Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojus žvejybos Baltijos jūroje ribojimams, suintensyvėjo ir Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, atsakingos už verslinės, specialiosios ir mėgėjų žvejybos Baltijos jūroje ir priekrantėje kontrolę,  inspektorių darbas. Glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis priežiūros institucijomis, nuolat vykdomi jungtiniai reidai. Aktyviai dalyvaujama Europos jūrų saugumo administracijos (EMSA) projekte, kurio metu bepiločio orlaivio pagalba žvejybą Baltijos jūroje ir priekrantėje iki rugpjūčio 1 d. kontroliuojama iš oro.

2023 m. sausio 1 d. žvejybą atviroje Baltijos jūroje vykdė 18 su Lietuvos valstybės vėliava plaukiojančių laivų, Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje – 101 laivas. Per šių metų 3 mėnesius buvo išregistruoti 6 žvejybos laivai, iš kurių 4, žvejoję Baltijos jūroje, ir 2 – Baltijos jūros priekrantės zonoje.

Per šių metų pirmąjį ketvirtį Žuvininkystės kontrolės departamento Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus pareigūnai laivu „Vakaris“ ir žvejybos kontrolei naudojamomis valtimis su pakabinamaisiais varikliais Baltijos jūroje organizavo  8 žvejybos kontrolės reidus, patikrino 44 žvejybos laivus.

Per 2023 m. 3 mėnesius atlikti 22 žvejybos kontrolės reidai priekrantėje – žvejojančių įmonių žuvų iškrovimo vietose (pakrantėje), kurių metu patikrinti 83 laivai. Patikrintų pelaginių žuvų (strimelių ir šprotų) svoris – 2 657 kg, stintų – 14 713 kg, plekšnių – 5 kg, kitų žuvų – 2 kg. Menkių priegauda sudarė 19 kg.

Pareigūnai Baltijos jūroje ir Klaipėdos uoste patikrino 70 žvejų mėgėjų laivų. Krante patikrinti 174 žvejai mėgėjai: 33 – žvejoję nuo Palangos tilto ir nuo jūros kranto, 141 – iš jūros su laimikiu grįžęs žvejys. Inspektavimų metu buvo tikrinami žvejo mėgėjo bilietai, žvejybos įrankiai, pasveriamos ir matuojamos žuvys.

Iš priekrantėje žvejojusių verslinės žvejybos laivų (ilgesnių negu 8 m) buvo gauti 52 pranešimai apie iškrovimą Klaipėdos uoste, buvo patikrinta 10 laivų, t. y. 19,2 proc. visų priekrantėje žvejojusių žvejybos laivų. Taip pat patikrinta 12 transporto priemonių, kuriomis buvo gabenta 3 710 kg iš žvejybos laivų iškrautų žvejybos produktų.

Per šių metų 3 mėnesius Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus pareigūnai atliko 7 planinius žvejybos ir prekybos / perdirbimo ūkio subjektų patikrinimus. Planiniai patikrinimai buvo vykdomi pagal Žuvininkystės tarnybos patvirtintą 2023 m. patikrų planą.

Per 2023 m. 3 mėnesius Lietuvos žvejybos įmonės Baltijos jūroje (įskaitant priekrantę) sugavo 4 522 t įvairių rūšių žuvų. Pagrindinę žvejybos laimikio Baltijos jūroje dalį sudarė: 4 160 t Baltijos šprotų, 264 t strimelių, 0,2 t menkių ir 4 t upinių plekšnių. Pažymėtina, kad 2023 m. atviroje Baltijos jūroje bei priekrantėje tęsiasi tikslinės menkių žvejybos draudimas.

Kviečiame žmones būti neabejingais ir pranešti apie pastebėtus žvejybos Baltijos jūroje ir priekrantėje pažeidimus. Informaciją prašome pateikti visa parą budintiems Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus pareigūnams tel. +370 614 93 659.

Pranešimą paskelbė: Rita Šakinytė, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Į viršų