Radviliškio rajonas. Tradicinėje chorų šventėje „Draugystės daina“ dalyvavo penki chorai: Pakruojo rajono Rozalimo kultūros namų moterų choras „Gaudulė“, vad. Jūratė Skorupskienė, Pakruojo kultūros centro mišrusis choras „Uolainis“, vad. Larisa Šiaulienė, Radviliškio kultūros centro mišrus choras, vad. Kęstutis Pakštas, Kelmės kultūros centro mišrus choras „Cantio“, vad. Dalia Miklovienė ir, aišku, šventės šeimininkai ir organizatoriai – Baisogalos kultūros namų mišrusis choras, vad. Neringa Bernadickienė.

Gražia eisena kolektyvai patraukė į Baisogalos parapijos Švč. Trejybės bažnyčią, kurioje pasitiko svetingas šeimininkas parapijos klebonas kunigas Tomas Janavičius. Jis palinkėjo Dievo palaimos ir skambios dainos. Karštais plojimais chorus pasveikino susirinkę į šventę baisogališkiai.
Vėliau visi tarsi paskendo muzikoje: skambėjo giesmės, užsienio ir lietuvių kompozitorių autentiškos ar harmonizuotos dainos. Klausytojai chorams, vadovams ir koncertmeisteriams negailėjo plojimų.
Baisogalos seniūnas Romas Kalvaitis chorų vadovams įteikė padėkos raštus, kartu su renginio organizatoriais – atminimo suvenyrus. Kompozitorius Vilimas Malinauskas padovanojo savo kūrinių rinkinį ,,Skambėkite, dainos“.

Parengė Jorūnė DAUNORIENĖ

Į viršų