Šiaulių miesto savivaldybėje vykusios spaudos konferencijos metu LAS Šiaulių skyriaus valdybos pirmininkė Rūta Stuopelienė, miesto architektai Vytenis Rudokas ir Šarūnas Sabaliauskas pristatė iniciatyvą surengti laisvą Prisikėlimo aikštėje numatomo statyti paminklo „Tautos Laisvei“ idėjų konkursą. Siūlymus teikti gali ne tik architektai, menininkai ar dizaineriai, bet ir visi bendruomenės atstovai.

Lietuvos architektų sąjungos (LAS) Šiaulių skyriaus kvietimas dalyvauti idėjų apžiūroje-konkurse

Apžiūros-konkurso poreikis:

Prisikėlimo aikštės erdvinio formavimo koncepcijos įgyvendinimas (pagal arch. V. Rudoko projektą) yra susijęs su vertikalaus akcento (obelisko) statymu aikštės skvere prie savivaldybės. Pilnam aikštės architektūriniam ansambliui trūksta paskutinio elemento – paminklo „Tautos Laisvei“. Paminklo statymas yra aikštės kompozicijos užbaigimo klausimas, t.y. ne tik socialinis-politinis, bet ir meninis aikštės erdvinės kompozicijos klausimas.

Kadangi paminklo meninės idėjos konkursas nedavė tinkamo rezultato, LAS Šiaulių skyrius imasi iniciatyvos organizuoti apžiūrą konkursą, kurio pagrindinis tikslas – patvirtinti arba paneigti obelisko aikštės skvere idėją. Apžiūra-konkursas yra priemonė sužinoti visuomenės nuomonę apie paminklo pobūdį, t.y. apie galimybę statyti monumentalų obeliską.

Dalyvauti apžiūroje-konkurse kviečiami visi, turintys idėjų, visi neabejingi miestiečiai, norintys pasiūlyti savo idėją Tautos Laisvės įprasminimui Prisikėlimo aikštėje.

Dauguma LAS Šiaulių skyriaus architektų pritarė obelisko idėjai, jo dydžiui ir statymo vietai. Tai reiškia, kad iš esmės sutinkama su oficialaus meninio konkurso sąlygų traktuotėmis. Liko nutarti kokia yra obelisko plastika, stilistika.

Kadangi kai kurie menininkai teigia, kad sąlygos buvo per griežtos, todėl ypač kviečiami pareikšti savo nuomonę visi tie, kurie nesutinka su oficialaus meninio konkurso sąlygomis ir traktuotėmis, abejoja dėl paminklo vietos, dydžio ir pan. Menininkai, dizaineriai, menotyrininkai, tarpdisciplininio meno asociacijos nariai, turintys savo nuomonę prašomi ją pateikti.

Apžiūros-konkurso objektas:

Šiaulių mieto tarybos nutarimu Prisikėlimo aikštėje numatoma statyti paminklą „Tautos Laisvei“. Paminklo pavadinime sukoncentruotas XX a. lietuvių tautos kovų už Laisvę turinys, kurį galima apibrėžti šiais faktais ir reiškiniais:

  • 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas; tarpukario tautos kova už Laisvę (kovos su bermontininkais ir t.t.); 
  • pokario pasipriešinimo kovos (Laisvės kovų sąjūdžio deklaracija Minaičiuose); 
  • disidentinė/rezistencinė kova okupacijos sąlygomis iki 1988 m. Sąjūdžio
  • 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės atstatymo aktas.

Šių datų paminėjimas ir/ar meninis įprasminimas monumentaliame kūrinyje būtų tinkamas pagarbos ženklas.

Reikalavimai paminklui:

Siūloma paminklo idėja turi atitikti pagrindinę, t.y. Laisvės kovotojų pagerbimo temą. Sofistiniai išvedžiojimai abstrakčios „laisvės“, „laisvo žmogaus“ ar „žmogaus teisių“ temomis nepageidautini. Taip pat pagrindinė idėja turi būti visiems aiški ir suprantama, o meniniai teiginiai turi būti konkretūs, t.y. neturi būti dviprasmiški.

Paminklo/obelisko statymo vieta pasirenkama laisvai. Abejojantys dėl aikštės autoriaus V. Rudoko nurodytos paminklo statymo vietos turi argumentuotai įrodyti naujos vietos galimybę, pateikdami situacijos planą/genplaną.

Rekomendacijos idėjos pateikimui:

Idėjos pateikimas nereglamentuojamas, bet būtina pateikti ant A2 (420 x 598 cm) lapo formato. Tai palengvintų idėjų viešą eksponavimą.

Pagal idėjos pateikimo pobūdį tai gali būti eskizas, piešinys, brėžinys ir t.t. Objekto maketas arba kompiuterinis brėžinys ar vizualizacija būtų didelis privalumas.

Sklypo planas padėtų tiksliau identifikuoti paminklo vietą.

Medžiaga pateikiama laisvai pasirinkta forma taip, kad būtų įmanoma suprasti idėją. Privalomas trumpas aiškinamasis raštas, apibūdinantis idėją ir paminklo medžiagiškumą. Idėjos autorius aiškinamąjame rašte nurodo savo vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

Papildomai pageidaujama medžiagą pateikti USB laikmenoje tam, kad galima būtų pasiūlymus susisteminti ir išleisti leidinį/katalogą.

Pasiūlymų pateikimas:

Informaciją ir pradinių duomenų medžiagą pasiūlymams teikia: LAS Šiaulių skyrius, Vilniaus g. 116a, Šiauliai. Pirmininkė Rūta Stuopelienė, tel.+370 698 77238; el.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pasiūlymų medžiagą pateikti iki 2019-09-02 (imtinai) –nuo 10 val. iki 19 val. LAS Šiaulių skyriaus patalpose adresu Vilniaus g. 116a, Šiauliai. Tel pasiteiravimui: +370 698 77238 (LAS Šiaulių skyriaus valdybos pirmininkė Rūta Stuopelienė).

Apžiūros-konkurso rezultatų aptarimas:

Idėjų pristatymas 2019-09-04, 16 val. praktinės konferencijos ,,ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪRINĖ TRADICIJA. TARP ISTORIJOS IR GAMTOS“ metu, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos salėje.

Idėjų apibendrinimas ir vystytino sprendinio rekomendacijos įvyks 2019-09-26, 16 val. baigiamojo renginio metu Šiaulių savivaldybės tarybos salėje.

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

Į viršų