Šiaulių miesto savivaldybės administracija informuoja, kad kitos savaitės pradžioje Šiaulių miesto tarybos nariams ir visiems tuo besidomintiems šiauliečiams bus pristatomas Šiaulių miesto biudžeto projektas. Biudžeto pristatymas vyks sausio 14–15 dienomis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje nuo 15 iki 17 val. Pristatymas bus tiesiogiai transliuojamas internetu, tad susipažinti su svarbiausiu miesto dokumentu ir pateikti aktualius klausimus galės visi norintieji.

Savivaldybės administracijos atstovai spaudos konferencijoje informavo, kad baigiamas tikslinti 2019 m. savivaldybės biudžeto projektas. Pasak laikinai einančio administracijos direktoriaus pareigas Gintauto Sitniko, pirminė biudžeto projekto versija Savivaldybės interneto svetainėje visuomenei buvo paskelbta dar paskutinėmis praėjusių metų dienomis.

„Biudžeto tinkamas subalansavimas ir patvirtinimas dabar yra svarbiausias uždavinys. Prognozuojama, kad šiais metais miesto iždas auga apie dešimtadalį, numatomos biudžeto pajamos turėtų siekti apie 160 milijonų eurų. Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia lėšų numatoma skirti miesto švietimo sistemai – daugiau nei 60 milijonų, panaši suma numatoma investicijų projektams, o ketvirtadalis visų išlaidų (41,5 mln. eurų) teks miesto infrastruktūros objektų priežiūrai ir modernizavimui“, – komentavo Gintautas Sitnikas.

„Šiemet daugiau nei milijonu, palyginti su 2018 metais, tikimasi surinkti daugiau pajamų iš mokesčių – per 60 mln. eurų. Didžiąją augimo dalį sudaro gyventojų pajamų mokesčio didėjimas. Miesto biudžetą pasieksiančių dotacijų suma turėtų siekti beveik 70 mln. eurų“, – skaičiavo Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento direktorė Vaida Kalasevičienė.

Patikslintas 2019 m. savivaldybės biudžeto projektas Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt skelbiamas nuo sausio 11 d.

Tarybos nariams, Tarybos frakcijoms, jų nariams ir visiems suinteresuotiems asmenims Šiaulių miesto tarybos posėdžių salėje 2019 m. savivaldybės biudžeto projekto dalys bus pristatomos 2019 m. sausio 14 d. 15 val. (programų „Miesto urbanistinė plėtra“, „Aplinkos apsauga“, „Miesto infrastruktūros objektų priežiūra, modernizavimas ir plėtra“, „Miesto ekonominė plėtra“, Savivaldybės turto valdymas ir privatizavimas“ asignavimai) ir 2019 m. sausio 15 d. 15 val. (programų „Kultūros plėtra“, „Kūno kultūros ir sporto plėtra“, „Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimas“, „Bendruomenės sveikatinimas“, „Socialinės paramos įgyvendinimas“, „Savivaldybės veikla“ asignavimai). Pristatymai bus transliuojami ir Savivaldybės YouTube kanalu.

Pasiūlymus dėl 2019 m. savivaldybės biudžeto, kurie vėliau dar turėtų būti aprobuoti Strateginės plėtros tarybos, galima pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai iki sausio 17 d. 17 val., nurodant teikiamo siūlymo (priemonės) finansavimo šaltinį.

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

Į viršų