2012-12-10 16

Profesinio orientavimo darbo patirties turinti karjeros konsultantė Giedrė Paliulienė talkins Juliaus Janonio gimnazijos ir dar kelių mokyklų karjeros specialistams, dalyvaujantiems projekte.
Sigitos STONKIENĖS nuotr.

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre vyko miesto mokyklose dirbančių karjeros specialistų susirinkimas, informuoja Juliaus Janonio gimnazijos profesijos patarėja, karjeros koordinatorė Sigita Stonkienė.
Įgyvendinant Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro šiuo metu šalyje vykdomą nacionalinį projektą „Ugdymo karjera ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (I etapas), šį rudenį Šiauliuose įdarbinta 33 karjeros koordinatoriai, 4 jiems iš išorės talkinantys karjeros konsultantai, tarp jų vienas Šiaulių regiono vadovas.
Karjeros specialistai dalyvavo mokymuose Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centre, kurių metu įgytas žinias, padedami karjeros konsultantų, kūrybiškai taikys praktiniame darbe su mokiniais.
Esminis projekto tikslas – jaunam žmogui dar mokyklos suole turi būti suteiktos galimybės pažinti save ir sąmoningai rinktis profesiją, galbūt tada ir „dingusių“ mokinių bus mažiau.

Parengė ROMUALDA URBONAVIČIŪTĖ

Į viršų