Pirmoji ponia Diana Nausėdienė penktadienį Ukrainos centre susitiko su Europos Tarybos (ET) Generaline Sekretore Marija Pejčinović Burić.

Pirmoji ponia pristatė Ukrainos centro veiklą, tikslus, įgyvendinamus projektus ir ateities perspektyvas.

„Labai vertiname ET paramą Ukrainai ir jos žmonėms, ypač Ukrainos vaikams. Kaip žinome, Lietuvai pirmininkaujant ET Ministrų Komitetui daugiausia dėmesio bus skiriama būtent Ukrainai. Remti Ukrainą, padėti jai apsiginti nuo Rusijos agresijos – svarbiausi Lietuvos pirmininkavimo prioritetai“, – sakė D. Nausėdienė.

Pasak jos, kadangi vienas iš Rusijos karo prieš Ukrainą tikslų yra paneigti Ukrainos valstybingumą, ištrinti ukrainiečių kalbą, kultūrą ir tapatybę, kolektyvinė demokratinio pasaulio pareiga yra sudaryti tinkamas gyvenimo sąlygas ukrainiečių pabėgėliams tose šalyse, kuriose jie yra apsistoję, visokeriopai juos skatinti ir remti.

„Tarptautinė bendruomenė turi daryti viską, kas įmanoma, kad ukrainiečiai jaustųsi saugūs Europoje, gautų medicininę ir socialinę pagalbą, švietimo paslaugas, o svarbiausia – puoselėtų savo kultūrą, išsaugotų savo tapatybę ir tautos gyvybingumą“, – pabrėžė D. Nausėdienė.

Pirmosios ponios teigimu, Ukrainos centras yra unikali iniciatyva, vienijanti ukrainiečių bendruomenę, tenkinanti jų poreikius, siūlanti atvirą erdvę kultūrai, švietimui ir bendruomeninėms paslaugoms.

„Ukrainos centre vykstantys kultūros renginiai, edukacinės programos, psichosocialinė pagalba ir kultūros iniciatyvos yra gyvybiškai svarbus tiltas tarp bendruomenių, skatinantis solidarumą, atsparumą ir tarpusavio supratimą. Ypatingas dėmesys skiriamas Ukrainos vaikų teisių apsaugai, saugumui ir gerovei, o tai yra tiesiogiai susiję su ET kompetencija. Suvienykime nacionalines ir tarptautines pastangas, kurkime geresnę ateitį Ukrainai ir jos ateities kartoms“, – kalbėjo D. Nausėdienė.

Pasak pirmosios ponios, turime užtikrinti, kad karui pasibaigus Ukrainos pergale Ukrainos vaikai grįžtų namo stiprūs, išsilavinę ir būtų pasirengę atkurti savo tėvynę tokią, kokios jie nori.

Ukrainos centras Vilniuje įsteigtas Lietuvos ir Ukrainos pirmųjų ponių iniciatyva ir siekia sukurti ukrainiečių bendruomenei Lietuvoje skirtą atvirą kultūros, švietimo ir bendruomeninių paslaugų erdvę. Jo steigėjai – Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Vytauto Didžiojo universitetas ir Ukrainos ambasada Lietuvoje.

Duris lankytojams centras atvėrė 2022 metų birželį. Vienas iš pagrindinių jo uždavinių – ne tik suteikti erdvę pasitraukusiems iš Ukrainos žmonėms, siekiant sėkmingai juos integruoti Lietuvoje, bet ir sudaryti galimybes susitikti su tautiečiais, puoselėti savo kultūrą, istoriją ir tapatybę, gauti psichologinę pagalbą, neformaliojo švietimo, kultūros, socialines, kitas reikalingas paslaugas. Iki šiol tai yra tarptautiniam bendradarbiavimui atvira kultūros ir edukacijų erdvė.

Pranešimą paskelbė: Justė Krančiukaitė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
Į viršų