Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį priėmė Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininką Charles‘į Michelį ir keturių Europos Sąjungos (ES) valstybių narių vadovus, kurie atvyko į Vilnių aptarti strateginių ES klausimų.

Diskusijoje kartu su EVT pirmininku dalyvavo į Vilnių atvykęNyderlandų Ministras Pirmininkas Markas Rutte, Švedijos Ministras Pirmininkas Ulfas Kristerssonas, Čekijos Ministras Pirmininkas Petras Fiala bei Bulgarijos Ministras Pirmininkas Nikolai Denkovas. Vilniuje buvo aptarti strateginiai stiprios ir saugios, klestinčios ir konkurencingos, laisvos ir demokratinės Europos prioritetai.

Lietuvos Respublikos Prezidentas pasveikino EVT pirmininką ir narius, pažymėdamas simbolišką aplinkybę, kad ši diskusija vyksta Lietuvai švenčiantnarystės ES ir NATO 20-metį.

Prezidentas pabrėžė, kad parama Ukrainai iki pergalės turėtų būti svarbiausias ES darbotvarkės klausimas, kadangi karas Europoje daro poveikį visoms ES sektorinėms politikoms ir reikalauja skirti papildomų išteklių.

„ES turi sukurti gynybos produktų ir paslaugų vidaus rinką, atkurti ir padidinti gynybos pramonės pajėgumus, užtikrinti tolygų geografinį gamybos pajėgumų išdėstymą, ypač pasienio valstybėse. Taip pat turime skatinti bendrus pirkimus ir įtraukti transatlantinius partnerius bei Ukrainą į mūsų tiekimo grandines“, – sakė šalies vadovas.

Apžvelgdamas migracijos politikos iššūkius, Prezidentas pažymėjo, kad pagrindinis dėmesys dabar turėtų būti skiriamas ES išorės sienų apsaugai, kovai su migracijos instrumentalizavimu ir darbui su migracijos kilmės šalimis.

Šalies vadovas pabrėžė būtinybę užbaigti Europos vienijimosi procesą. „Sušaukti tarpvyriausybinę konferenciją su Ukraina bei Moldova ir pradėti derybas dėl jų narystės ES turime dar šį birželį“, – sakė Prezidentas.

Pasisakydamas apie ES konkurencingumą, šalies vadovas pažymėjo būtinybę panaikinti ES bendros rinkos veikimo kliūtis, ypač paslaugų srityje. „Mūsų prioritetas turėtų būti ES konkurencingumas, pagrįstas mokslo pažanga. Turime skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, į ateitį orientuoto mokslo ir praktinio jo pritaikymo sinergiją“, – pabrėžė Prezidentas.

Šalies vadovas pažymėjo, kad gerai veikiančios ir integruotos Europos finansų rinkos yra labai svarbios siekiant sustiprinti ES bendrąją rinką. Pažanga kuriant kapitalo rinkų ir bankų sąjungas yra labai svarbi skatinant tvarų augimą bei pasaulinį ES konkurencingumą.

Prezidentas atkreipė dėmesį į neigiamas ES demografines tendencijas ir visuomenės senėjimą. „Turime dėti daugiau pastangų įgyvendindami nacionalines ir ES programas, skirtas šeimoms su vaikais, vyresnio amžiaus žmonėms, taip pat valdydami migraciją. Visiems europiečiams turime užtikrinti geresnę prieigą prie inovatyvių vaistų bei suteikti daugiau galimybių sveikai, aktyviai ir produktyviai gyventi“, – pažymėjo šalies vadovas.

Prezidentas išsakė nuomonę, kad dėl klimato kaitos ES prioritetas turėtų būti geresnis reguliavimas bei investicijos į atsinaujinančius energijos šaltinius ir švarias technologijas.

Apžvelgdamas padėtį žemės ūkio sektoriuje, šalies vadovas pabrėžė, kad įgyvendinant žaliąjį susitarimą būtina rasti pusiausvyrą tarp konkurencingumo ir gamtos apsaugos.

Prezidentas pažymėjo, kad karas Ukrainoje ir Rusijos mėginimai kištis į mūsų vidaus politiką ir rinkimus parodė, kad turime sustiprinti kovą su dezinformacija ir bandymais perrašyti istoriją, turime didinti mūsų atsparumą ir stiprinti europiečių istorinę atmintį.

EVT nariai priims sprendimus dėl ES strateginės darbotvarkės birželio mėnesį įvyksiančiame EVT posėdyje.

Pranešimą paskelbė: Ridas Jasiulionis, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Į viršų