Palikę salėje laukti darbo neteksiančius pedagogus, į svetimas mokyklas ištremiamų vaikų tėvus, Šiaulių politikai paknopstomis puolė fotografuotis su Arvydu Saboniu.
Vaido SIMANAUSKO nuotr.
 
 

Mykolas DEIKUS

Vakar Šiaulių miesto tarybos salėje susirinkę uždaromų mokyklų pedagogai ir mokinių tėvai pašiurpę stebėjo, kaip politikai surengė fotosesiją. O po balsavimo nuskambėjo nusivylusių žmonių replikos: „Gyvuliai! Tikri gyvuliai!“.

Balsavo vienbalsiai

Už Dainų bei Aukštabalio pradinių mokyklų uždarymą beveik visi posėdyje dalyvavę Šiaulių miesto tarybos nariai balsavo vienbalsiai.

Savivaldybės administracija paplušėjo ir surinko abiejų mokyklų tarybų sutikimus, nors anksčiau viešai Savivaldybės surengtuose susirinkimuose bendruomenės atstovai pasisakė prieš uždarymą.

O ir įstatyme kalbama ne apie mokyklos tarybos, bet – visos bendruomenės valią.

Politikai balsavo tylėdami. Po balsavimo abiejų mokyklų pedagogai iš posėdžio išėjo nuleidę galvas.

Socdemai partijos lyderio – nepaisė

Pabandyta pasipriešinti tik Dubijos mokyklos uždarymui. Nors šios mokyklos taryba taip pat pritarė valdžios planams, prieš savaitę Savivaldybę pasiekė mokyklos profsąjungos surinkti daugiau kaip pusės mokytojų parašai – jie prieštaravo mokyklos tarybos sprendimui. Dar anksčiau surinkta per du šimtus mokytojų ir mokinių tėvų parašų. Tačiau Švietimo skyriaus vedėja, pasiremdama miesto švietimo profsąjungų vadės Rasos Jasmontienės žodžiais, išvedžiojo, esą vargu ar mokyklos profsąjunga galinti atstovauti visiems mokytojams.

Pagalius į reformos ratus mėgino kišti Tarybos nariai Artūras Visockas ir Birutė Marija Paplauskienė. Ji surado viešai skelbiamus duomenis, prieštaraujančius Švietimo skyriaus duomenims. A. Visockas siūlė klausimo nesvarstyti, nes nėra bendruomenės pritarimo. O B. M. Paplauskienės duomenimis, mokykloje mokosi apie pusė tūkstančio vaikų – daugiau nei buvo skelbiama Tarybos nariams, todėl mokykla gali išsilaikyti. Ji taip pat priminė, kad Šiaulių politikai buvo už mokinių skaičiaus mažinimą klasėse, tačiau mokinius perkėlus į Salduvės pagrindinę mokyklą mokinių skaičius klasėse pasieks trisdešimt. „Kaip užtikrinsite ugdymą?“ - klausė B. M. Paplauskienė, tačiau aiškaus atsakymo neišgirdo.

Apeliuoti į politikų sąžinę bandė vieno mokinio mama Audronė Ilmonienė, priminusi, kad bendruomenė visuomet buvo prieš mokyklos uždarymą. Moteris priminė, kad Savivaldybė negaili pinigų Nakvynės namams, asocialiems žmonėms. „Asocialiems žmonėms, tinginiams pinigų yra. Tegul eina dirbti ir užsidirba. O jūs į gatvę mesite oriai atlyginimą užsidirbančius mokytojus, mokėsite bedarbio pašalpas ir tai vadinate taupymu?“ - klausė ji.

Moteris pacitavo neseniai Šiauliuose viešėjusio socdemų vado Algirdo Butkevičiaus žodžius: „Ten, kur uždaromas švietimo židinys – ir gyvenimas sustoja“. Tačiau moters žodžiai politikų nesugraudino, o socdemai savo lyderio žodžių neišgirdo – mokykla uždaryta beveik vienbalsiai. Du politikai - B. M. Paplauskienė ir S. Tumėnas - balsavo prieš, vienas - A. Visockas - susilaikė.

Ir tėvai, ir mokytojai po balsavimo atrodė tarsi šoko ištikti. „Gyvuliai! Tikri gyvuliai!“ - pasigirdo replikos salėje.

Patikrino koalicijos patikimumą

Jau kuris laikas valdančiosios koalicijos nariai po kiekvieno balsavimo vieni kitiems žarstė kaltinimus ardant koaliciją. Išvakarėse vykusiame valdančiosios koalicijos posėdyje sutarta, kad už mokyklų uždarymą bei administracijos etatų mažinimą visi balsuos vieningai. O praėjusį pirmadienį vykusiame Socialdemokratų partijos Šiaulių skyriaus tarybos posėdyje socdemų meras J. Sartauskas agitavo partiečius balsuoti vieningai už mokyklų uždarymą. Vieni socdemai pritarė, o kiti nusprendė merui duoti šansą parodyti, kas yra padėties šeimininkas.

