiau moters bute vos 15 laipsnių šilumos. Praėjusią žiemą jos bute buvo vos 12-13 laipsnių šilumos. „Įrenginėdami patalpas jie žadėjo įrengti dujinį šildymą, tačiau jau dveji metai patalpos tuščios ir jos nešildomos”, - sakė šalti priversta namo gyventoja.

Šaltis – nepakeliamas

Dvaro gatvės 64 namo gyventoja E. J. prisipažino žinanti, kad šiame name yra gyventojų, kurie nepasižymi pačia geriausia reputacija. Anot jos, čia gyvena ir skolininkų ir „visokių kitokių žmonių”, tačiau ji mažame vieno kambario bute gyvena dar nuo 1964-ųjų.
„Sąžiningai mokėjau ir moku visus mokesčius. Nė vieno cento nei už elektrą, nei už šildymą, nei už kitas paslaugas nesu skolinga. Visada gražiuoju sutardavau su kaimynais ir su jais gražiai gyvenome. Nesiskųsčiau ir dabar, bet jau nebežinau, kur kreiptis. Pirmajame aukšte verslininkai įsirengė patalpas, atjungė šildymą ir jau dvi žiemas mano bute šalta”, - pasakojo senolė.
Šviesios atminties senolė sakė, kad rekonstruoti anksčiau buvusios kirpyklos pirmajame namo aukšte patalpas verslininkai pradėjo 2008 metais. Pristatė priestatą, o atjungdami patalpas nuo centrinės šildymo sistemos pažadėjo, kad jie savo patalpas apsišildys dujomis ir esą gyventojai dėl to tikrai nenukentės.

Nežinia, ar dėl užklupusio ekonominio sunkmečio, ar dėl kitokių priežasčių verslininkai patalpose neįsikūrė ir jokia veikla čia nevyksta. Priestato langai išdaužyti, o patalpos nešildomos.
„Iškentėjau pernai žiemą. Kambaryje būdavo 12-13 laipsnių šilumos. Lovoje gulint nešalta, tačiau sėdėti nesusivyniojus į drabužius jau negalėjau. Amžius mano jau nebeleidžia išeiti į lauką, todėl visą laiką praleidžiu namuose. O kai šalta, žinokite, nemalonu”, - guodėsi E. J.

Administratorius atsisakė padėti?

Dėl verslininkų kaltės priversta šalti Dvaro gatvės 64 namo gyventoja sakė skambinusi namą administruojančiai bendrovei UAB „Ūkvedys”. Į telefono skambutį atsiliepusi moteris pasakiusi, kad nereikia skųstis ir paprašė pakantumo kaimynams.
„Aš tik norėjau paklausti, ar jie jau pradėjo šildyti savo patalpas, o jie manęs prašė pakantumo. Pažadėjo ateiti pažiūrėti, bet jokios žinios iš jų nesulaukiau”, - sakė E. J.

Moteris pažymėjo, jog buvo susisiekusi ir su buvusios kirpyklos šeimininke, patalpų po jos butu savininke. Tačiau ši pasakiusi, kad patalpas pardavė, o kas naujasis šeimininkas, nežinanti.

 „Šiaulių naujienų” žurnalistai susisiekė su namą administruojančios bendrovės „Ūkvedys” inžiniere.  Prisistatyti nenorėjusi moteris pažymėjo, kad po E. J. butu esančių patalpų šeimininkas jau atsirado. Esą kaip tik šiomis dienomis jis tvarko su patalpomis susijusius reikalus. Daugiau pakomentuoti „Ūkvedžio” inžinierė negalėjo, teigė serganti ir esanti namuose.

Daugiabučio namo administratoriaus atstovė sakė suprantanti namo gyventoją ir mananti, kad patalpų šeimininkas turi jas šildyti.

Patys gyventojai taupo šilumą

„Šiaulių naujienoms” pavyko susisiekti su patalpų šeimininke Jūrate Urnikiene. Apkaltinusi žurnalistus esą nebeturime apie ką rašyti, jei jau tokiais dalykais domimės, kaltinimus ėmė žerti patiems namo gyventojams. Esą patys namo gyventojai taupo šildymą minimaliai šildydamiesi. O tai, kad jos patalpos nešildomos, esą turi mažai reikšmės.

J. Urnikienė pažymėjo, jog vis dar tvarkomi dokumentai šildymo sistemos įrengimui rekonstruotose patalpose. Esą dujininkai neleido įsirengti dujinio šildymo, todėl dabar tvarkomi dokumentai šildymo elektra sistemai. Verslininkė sakė ir pati norinti kuo greičiau viską susitvarkyti ir pagaliau išspręsti šią problemą.

Patalpose negali būti mažiau kaip 18 laipsnių šilumos

Bendrovės „Šiaulių energija” atstovas Rimantas Lazdynas „Šiaulių naujienoms” teigė, kad daugiabučio namo butuose ar įrengtose patalpose negali būti mažiau kaip 18 laipsnių šilumos.

„Patalpų savininkas privalo patalpose palaikyti minimalią temperatūrą. Jei gyventojai skundžiasi, jie turi kreiptis į daugiabučio namo administratorių, o šis – į Energetikos inspekciją. Būtent administratorius turi kreiptis į Energetikos inspekciją”, - pažymėjo R. Lazdynas.

Rekonstruotomis ir nešildomomis patalpomis susidomėjo statybų priežiūros inspektoriai. Šiaulių apskrities viršininko administracijos Statybos ir statinių naudojimo valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas Alfonsas Dankisas pažadėjo artimiausiu metu patalpas patikrinti ir „Šiaulių naujienas” informuoti apie pažeidimus.

„Nesvarbu, ar jie turi leidimus atsijungti nuo centrinės šildymo sistemos, tačiau patalpų šeimininkai turi palaikyti minimalią temperatūrą. Komentuoti kokios bus sankcijos, dar negaliu, tačiau kai tik patikrinsime, jums pranešiu”, - pažadėjo A. Dankisas.

Į viršų