Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė pirmadienio vakarą dalyvavo Niujorke surengtoje paramos Ukrainai vakarienėje.

Kreipdamasi į vakarienės dalyvius, D. Nausėdienė priminė, kad prieš metus vykusiame susitikime kalbėta apie agresoriaus bandymą kolonizuoti suverenios valstybės teritoriją ir vergais paversti jos gyventojus ukrainiečius. „Deja, šiemet vėl tenka kalbėti apie griovimus ir naikinimus, karo siaubą XXI amžiuje išgyvenančių ukrainiečių netektis, beribį skausmą ir laisvės viltį. Viltį, kad Žemė vis dar yra žmonių planeta, kurioje branginamas teisingumas ir ginamas žmoniškumas“, – sakė pirmoji ponia.

Pasak D. Nausėdienės, kartu su Ukrainos pirmąja ponia Olena Zelenska Vilniuje įkurtas Ukrainos centras ukrainiečiams tapo ir vilties, ir šalies integracijos į Europą žiburiu. Stiprinant jį su donorų parama, pavyko sukurti tarpkultūrinę bendradarbiavimo platformą, kuri suvienijo geros valios žmones visame pasaulyje. Jų dėka Ukrainos centras galėjo operatyviai suteikti visokeriopą pagalbą ukrainiečiams, pasitraukusiems iš karo draskomos tėvynės, sustiprinti jų šeimas ir visą ukrainiečių bendruomenę Lietuvoje.

Pirmosios ponios teigimu, Ukrainos centras Vilniuje sukūrė akivaizdžią naudą: per metus jame apsilankė daugiau nei 27 tūkst. žmonių, buvo organizuota beveik 2 tūkst. veiklų. Tūkstančiai ukrainiečių centre gavo galimybę mokytis anglų, lietuvių, ukrainiečių kalbų. Tūkstančiai knygų pasiekė ne tik sostinėje įsikūrusius bendruomenės narius, bet ir atokiausiuose Lietuvos regionuose išsibarsčiusius ukrainiečius.

Kartu su Vytauto Didžiojo universitetu pradėtas projektas, orientuotas į regionuose susitelkusias ukrainiečių bendruomenes ir jų lyderius, atliktas Ukrainos bendruomenės poreikių tyrimas, užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su Europos kultūros institutais.

„Nuoseklios pastangos duoda vaisių: centras vykdo bendrus projektus su Britų taryba, Goethe‘s ir Lenkų institutais, kitomis organizacijomis. Norą įsitraukti demonstruoja tautinės bendruomenės: žydų, Krymo totorių, karaimų. Belgijos karalienės, Sakartvelo Prezidentės, Vokietijos, Airijos ir Ukrainos parlamentų pirmininkų, kitų šalių ministrų, ambasadorių apsilankymai rodo, kad Ukrainos centro unikalumas yra palaikomas ir vertinamas tarptautinėje erdvėje“, – teigė Lietuvos pirmoji ponia.

Šiemet Ukrainos centras atliko svarbų vaidmenį NATO viršūnių susitikimo lyderių sutuoktinių ir partnerių programoje. Jie turėjo galimybę išgirsti jaudinančias išgyvenimo istorijas, karo žiaurumus išgyvenusių ukrainiečių moterų pasakojimus, kurie tik dar kartą patvirtino Ukrainos tautos stiprybę ir ryžtą kovoti už laisvę, demokratiją, pagarbą žmogui ir jo teisėms.

„Ukrainos centras įrodė, kad karo pradžioje mūsų turėta vizija apie humanitarinės-kultūrinės įstaigos įkūrimą akademinėje universitetinėje bazėje ir jo transformacija į instituciją, kuri rems Ukrainą integracijos kelyje į ES, efektyviai veikia ir prisideda prie politinės šalies raidos. Ukrainos centre susijungia akademinė bendruomenė, nevyriausybinis, viešasis ir privatūs sektoriai – tai yra mūsų stiprybė ir išskirtinumas. Visi kartu dirbame tam, kad po Ukrainos pergalės žmonės galėtų grįžti namo ir prisidėti prie savo šalies atstatymo ir klestėjimo, integracijos į ES bei tarptautinių tiltų plėtojimo“, – sakė D. Nausėdienė.

Lietuvos pirmoji ponia akcentavo: kol Ukrainoje krinta raketos, griaunami namai ir naikinami paprastų žmonių gyvenimai, būtina gera valia ir parama. „Patikėkite – Ukraina niekuomet to nepamirš. Kaip ir paramos jaunajai kartai, kuri atkurs savo šalį ir prisidės prie to, kad pasaulis ateityje būtų laisvas ir saugus“, – sakė D. Nausėdienė.

Prezidentas G. Nausėda paramos vakaro metu įteikė šiemet Valstybės dienos proga skirtą apdovanojimą – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžių – Kristai Butvydas Bard. Apdovanojimas Lietuvos garbės konsulei Pensilvanijoje skirtas už ilgametę veiklą stiprinant Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų ekonominius ryšius, organizuojant Lietuvos prekių ir paslaugų eksportą, išsaugant lietuvių kultūros paveldą.

Paramos renginys 78-osios Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu surengtas Lietuvos Respublikos nuolatinio atstovo Jungtinėse Tautose ambasadoriaus Ryčio Paulausko kvietimu kartu su „Audrey and Martin Gruss“ fondo atstovais.

Pranešimą paskelbė: Ridas Jasiulionis, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Į viršų