Daug metų nepritaikyta aplinka ir paslaugų stygius specialiųjų poreikių turintiems žmonėms beveik garantavo socialinę atskirtį ir neigiamai veikė jų gyvenimo kokybę. Šiaulių mieste situacija pamažu keičiama – investuojama į infrastuktūrą, gerinamos ugdymo ir švietimo sąlygos. Savivaldybė netgi prisiima socialinę atsakomybę už ministerijų pradėtus ir nebaigtus viso krašto neįgaliesiems svarbius projektus.

Šiaulių specialiojo ugdymo centrą šiuo metu lanko 174 ugdytiniai, penktadalis jų atvyksta iš kitų rajonų. Centre ugdomi nuo 2 iki 21 metų mokiniai, turintys judesio ir padėties sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų, kompleksinių ir kitų negalių, didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius. 21 metų ir vyresniems neįgaliems asmenims teikiamos dienos socialinės globos paslaugos. 

2015 metais Šiaulių miesto savivaldybei papildomai skyrus 35,5 tūkst. eurų, Specialiojo ugdymo centre atliktas kapitalinis virtuvės remontas, pakeisti vandentiekio tinklai, nuotekų vamzdynai, atliktas vėdinimo sistemos įrengimas, sutvarkytos sienos, grindys.

2013 metais dėl prastos būklės Centrui teko uždaryti senąjį baseiną. 2015 m. parengus techninį projektą, iš valstybės biudžeto buvo skirta beveik 87 tūkst. eurų, už tas lėšas modernizuota šildymo sistema. 2016 metais iš valstybės biudžeto buvo skirta beveik 140 tūkst. eurų naujo priestato statybai. Demontuotas senojo baseino pastatas, iškasti pamatai naujam priestatui, tačiau 2017 metais valstybinis finansavimas nutrauktas ir priestato statybos sustojo.

„Centro teritorijoje liko iškasti pamatai, buvo laikomos statybinės medžiagos, smėlio, žvyro krūvos, kurios trukdė neįgalių vaikų ugdymo procesui, kėlė grėsmę jų saugumui. Situaciją išgelbėjo Šiaulių miesto savivaldybės taryba, kuri, Šiaulių miesto mero Artūro Visocko iniciatyva, 2017 metais Centrui paskyrė beveik 640 tūkst. eurų naujo priestato statybos darbams baigti. Atsivėrė naujos erdvės, klasės, kabinetai, poilsio zonos, relaksacijos kambariai, naujas baseinas su modernia įranga, keltuvas neįgaliesiems“, – pasakojo Specialiojo ugdymo centro vadovė Eglė Jankauskienė.

Pagalba neigaliems Sanatorines mokyklos baseinas

 

2017 metais Šiaulių miesto savivaldybė iš biudžeto papildomai skyrė dar per 10 000 Eur teritorijai nauja tvora aptverti.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atliepdama į šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia poreikius, 2018 metų spalio mėn. inicijavo trečiosios Dienos socialinės globos grupės suaugusiems neįgaliems asmenims su sunkia negalia įkūrimą. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos pritarimu skirti 3 papildomi socialinių darbuotojų etatai ir papildomos lėšos šiems etatams finansuoti. Prieš kelis mėnesius Centras gavo ir antrą mokyklinį autobusą, taip visiškai buvo išspręsta ir vaikų kelionių į mokyklą problema.

Kitoje miesto įstaigoje – Šiaulių sanatorinėje mokykloje šiuo metu mokosi 121 specialiųjų poreikių turintis mokinys. Tik 16 proc. vaikų iš Šiaulių miesto, likusieji 74 proc. ugdytinių yra atvykę iš kitų rajonų. Ugdymui organizuoti įstaigai skiriamos lėšos iš valstybės biudžeto, tačiau ugdymo aplinkai gerinti finansavimo trūksta. Patalpoms ir įrangai atnaujinti iš valstybės pinigų mokykla negavo nei 2015, nei 2018 metais. Sudėtingu laikotarpiu įstaiga sulaukė Šiaulių miesto savivaldybės pagalbos. 2016 metais miestas prisidėjo 17 tūkst. eurų suma, o 2017 m. įstaigos investicijoms paskirtos rekordinės lėšos – net 401 tūkst. eurų. Už šiuos pinigus atnaujintas baseinas ir jo technologinė įranga, renovuoti baseino persirengimo kambariai, atnaujinti dušai, pritaikyti neįgaliesiems, įrengtas liftas, keltuvai neįgaliesiems.

„Anksčiau neturėjome lifto, keltuvo neįgaliesiems, tad norėdami, kad mokinys pasiektų ugdymo erdves kituose aukštuose arba galėtų dalyvauti užsiėmimuose baseine, turėdavome naudotis laiptų kopikliu. Tikslingai investavus Savivaldybės skirtas lėšas, mokiniai gali oriai, savarankiškai judėti mokykloje, tėveliams nereikia rankomis kelti mokinio iš baseino. Pavyko sudaryti kokybiškas sąlygas sveikatos problemų turintiems mokiniams ugdytis, gydytis ir būti maksimaliai savarankiškiems“, – teigė Šiaulių sanatorinės mokyklos direktorė Lijana Giedraitienė.

Laisvu nuo mokyklos mokinių užsiėmimų laiku baseinu naudojasi ir Šiaulių miesto neformaliojo švietimo įstaigų ugdytiniai su treneriais. Pasak įstaigos vadovės, dar daug darbų laukia ateityje. Mokykloje po truputį atnaujinamos klasės, tačiau dar reikėtų renovuoti sporto salę, jos persirengimo kambarius ir dušines pritaikyti žmonėms su negalia, atnaujinti baldus klasėse ir bendrabutyje, sutvarkyti lauko žaidimų aikšteles, takus.

„Ateityje tikimės ir palankesnio Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos požiūrio investicijų klausimu. Baseinas buvo sutvarkytas 100 proc. miesto biudžeto lėšomis, nors pagal įstaigoje besimokančių mokinių proporciją mūsų indėlis turėjo būti vos 16 proc. reikalingos sumos. Tačiau mes linkę neskirstyti vaikų į savus ir svetimus, tokio pat požiūrio tikimės ir iš kitų“, – sako Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

Įspūdingas sumas miestas skiria ir tolimesniam neįgaliųjų ugdymo aplinkos gerinimui. Ko ne milijonas eurų iš miesto biudžeto paskirtas Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio dienos centro „Goda“ pastatui atnaujinti. Atlikus būtinus rekonstrukcijos darbus ir pritaikius patalpas žmonėms su fizine negalia, įsigijus būtiniausią įrangą ir baldus, bus teikiamos naujos kokybės socialinės globos paslaugos ugdant neįgaliuosius, stiprinant jų gebėjimus ir socialinius ryšius, padedant įveikti socialinę atskirtį.

Pernai rangovai atliko didžiąją dalį „Godos“ pastato fasado ir stogo šiltinimo darbų, daugiau kaip pusę šildymo sistemos keitimo ir elektrotechnikos darbų. Iš viso 2018 metais atlikta beveik pusė statybos darbų, renovacija turėtų būti baigta iki šių metų rudens. Taip pat bus atnaujinti baldai ir įranga. Dalį šiam projektui reikalingų lėšų Savivaldybei pavyko pritraukti ir iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo.

 SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

Į viršų