Vilnius, gruodžio 9 d. (ELTA).
Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas e. sveikatos sistemos 2009-2015 m. plėtros programos projektas atveria galimybes modernioms technologijoms. 

Per pirmąjį etapą 2010-2011 m. bus sukurta bazinė bendro naudojimo infrastruktūra: technologinis, organizacinis ir metodinis pagrindas e. sveikatos paslaugoms ir sveikatos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimui, centralizuotai kaupiama bazinė elektroninė sveikatos istorija. Be to, numatoma sukurti priemones, kurios leistų lyginti pacientų tyrimus su analogiškais duomenų bazėje sukauptais tyrimais, automatiškai rasti paciento diagnozę, plėtoti išankstinės registracijos pas gydytojus sistemą.

Paciento tyrimas galės būti palygintas su duomenų bazėje sukauptais analogiškais skaitmeniniais tyrimais ir automatiškai randama galima paciento diagnozė.

Per antrąjį etapą bus sukurta priemonė, leidžianti pirminio lygio sveikatos priežiūros įstaigoms naudotis informacine sistema, pasiekiama per interneto naršyklę iš bet kurios Lietuvos vietos. Taip pat numatoma sukurti nacionalinę medicininių vaizdų saugojimo ir vieningos prieigos sistemą, diegti telemedicinos priemones, technologijas ir kurti infrastruktūrą sveikatinimo, profilaktikos, prevencijos ir mirtingumo mažinimo veikloms vykdyti.

Šių priemonių įgyvendinimas leis optimizuoti gydymo įstaigose vykstančius procesus, mažinti gydymo sąnaudas, taupyti tiek pacientų, tiek medikų laiką, užtikrinti paciento duomenų vientisumą ir jų apsaugą.

Pagrindiniai e. sveikatos programos finansavimo šaltiniai yra Europos Sąjungos parama, valstybės ir savivaldybių lėšos, sveikatinimo įstaigų, tarptautinių programų ir projektų lėšos bei privataus kapitalo investicijos. 

Programos įgyvendinimui planuojama skirti 107 milijonus litų (85 proc. ES paramos lėšų ir 15 proc. iš valstybės biudžeto). 70 proc. visų lėšų bus skiriama nacionaliniams projektams bei gydymo įstaigų informacinių technologijų plėtrai.

Pasak sveikatos apsaugos ministro Algio Čapliko, parengta programa leidžia objektyviai įvertinti jau įgytą elektroninių sveikatos paslaugų patirtį ir planuoti tolesnę raidą, kurti moderniomis technologijomis paremtas naujas sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą. 
Į viršų