facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Panašu, kad daugiabučių valdymą reglamentuojantis įstatymas vis dėlto bus „prastumtas“. Daugiabučių bendrijų pirmininkai tikina, kad į jų nuomonę niekas net neketina atsižvelgti. Sakė net neabejojantys, kad priėmus šį įstatymą, daugiabučių bendrijos žlugs, o dauguma namų – liks apleisti.

Vadina nesąmonių kratiniu
„Šiaulių naujienose“ jau esame rašę, kad Aplinkos ministerija parengė Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo įstatymo projektą. Anot aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos, pokyčiai reikalingi, nes dabartinis reguliavimas nėra pakankamai efektyvus. Esą savivaldybių vykdomosios institucijos, vykdydamos valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, neturi pakankamai teisinių priemonių užtikrinti, kad valdytojai tinkamai vykdytų jiems įstatymuose ir kituose teisės aktuose pavestas funkcijas.

Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentė, aštuonių nedidelių daugiabučių bendrijų pirmininkė Virginija Remeikienė laikraščiui ne kartą buvo sakiusi, kad šis įstatymo projektas yra tikrų tikriausias nesąmonių kratinys. Kalbėjo, kad šiame įstatymo projekte yra daugybė pažeidimų. Jam įsigaliojus, bus pažeistas ne tik Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Komercinio arbitražo įstatymas, bet ir visos ES direktyvos.

Savo nuomonės nepakeitė
Daugiabučių bendrijų pirmininkams ėmus labiau spausti projekto rengėjus ir įsikišus kai kurioms partijoms, minėtas projektas buvo šiek tiek pakoreguotas ir dabar iki šių metų gegužės 28 d. su juo kviečiama susipažinti visuomenė. Tiesa, projekto rengėjai nepakeitė savo nuomonės ir toliau tikina, kad šis įstatymas svarbus ir reikalingas beveik dviem milijonams Lietuvos žmonių, nes tiek jų gyvena daugiabučiuose namuose.

Aplinkos ministerijos internetinėje svetainėje rašoma, kad siūlomas įstatymo projektas leis vienu teisės aktu sureguliuoti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymą, apibrėžti šių namų butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas, valdymo būdus, valdytojų pareigas, funkcijas, atsakomybę, jų veiklos priežiūrą ir jiems taikytinas poveikio priemones už nevykdomas arba netinkamai vykdomas funkcijas, užkirsti kelią galimiems administratorių piktnaudžiavimo atvejams.

Akcentuojama, kad naujasis įstatymas užtikrins daugiabučių namų savininkų interesų apsaugą. Jo projekte numatyta, kad visus su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu ir išlaikymu susijusius sprendimus priima savininkai, nesvarbu, kokiu būdu namas valdomas – įsteigiant bendriją; pasirenkant administratorių ar sudarant jungtinės veiklos sutartį. Be to, siūloma supaprastinti sprendimų priėmimą: sumažinti pakartotinio susirinkimo kvorumą, nustatyti galimybę balsuoti elektroniniu būdu.

Neslepia savo nusivylimo
V. Remeikienės nuomone, po šiais gražiais žodžiais slepiasi tik vienas tikslas – sunaikinti Lietuvos butų ūkį: „Manau dabartinė valdančioji dauguma vienaip ar kitaip prastums šį įstatymą, nes, matyt, turi užduotį sunaikinti Lietuvos butų ūkį. Nesuprantu, kodėl Aplinkos ministerija leidžia sau kištis į privačią nuosavybę, kaip jie gali nurodinėti, ką ir kaip mes turime daryti. Nejau iš tiesų nori prakišti kažkokią įmonę, kuri „nugyventų“ visus namus ir po 20 metų vėl reikėtų ieškoti kvailų pirmininkų, kurie naktimis nemiegotų ir bandytų viską atstatyti.“

Asociacijos prezidentės teigimu, naujame projekte niekas nepakeista, palikti tie patys siūlymai, kaip ir ankstesniame: „Įstatyme yra lygiai tie patys siūlymai, prieš kuriuos mes kovojome, į mūsų nuomonę niekas neatsižvelgė.“ Anot jos, esminis skirtumas yra tik tas, kad prie projekto rengėjų nebeliko Lauro Stacevičiaus pavardės ir pakeista data, kada pirmininkams reikia pateikti ataskaitas.

Ji ir toliau mano, kad siūlymas keturis kartus per metus rengti gyventojų susirinkimus, pirkimus vykdyti tik per Centrinę perkančiąją organizaciją yra tikrų tikriausia nesąmonė. Tą patį ji sako ir apie kitus Aplinkos ministerijos siūlymus.

„Tokios valdžios ir tokios Lietuvos nesu mačiusi per visą savo gana ilgą gyvenimą“, – liūdesio ir nusivylimo neslepia V. Remeikienė.

Į viršų