Zita KATKIENĖ

Visą  šią savaitę - birželio 14-20 dienomis - Europoje skelbiama Veterinarijos savaitė. Jos tema -  „Identifikavimas ir atsekamumas maisto grandinėje”. Pasak Šiaulių apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojo Edmundo Selvenio, šios savaitės metu gyventojai raginami domėtis maisto sauga, kokybe, sveika mityba.

Šias temas aptarti ir padiskutuoti šiauliečiai kviečiami į Šiaulių apskrities maisto ir veterinarijos tarnybą, įsikūrusią Ragainės g. 80. Birželio 16 d. 11 val. čia įvyks konferencija, kurią maisto veterinarijos tarnyba rengia drauge su Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Taigi kam aktualūs maisto saugos, kokybės, sveikos mitybos klausimai, kam rūpi, kaip vykdoma veterinarijos kontrolė, kviečiami atvykti į susitikimą su kompetentingais žmonėmis.

Maisto saugos atsekamumo standartas, pasak E. Selvenio, taikomas pildant produkto, produkto komponentų dokumentus visoje maisto grandinės sistemoje. Saugus maisto produktas tai ir yra visų maisto grandinės gamybos ir priežiūros procesų rezultatas. O taip ir užtikrinamas produkto patikimumas, produktų maršrutų skaidrumas...

Apie tai ir kitas maisto saugos problemas renginyje kalbės pats tarnybos viršininko pavaduotojas E. Selvenis, Sanitarijos skyriaus vedėja Irena Jocienė bei Maisto skyriaus vedėja Audronė Mikalauskienė. Bus aptarti maisto kontrolės Šiaulių apskrityje prioritetai, kryptys bei rezultatai.
Į viršų