telefono nr3 el pastas3

Vieta
Kaina € už 1 cm2, be PVM
Pirmas puslapis
2,60 (II, IV) ir 3,50 (VI)
Paskutinis puslapis
1,80 (II, IV) ir 2,30 (VI)
Tekstiniai puslapiai
1,20 (II, IV) ir 1,80 (VI)
3 puslapis
1,45 (II, IV) ir 2,00 (VI)
Reklaminiai puslapiai
0,60 (II, IV) ir 0,90 (VI)

*Kainos netaikomos politinei reklamai politinės kampanijos ir rinkimų agitacijos laikotarpiu.

Fiksuota vieta – 20%.

Tuščias
Dienraščio „Šiaulių naujienos“ skilčių plotis
Horizontalus matmuo
4,8 cm
10 cm
15,2 cm
20,4 cm
25,6 cm
Maksimalus aukštis 37,4 cm - be juostelės ir psl. numeracijos arba 35,6 cm su juostele ir psl. numeracija, pirmajame puslapyje – 30 cm.
Į viršų