Benas RUDYS

Vakar su valdininkų kėdėmis „padiskutavusi“ Trišalė taryba įteikė Savivaldybei rekomendaciją pradėti socialinį dialogą.

Įprastu laiku į Trišalę tarybą susirinkę profsąjungų ir darbdavių atstovai diskusiją apie socialinį dialogą su Savivaldybe pradėjo nesulaukę Savivaldybės atstovų. Šiaulių miesto švietimo darbuotojų profesinių sąjungų asociacijos pirmininkė Rasa Jasmontienė pabrėžė, kad Šiaulių savivaldybė iki šiol nelinkusi civilizuotai derėtis su darbuotojų atstovais, pasirašyti susitarimus.

Profesinės sąjungos priekaištavo, kad švietimo darbuotojai negauna aiškios informacijos, Savivaldybės atstovai nesusitikinėja su bendruomenėmis (paskutinį kartą valdžios atstovai ikimokyklinėse įstaigose lankėsi tik prieš praėjusius rinkimus, - red. past.) ir nesitaria.

Reikalaujama, kad Savivaldybė pasirašytų trišalį įsipareigojimą, kuriame būtų aptartas šių metų taupymo planas, numatytos garantijos darbuotojams. Tokio turinio rekomendaciją nuspręsta įteikti Savivaldybės vadovams.

Tik po to, kai buvo pristatytas rekomendacijos tekstas, posėdyje pasirodė Savivaldybės Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Rita Blauzdavičienė, dar vėliau į salę įslinko vicemerė Daiva Matonienė.

Tuo metu, kai profesinių sąjungų atstovai vardijo priekaištus Savivaldybei, D. Matonienė ir R. Blauzdavičienė pusbalsiu „pliurpė“ pasilenkusios viena prie kitos.

R. Blauzdavičienė nepraleido progos padejuoti, kaip smarkiai dirba jos vadovaujamas skyrius (iš to smarkumo talonų į priėmimą dėl kompensacijų šiauliečiai laukia po keletą mėnesių, - red. past.), kiek daug darbo ir pan.

Vicemerė D. Matonienė postringavo, kad galima sukurti „komunikavimo“ su žmonėmis sistemas (po trejų metų vadovavimo Šiauliams, - red. past.) ir ragino vengti „aštrių kampų“.

Netikėtai Savivaldybę ėmė ginti miesto ikimokyklinių įstaigų asociacijos vadovų pirmininkė, lopšelio darželio direktorė Florina Varkalienė. Profsąjungų atstovus ragino „vesti socialinį dialogą“ lopšeliuose-darželiuose, palaukti, kokius biudžetus paskirs Miesto taryba ir tada tartis, kaip taupyti. Pastarajai R. Jasmontienė priminė, jog neatsižvelgti į darbuotojų interesus irgi negalima. O toks taupymo būdas kaip nemokamos atostogos – nepriimtinas.

Priekaištų, kad nesitaria su miestiečiais, Savivaldybei turėjo ir verslo darbdavių atstovai.

Po valandos trukusio pasitarimo vis dėlto nuspręsta Savivaldybei įteikti rekomendaciją pradėti socialinį dialogą.

Į viršų