Šiaulių apygardos teisėjų kolegija priėmė nutartį, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai nusprendė,  jog buvęs Šiaulių plaukimo mokyklos direktorius Valerijus Belovas iš darbo buvo atleistas neteisėtai, ir atmetė Šiaulių miesto savivaldybės bei plaukimo mokyklos „Delfinas“ skundą.

Teisėjų kolegija patvirtino – atleidimas neteisėtas
Šių metų kovo 3 d. mero A. Visocko iniciatyva Šiaulių miesto taryba dėl atlikto audito nustatytų veiklos trūkumų Valerijui Belovui skyrė griežčiausią nuobaudą – atleidimą iš darbo. Buvęs vadovas šį sprendimą apskundė Šiaulių apylinkės teismui, kuris nusprendė, kad buvęs neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo įstaigos direktorius atleistas nepagrįstai. Teismo sprendimu buvęs plaukimo mokyklos vadovas nedelsiant, t. y. nuo rugpjūčio 24 d., buvo grąžintas į darbą. Be to, Šiaulių plaukimo mokykla „Delfinas“ ir Šiaulių miesto savivaldybė V. Belovui turėjo sumokėti daugiau nei 10,6 tūkst. Eur. – vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį, advokato išlaidas (beveik 2,6 tūkst. Eur) ir 242 Eur žyminį mokestį.

Savivaldybė ir „Delfinas“ su tokiu teismo sprendimu nesutiko ir apskundė jį aukštesnės instancijos teismui. Tačiau vakar Šiaulių apygardos teismas priėmė nutartį apylinkės teismo sprendimą palikti iš esmės nepakeistą, tik patikslino bylinėjimosi išlaidos.  

Kaip informavo Šiaulių apygardos teismo pirmininko patarėjas ryšiams su visuomene Vytautas Jončas, teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir skundus atmetė. Teismas atkreipė dėmesį, kad skundą buvo galima atmesti jau dėl vieno motyvo – akivaizdžiai pažeisto senaties termino nuobaudai skirti. Be to, buvusio direktoriaus veikla buvo tiriama mero A. Visocko nurodymu, tuo tarpu tai inicijuoti galėjo tik jo darbdavys – miesto Taryba. Kaip vaizdžiai pakomentavo patarėjas V. Jončas, tai būtų tas pats, jei kelių eismo taisyklių pažeidimus nagrinėtų bitininkų draugija.

„Atsižvelgdama į argumentus ir teismų praktiką, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad drausminių nuobaudų už analogiškus pažeidimus griežtumo skirtumas (vienu atveju skiriama pastaba – švelniausia nuobauda, kitu atveju – atleidimas – griežčiausia), sudaro pagrindą spręsti, kad ginčas dėl darbo drausmės pažeidimo V. Belovo atžvilgiu įvertinas neadekvačiai, pažeidžiant Darbo kodekso 238 straipsnyje nurodytus nuobaudos parinkimo kriterijus“, – komentavo Šiaulių apygardos teismo atstovas.

Teismas įvertino, kad bylos medžiagoje išdėstyta, jog atlikus auditą rasti analogiški apskaitos vedimo, patalpų naudojimo pažeidimai ir kitose sporto mokyklose, kaip antai  „Dubysoje“. Tačiau kaip matyti iš 2016 m. liepos 22 d. mero potvarkio dėl drausminės nuobaudos skyrimo sporto mokyklos vadovui skirta pastaba. Kitų įrodymų, kad įstaigos vadovai buvo baudžiami griežčiausiomis nuobaudomis, Savivaldybė nepateikė.

Vienas iš pagrindinių Savivaldybės priekaištų V. Belovui – plaukimo mokykla atsisakė dalyvauti LR Švietimo ir mokslo ministerijos bei Plaukimo federacijos organizuotoje vaikų mokymo plaukti programoje ir taip negavo per 30 tūkst. Eur pajamų. Teismas, įvertinęs direktoriaus pareigybės aprašymą, konstatavo, kad įstaigos vadovo kompetencija yra ne pareiga, o teisė  spręsti, dalyvauti ar ne.

Ar skųs Šiaulių apygardos teismo nutartį aukštesnės instancijos teismui, Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja Laura Steponkienė vakar dar pasakyti negalėjo.
Teismui apskundė ir antrą atleidimą

Nors V. Belovą Šiaulių apylinkės teismas į darbą grąžino nedelsiant, jis savo pareigose ilgai neužsibuvo. Savivaldybės taryba patvirtino naujus sporto mokyklų nuostatus ir jos iš švietimo įstaigų tapo sporto. Švietimo įstaigų vadovus priimti ir atleisti iš darbo gali tik miesto Taryba, tuo tarpu sporto įstaigų darbdavio teises Taryba perleido merui A. Visockui. Pasinaudojęs šia situacija A. Visockas atleido iš „Delfino“ direktoriaus pareigų V. Belovą, kaip praradusį jo pasitikėjimą.

V. Belovas apskundė teismui ir šį mero žingsnį. Pirmos instancijos teismas šį skundą nagrinės sausio pabaigoje. V. Belovas taip pat kreipėsi į teismą dėl pakeistų „Delfino“ nuostatų ir bandys įrodyti, kad neformaliuoju  vaikų ugdymu užsiimančios įstaigos yra švietimo, o ne sporto sistemos dalis. Tokios pat nuomonės laikosi ir Vyriausybės atstovė Asta Jasiūnienė, atsiuntusi savivaldybei šiuo klausimu teikimą.

Gudrios rokiruotės
Atleidus V. Belovą, į plaukimo mokyklos „Delfinas“ direktoriaus pareigas meras A. Visockas paskyrė buvusį plaukiką Paulių Viktoravičių. Teismui į pareigas sugrąžinus buvusį vadovą, mokykla keletą dienų mokėjo atlyginimą dviem direktoriams. Meras A. Visockas buvo parašęs potvarkį atleisti P. Viktoravičių iš pareigų, bet jis gelbėjosi nedarbingumo pažymėjimu. Kai meras V. Belovą iš darbo atleido antrą kartą, savo potvarkį atleisti P. Viktoravičių atšaukė ir šis liko direktoriaus kėdėje.

Į viršų