Akcijos organizatorė Daiva Matonienė negalėjo argumentuotai paaiškinti, kaip partinės akcijos pavadinimas „sutapo“ su nepolitinės šalyje vykdomos akcijos pavadinimu.
Redakcijos archyvo nuotr.

 
 
 
Mykolas DEIKUS

Politikai surado būdą, kaip be didelių išlaidų pasireklamuoti ir pasigirti dosnia širdimi. Labai gali būti, jog aukodami litą ar knygą  iš tiesų remiate ne vargšus, o toli gražu neskurstančius politikus ir dalyvaujate jų reklaminėse akcijose. Panašiai „išdurtomis“ pasijuto net kelios Šiauliuose veikusios nevyriausybinės organizacijos, užkibusios ant politikų kabliuko.

Aukojo žmonės, padėkos – partinukams

„Visos organizacijos su džiugesiu priėmė dovanojamas knygas, dėkojo už tokią gražią misiją bei linkėjo ir toliau kasmet tęsti šią gerumo akciją“, - tai neįvardyto autoriaus citata iš partijos Tvarka ir teisingumas tinklalapio, kuriame rašoma apie tai, kaip ligoninės, globos ir kitos įstaigos partinukams dėkojo už šventą „misiją“ ir dovanotas knygas. Šiame straipsnyje pristatomi ir „gerumo apaštalai“ - partijos Tvarka ir teisingumas frakcijos Seime pirmininkas, eksšiaulietis Valentinas Mazuronis, jo bendrapartiečiai Šiaulių vicemerė Daiva Matonienė ir pilkuoju Savivaldybės kardinolu vadinamas miesto Tarybos narys Vidmantas Japertas.

Pernai minėti asmenys Šiauliuose organizavo knygų dovanojimo, kurios metu iš  gyventojų, visuomeninių organizacijų rinko knygas. Ir, kaip jau minėta, dovanodami reklamavo savo partiją. 

Nuplagijavo pavadinimą?

Panaši akcija rengiama ir šiemet. Tačiau šios akcijos pavadinimas „Padovanok knygą ir suteik džiaugsmo kitiems“ ne vieną supainiojo. Nes pavadinimas vos ne identiškai jau antri metai iš eilės nepolitinės visuomeninės organizacijos rengiamos knygų dovanojimo akcijos pavadinimui „Padovanok knygą – pasidalink gerumu“.

Pastarąją  akciją organizuoja viešoji įstaiga, kuri, redakcijos žiniomis, nesusijusi su politinėmis partijomis. Prie pernai visoje Lietuvoje rengtos akcijos prisijungė net užsienio lietuvių bendruomenės.

„Šiaulių naujienos“ sulaukė vienos mieste veikiančios nevyriausybinės organizacijos vadovės laiško, kuriame klausiama, ar tai nėra viena ir ta pati akcija: „O gal čia kopijavimas ir sąmoningas žmonių painiojimas?“

Viena iš  šiaulietiškos knygų rinkimų akcijos organizatorių  vicemerė D. Matonienė teigė, kad su akcija „Padovanok knygą – pasidalink gerumu“ neturi nieko bendra. Tačiau negalėjo pasakyti, kodėl šiemet pasirinko panašiai skambantį pavadinimą. Ėmė kalbėti apie gerumą ir sutapimus. 

Įtraukė ir savivaldybės išlaikomą konfederaciją

Gerumas gerumu, tačiau ar galima laikyti sutapimu tai, kad į Šiaulių savivaldybės atstovų D. Matonienės ir V. Japerto organizuojamą akciją buvo įtraukta ir dosniai Savivaldybės finansuojama Nevyriausybinių organizacijų konfederacija?

Pasipiktinę  ir nustebę nevyriausybininkai redakcijai persiuntė konfederacijos miesto nevyriausybinėms organizacijoms išplatintą elektroninį  laišką, kuriame raginama paremti paksininkų organizuojamą akciją. Tai yra, padovanoti knygų.

„Jeigu tai politinė akcija, kodėl į ją įtraukiamos nevyriausybinės organizacijos? Jeigu organizuotų konfederacija, tai iš tiesų būtų šaunu, bet su partinių dalykų reikėtų vengti“, - teigė vienos iš nevyriausybinių organizacijų vadovė.

Ryšius su politikais neigia

Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos vykdančioji direktorė Lijana Freimanienė neigia, kad konfederacija yra kuo nors susijusi su partija Tvarka ir teisingumas.

„Jeigu ateina informacija, jeigu yra kilni akcija, mes išplatiname,“ - teigia L. Freimanienė.

Tačiau su Šiaulių savivaldybe, kurios viena iš vadovų yra vicemerė  D. Matonienė, konfederacija tikrai susijusi. Šiaulių savivaldybė  dosniai šimtus tūkstančių žarsto paramą Šiaulių nevyriausybinėms organizacijoms. Kam duoti pinigus, sprendžia konfederacijos vadovybė. Nevyriausybininkams dažnai būdavo „patrupinama“ lėšų jų veiklai, o didžiausios sumos atitekdavo konfederacijai.

Kai kurie nevyriausybininkai prisimena ir praėjusių metų pabaigoje po nevyriausybinių organizacijų vėliava surengtą labdaros vakarą, kuriame pirmuoju smuiku grojo partijos Tvarka ir teisingumas atstovai, o dalyviai buvo raginami aukoti.

„Ar tai reiškia, kad iš tiesų mes parėmėme partinukus?“ - svarsto vienos NVO atstovas.

Organizatoriai neskursta

Prašymas paremti politinę akciją buvo išsiuntinėtas ne pasiturintiems šiauliečiams, ne stambioms įmonėms, o organizacijoms, jungiančioms neįgaliuosius, gyvenančioms iš paramos. 

O gal politinės akcijos organizatoriai patys galo su galu nesuduria, neišgali iš savo kišenės knygų nupirkti ir padovanoti vargšams?

Akcijos organizatorių  deklaracijos rodo, kad jie toli gražu – neskursta.
 
*** 

Paskutiniuose rinkimuose į Seimą deklaruotos pajamos

Daiva Matonienė

Beveik šimtas tūkstančių litų grynų pajamų ir privalomojo registruoti turto.

58 tūkstančiai litų pajamų.
 
*** 
 
Vidmantas Japertas

2,7 milijono litų turto ir daugiau kaip vienas milijonas litų pajamų. Taigi buvo vienas iš daugiausiai uždirbančių Šiaulių  politikų.
 
***
 
Valentinas Mazuronis

Turto daugiau kaip už pusę milijono litų. Pajamos – beveik du šimtai tūkstančių litų.   
 

Į viršų