Vasario 16-oji daug metų buvo žinoma dėl 1918-ųjų metų Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo, kurį pasirašė Jono Basanavičiaus pirmininkaujama Lietuvos Taryba. Šiemet 70 metų sukanka ir kitam, Lietuvos laisvei itin svarbiam dokumentui – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos deklaracijai. Šiam istoriniam įvykiui Šiauliuose skirta respublikinė konferencija, kurios apibendrinimas vyks Minaičių bunkeryje-muziejuje.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) atstovai šiauliečiai pasiūlė, kaip prasmingai paminėti Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. pasirašytos deklaracijos 70-metį. Prie LPKTS Šiaulių filialo pirmininkės Valerijos Jokubauskienės iniciatyvos prisijungė Šiaulių miesto savivaldybė ir Juliaus Janonio gimnazija.

Vasario 20 d. (trečiadienį) 10 val. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Vasario 16-osios g. 62) bus surengta konferencija ,,Laisvės kovų istorija – gyvosios istorijos pavyzdys“.

„Partizanų laisvės kovos ir trėmimai – vis dar gyvos mūsų tautos žaizdos. Mes, tremtiniai, esame atsakingi už tos istorijos perteikimą jaunajai kartai. Dabar Lietuva yra laisva, tačiau vardan laisvės turim prisiminti ir jos kainą. Laisvė iškovota labai sunkiai, už ją lietas kraujas Lietuvoje, atiduotos gyvybės Sibire, todėl to pamiršti tiesiog negalime“, – apie tremtinių misiją pasakojo Valerija Jokubauskienė.

„Vasario-16-ąją, sveikindamas šiauliečius minėjime prie Juliaus Janonio gimnazijos, savo kalboje pamiršau paminėti ypatingos svarbos renginį, kuris vyks vasario 20 d. ir yra skirtas pagerbti vieną išskirtinį tautos laisvės istorijos įvykį. Šiauliečių vardu už iniciatyvą dėkoju Šiaulių tremtiniams ir jų pirmininkei Valerijai Jokubauskienei. 

1918 metų signatarų nuopelnams ir jų asmenybėms įprasminti jau yra skirta nemažai dėmesio, tačiau 1949 metų deklaracijos svarba ir jos autoriai dar nėra taip gerai žinomi. Manau, kad Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos pasirašytas dokumentas ne mažiau svarbus Lietuvai nei 1918 metų. Nepriklausomybės aktas. LLKS Tarybos deklaracija atskleidžia tikrąjį pokario partizanų veiklos lygmenį – tai buvo gerai organizuota struktūra, už mūsų visų laisvę su okupantais kovojusi iki paskutinio atodūsio. Ši deklaracija buvo pasirašyta Šiaulių krašte, todėl esame atsakingi ir už šios atminties išsaugojimą“, – sakė Šiaulių meras Artūras Visockas.

1949 metais Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininku buvo išrinktas Jonas Žemaitis-Vytautas, jis yra pripažintas tuometiniu Lietuvos valstybės vadovu, faktiškai ėjusiu Respublikos prezidento pareigas. 2019 metus Lietuvos Respublikos Seimas nutarė paskelbti generolo Jono Žemaičio-Vytauto metais. Labai simboliška, kad pranešimus vasario 20 dienos konferencijoje skaitys du Seimo nariai – Arūnas Gumuliauskas ir Stasys Tumėnas.

Panašus tarpinstitucinis bendradarbiavimas vykdavo ir ankstesniais metais, kai Seime iškeltos idėjos – tautinio kostiumo populiarinimo ar Algirdo Juliaus Greimo atminimo įprasminimo – greitai rasdavo atgarsį ir Šiauliuose.

Respublikinė konferencija ,,Laisvės kovų istorija – gyvosios istorijos pavyzdys“ vyks Šiaulių miesto savivaldybėje, tačiau tiesiogiai bus transliuojama ir internetu. Kviečiame ją stebėti ne tik šiauliečius, kitus Lietuvos gyventojus, bet ir tautiečius visame pasaulyje.

1949 metais pasirašytos Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaracijos originalą saugo Lietuvos ypatingasis archyvas. Iki kovo 31 d. šį dokumentą galima pamatyti parodoje Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

Į viršų