2011-2015 m. vadovaujant tuometiniam merui J. Sartauskui, dėl vykdyto ir 2015 m. sustabdyto galimai korupcinio Menų inkubatoriaus projekto, šiandien savivaldybė patiria nuostolius ir deda maksimalias pastangas siekdama apginti miesto gyventojų lėšas.

UAB „Meba“ ir UAB ,,Konsolė“, veikdamos 2014-04-15 sudarytos jungtinės veiklos sutarties pagrindu, vykdė VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūros“ organizuotą projektą. Dėl nevykdytų darbų, VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ nutraukė šio projekto finansavimą, o minėta UAB „Meba“ siekia per teismus prisiteisti virš 200 tūks. Eur ne tik iš VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūros“, bet ir iš Šiaulių miesto savivaldybės.

Tebesitęsiant teisminiam procesui, Šiaulių miesto savivaldybė pateikė kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui dėl 2019-07-05 apeliacinės instancijos teismo nutarties pakeisti Šiaulių apygardos teismo sprendimą ir priteisti UAB „Meba“ naudai iš buvusios VšĮ Šiaulių regiono plėtros agentūros solidariai su Šiaulių miesto savivaldybe 198 243,90 Eur, 5 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinės instancijos sprendimas įsiteisėja iš karto ir tampa vykdytinu, todėl Savivaldybei kilo nelengvas iššūkis apsaugoti viešuosius pinigus, kurie jos nuomone yra priteisti nepagrįstai. Nors kasaciniam skundui pateikti įstatymas nustato 3 mėnesių terminą, Šiaulių miesto savivaldybė jį pateikė per 3 savaites prašydama Aukščiausiojo teismo sustabdyti žemesnės instancijos teismo sprendimo vykdymą iki bus išnagrinėtas kasacinis skundas.

Toks prašymas buvo pateiktas ir restruktūrizuojamos UAB „Meba“ pasitelktam antstoliui, kuris itin skubėdamas siekia kuo greičiau šiai restruktūrizuojamai įmonei iš Savivaldybės sąskaitos pervesti visą sumą, visiems puikiai suvokiant, kad nurašytos nuo sąskaitos lėšos greičiausiai nebegalės būti susigrąžintos net ir Aukščiausiajam teismui sustabdžius tokio sprendimo vykdymą ar net sulaukus Savivaldybei palankaus galutinio teismo sprendimo.

Vykdomąjį dokumentą vykdantis antstolis savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu vykdymo veiksmus gali atidėti.

Restruktūrizuojamos UAB „Meba“ bei jos pasitelkto antstolio buvo prašoma palaukti bent jau iki rugsėjo mėn. 5 d. Tarybos posėdžio, kuriame būtų sprendžiamas Savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo klausimas, nes tokia UAB „Meba“ reikalaujama suma nebuvo planuojama ir nebuvo numatyta miesto biudžete. Į tokį savivaldybės prašymą neatsižvelgta, todėl kyla klausimas kieno sąskaita bus nurašytos ir atimtos miesto lėšos: sustabdyta dalis socialinių projektų? sustabdytas mokyklų aplinkos sutvarkymas? Sustabdyta miesto infrastruktūros projektų vykdymas?

Toks be atodairiškas kėsinimasis į viešuosius finansus ir skubėjimas kuo greičiau, nelaukiant nei rugsėjo 5 d. Tarybos sprendimo dėl lėšų skyrimo, nei kelių dienų Aukščiausiojo teismo sprendimo dėl galimo vykdymo sustabdymo, atimti iš miesto savivaldybės gyventojų lėšas yra akivaizdžiai pažeidžiantis viešąjį interesą bei proceso šalių interesų pusiausvyrą.

Tokie antstolio veiksmai bus skundžiami, o Savivaldybė padarys viską kas įmanoma, siekdama apginti miesto gyventojų lėšas ir jų interesus.

Šiaulių miesto savivaldybės informacija

Į viršų