Balsavimas parodė, kad meras iš tiesų nevaldo situacijos. Ir balsuojant dėl mokyklų, ir dėl etatų mažinimo. Balsuojant dėl etatų mažinimo nepalaikė libdemas Alfredas Lankauskas, o prieš mokyklų uždarymą balsavo konservatorė Birutė Marija Paplauskienė. Balsuojant dėl mokyklų uždarymo iš salės nieko nepasakęs išnyko liberalsąjūdietis Vaidas Bacys. Gelbėdamas situaciją meras „išspaudė“, kad politikas „nusišalino“. Dėl kokių priežasčių jam reikėjo nusišalinti, taip ir neatskleidė.

 

Balsavimo Šiaulių miesto tarybos posėdyje rezultatai


Balsavimas dėl Aukštabalio pradinės mokyklos uždarymo

Už: 26 Prieš: 0. Susilaikė: 0. Balsavo: 26. Nebalsavo: 1. Dalyvauja: 27.

Justinas Sartauskas (pirmininkaujantis) UŽ

Genadijus Mikšys UŽ

Gintaras Karalevičius UŽ

Rimundas Domarkas  UŽ

Jonas Bartkus UŽ

Nijolė Budrytė UŽ

Vytautas Juškus UŽ

Vincas Laurutis UŽ

Angelė Kavaliauskienė UŽ

Birutė Paplauskienė UŽ

Aurimas Nausėda UŽ

Lukas Žakaris UŽ

Ramūnas Snarskis UŽ

Danguolė Martinkienė UŽ

Vidmantas Japertas UŽ

Alfredas Lankauskas UŽ

Elena Mockuvienė UŽ

Artūras Kulikauskas UŽ

Daiva Matonienė UŽ

Juras Andriukaitis UŽ

Algimantas Beinoravičius UŽ

Denis Michalenko UŽ

Juozas Pabrėža UŽ

Artūras Gedminas UŽ

Stasys Tumėnas UŽ

Aidas Gedvilas UŽ

 

Balsavimas dėl Dubijos pagrindinės mokyklos uždarymo

Už: 24. Prieš: 2. Susilaikė: 1. Balsavo: 27. Nebalsavo: 0.

Justinas Sartauskas (pirmininkaujantis) UŽ

Genadijus Mikšys UŽ

Gintaras Karalevičius UŽ

Rimundas Domarkas UŽ

Jonas Bartkus UŽ

Nijolė Budrytė UŽ

Vytautas Juškus UŽ

Vincas Laurutis UŽ

Angelė Kavaliauskienė UŽ

Birutė Paplauskienė PRIEŠ

Aurimas Nausėda UŽ

Lukas Žakaris UŽ

Ramūnas Snarskis UŽ

Danguolė Martinkienė UŽ

Vidmantas Japertas UŽ

Alfredas Lankauskas UŽ

Virginija Račienė UŽ

Elena Mockuvienė UŽ

Artūras Kulikauskas UŽ

Daiva Matonienė UŽ

Juras Andriukaitis UŽ

Algimantas Beinoravičius UŽ

Denis Michalenko UŽ

Juozas Pabrėža UŽ

Stasys Tumėnas PRIEŠ

Artūras Visockas SUSILAIKĖ

Aidas Gedvilas UŽ

 

Balsavimas dėl Dainų pradinės mokyklos uždarymo

Už: 28. Prieš: 0. Susilaikė: 0. Balsavo: 28. Nebalsavo: 0.

Justinas Sartauskas (pirmininkaujantis) UŽ

Genadijus Mikšys UŽ

Gintaras Karalevičius UŽ

Rimundas Domarkas UŽ

Jonas Bartkus UŽ

Nijolė Budrytė UŽ

Vytautas Juškus UŽ

Vincas Laurutis UŽ

Angelė Kavaliauskienė UŽ

Birutė Paplauskienė UŽ

Aurimas Nausėda UŽ

Lukas Žakaris UŽ

Ramūnas Snarskis UŽ

Danguolė Martinkienė UŽ

Vidmantas Japertas UŽ

Alfredas Lankauskas UŽ

Virginija Račienė UŽ

Elena Mockuvienė UŽ

Artūras Kulikauskas UŽ

Daiva Matonienė UŽ

Juras Andriukaitis UŽ

Algimantas Beinoravičius UŽ

Denis Michalenko UŽ

Juozas Pabrėža UŽ

Artūras Gedminas UŽ

Stasys Tumėnas UŽ

Artūras Visockas UŽ

Aidas Gedvilas UŽ

Į viršų