Mykolas DEIKUS
Naujas savivaldybėje sugalvotas švietimo sistemos darbuotojų prievartavimo būdas papiktino profsąjungas. Ikimokyklinių įstaigų darbuotojus, jaunųjų muzikų, technikų auklėtojus savivaldybė verčia pačius susimažinti savo etatus. Todėl vakar profesinės sąjungos miesto valdžiai įteikė peticijas.
Aiškėja, kad savivaldybė, žinodama, kad metų gale trūks pinigų, gyveno ne pagal išgales, o pagal nerealų biudžeto pajamų planą.
Gyveno ne pagal kišenę
 
Šiaulių savivaldybės administracijos direktorius Vladas Damulevičius prabilo, kad dar metų pradžioje buvo žinoma, jog suplanuotas šiemetinis biudžetas – nerealus. Direktoriaus teigimu, Finansų ministerija buvo įspėta, kad realiai pavyks surinkti tik 80 procentų suplanuoto biudžeto, kas ir atsitiko. 
V. Damulevičius teigia, jog dabar Finansų ministerija pripažįsta blogai suplanavusi. Tačiau ne protingiau elgėsi ir miesto valdžia. „Gyvenom pagal tai, ką suplanavo“, - sako Savivaldybės administracijos vadovas.
 
Bando pergudrauti save
 
Ne pagal išgales gyvenę miesto valdininkai dabar mėgina pergudrauti patys save ir kitus. Ateinančių metų biudžetas planuojamas formaliai, dėl akių, tai yra, biudžeto pajamos, kurių savivaldybė tikrai negaus. Tai reiškia, kad drauge numatomos išlaidos, kurioms pinigai nebus skiriami. Tai atvirai šią savaitę pripažino Savivaldybės administracijos vadovas. Jo žodžiais tariant, taip daroma dėl to, kad įstatymai draudžia savivaldybėms tvirtinti „minusinius“ biudžetus.
 
Planuojama dvidešimt procentų mažinti išlaidas biudžetinėms įstaigoms (taip pat ir švietimo) išlaikyti, tačiau, anot V. Damulevičiaus, to nepakaks. 
 
Nusitaikė į silpniausius
 
Jau skelbėme, kad lopšelių-darželių darbuotojai du mėnesius sėdės be atlyginimų. Taip savivaldybė baudžia už neklusnumą – kad savo noru nėjo nemokamų atostogų, nors tai ir nebūtų išgelbėję. Dabar miesto valdžia žengia dar vieną drastišką žingsnį – ikimokyklinių bei neformaliojo ugdymo įstaigų (muzikos, dailės ir kt. mokyklų) darbuotojai verčiami savo noru atsisakyti koeficientų bei dalies etato.
 
Švietimo įstaigų darbuotojai verčiami atsisakyti nuo trečdalio iki pusės etato. Profsąjungų atstovų manymu, valdžia naudojasi tuo, kad ikimokyklinėse neformaliojo ugdymo įstaigose nėra profsąjungų arba jos yra menkos, skirtingai nei mokytojų profesiniai susivienijimai.
 
Savivaldybė melavo
 
Miesto Švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Rasa Jasmontienė teigia, kad darbuotojams paskubomis brukami įspėjimai, jog nuo ateinančių metų sausio pirmosios mažinami jų etatai ir koeficientai. Anot pirmininkės, šiemet – tai jau ketvirtasis atlyginimų mažinimas ikimokyklinių įstaigų darbuotojams. 
„Cirkas tai, ką daro savivaldybė“, - sako R. Jasmontienė, kurios žodžiais, savivaldybė ištisai melavo, kad žmonės nebus skriaudžiami.
„Blogiausia, kad su žmonėmis nėra tariamasi, trūksta paprasčiausios pagarbos“, - apgailestauja R. Jasmontienė. Jos duomenimis, kai kuriems darbuotojams atlyginimai mažėja perpus.
 
Laužomi susitarimai ir teisės aktai
 
„Įspėjimų lapeliai dalijami spontaniškai, reikalaujama skubiai pasirašyti sutikimą, išlaidų mažinimo projektas nederinamas su darbuotojais, neįvardijamas laikinuoju susitarimu, susitarimas neįforminamas kaip kolektyvinės sutarties priedas“, - pažeidimus vardija R. Jasmontienė. 
 
Anot pirmininkės, į įspėjimą apie mažinamus koeficientus reikalaujama atsakyti per dešimt dienų, nors įstatymai darbuotojui leidžia svarstyti, tartis su teisininkais visą mėnesį. 
Anot pirmininkės, savivaldybė nepaiso nei nacionalinio susitarimo, nei pedagogų atlyginimų skaičiavimo tvarkos aprašo, leidžiančio keisti koeficientus tik suderinus su darbuotojų atstovais, nei pačių pasirašytų socialinės partnerystės susitarimų.
 
Reikalauja derėtis
 
R. Jasmontienės teigimu, atlyginimų mažinimo planų savivaldybės administracija iki šiol neaptarė su socialiniais partneriais – darbdaviais, profesinėmis sąjungomis, tuo vėl keldama ir didindama įtampą miesto švietimo įstaigų bendruomenėse.
 
Todėl Šiaulių švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas išplatino informaciją savo nariams apie jų teises: reikalauti socialinio dialogo derinant laikinus atlyginimų dydžio pakeitimus, išmanyti įspėjimo apie darbo užmokesčio pakeitimą tvarką, nepamiršti kolektyvinės sutarties galiojimo kontrolės ir kt.
Vakar susivienijimo pirmininkė R. Jasmontienė Savivaldybei įteikė dvi peticijas – dėl nemokamų atlyginimų ir mažinamų atlyginimų. Be to, apie valdžios veiksmus bus kalbamasi ateinančią savaitę planuojamame Trišalės tarybos, kurią sudaro profsąjungos, darbdaviai ir Savivaldybė, posėdyje.
 
Taupo ne savo sąskaita
 
R. Jasmontienė pastebi, kad miesto valdžia mėgina nuteikti darbuotojus prieš profsąjungas. Teigiama, kad atlyginimai nemokami todėl, kad žmones neiti nemokamų atostogų suagitavo profsąjungos. Nors, pasak R. Jasmontienės, profsąjungos yra tik dviejuose lopšeliuose-darželiuose. Be to, darbuotojai būtų atostogavę tik dvi savaites, nors pinigų trūksta dviejų mėnesių atlyginimams.
 
Šiaulių savivaldybėje dirbantiems valdininkams taikomi skirtingi standartai nei pedagogams ar lopšelių-darželių auklėtojoms. Gruodžio mėnesį valdininkams bus neišmokėta tik dalis atlyginimų. Kaip informavo Savivaldybės atstovė spaudai Jūratė Rauduvienė, Savivaldybės darbuotojai nėra verčiami susimažinti ir etatų.

Į viršų