facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Ne visoms Šiaulių miesto savivaldybės valdomoms įmonėms 2019 m. buvo sėkmingi, iš 8 įmonių pelningos buvo 6. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio teigimu, vertinant apskritai Savivaldybės valdomų įmonių efektyvumas augo.

Oro uosto padėtis prasčiausia
Kaip vykusioje nuotolinėje spaudos konferencijoje informavo miesto Savivaldybės administracijos direktorius, praėjusieji metai Šiaulių oro uostui ir vėl nebuvo sėkmingi. Įmonės pagrindinės veiklos neigiamam rezultatui reikšmingos įtakos turėjo nutrūkę krovininiai skrydžiai 2019 m. vasario mėn. pabaigoje. Buvo priimtas sprendimas reorganizuoti įmonę, mažinti darbuotojų skaičių, palikti vykdyti tik privalomąją aviacijos saugumo funkciją.

„Po 88 proc. 90 proc. kritę visi komerciniai rodikliai mus privertė peržiūrėti etatų sąrašus, kitus procesus. Šiandien iš esmės bendrovė atlieka tik aviacijos saugumo paslaugą, nes jos partneris UAB „Rikusta“ nutraukė anksčiau buvusią komercinę veiklą, iš kurios mes gaudavome nemažai pajamų“, – komentavo A. Bartulis.

VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius metus baigė su nuostoliu. Įstaiga patyrė nuostolį, nes kitos veiklos pajamos sumažėjo daugiau nei 7 tūkst. Eur, Savivaldybės finansavimas sumažėjo 2,6 tūkst. Eur (per dvi programas), o įstaigos patirtos sąnaudos nebuvo padengtos finansavimo pajamomis. Įstaiga baigė įgyvendinti LATLIT projektą ir dėl to patyrė daugiau kaip 2,8 tūkst. Eur sąnaudų, be to, įstaiga pagal VSAFAS priskaičiavo atostoginių kaupimų, kurie padidino darbo užmokesčio sąnaudas beveik 5 tūkst. Eur. Taip pat 2019 metais sumažėjo 1 tūkst. Eur padengiamas finansavimu darbuotojų darbo užmokestis, 2 tūkst. Eur sumažėjo finansavimas komunalinėms išlaidoms, kurių sumažinti negalima.

„Laikome, kad Šiaulių verslo inkubatoriui nebuvo sėkmingiausi metai. Verslo inkubatorius prarado nemažai nuomininkų ir į jų vietą neatėjo naujų, todėl ir rezultatą turime neigiamą“, – sakė A. Bartulis.

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ išsiskyrė sumažėjusiu pelnu. Kaip paaiškino administracijos direktorius, tam įtakos turėjo pasikeitusi akcininko pozicija dėl Savivaldybei teikiamų paslaugų kainodaros bei lūkesčiai dėl įmonės pelningumo.

A. Bartulis priminė, kad įmonė pernai savo žinion perėmė beveik 12 milijonų Eur vertės įstatinį kapitalą, taip buvo išspręsta sena problema ir turtas atsidūrė savo šeimininko rankose. Anot jo, dabar bus galima tvarkingai vesti jo apskaitą, skaičiuoti nusidėvėjimą, kaupti lėšas tvarkymui. Anksčiau jis buvo Savivaldybės nuosavybė ir šie priežiūros bei palaikymo reikalai buvo sudėtingesni: „Po daugelio metų ir diskusijų ši bendrovė atsistojo į tikros ekonomikos vėžes. Yra sudarytos atitinkamos paslaugų teikimo sutartys ir šioje vietoje džiaugiamės padarę svarbų žingsnį.“

Skaičiuoja sumažėjusias sąnaudas
Įdomu tai, kad 23 daugiabučius administruojanti Savivaldybės įmonė UAB „Saulės dominija“ 2019 m. pelną padidino. Pardavimo savikaina, lyginant su 2018 metais, padidėjo 3,5 proc. Bendrosios ir administracinės sąnaudos sumažėjo 2,74 proc. Kitos veiklos rezultatas padidėjo, tam įtakos turėjo patalpų pardavimas, piniginės lėšos už aukciono organizavimą ir nederinamos skolos su paslaugų etekėju.

„Nors tai ir Savivaldybės įmonė, džiugu, kad konkurso būdu konkuruodama, skaičiuodama savo kaštus, įmonė laimėjo du miesto gyvenimui svarbius projektus, t. y. nuomos mokesčio apskaičiavimo ir surinkimo konkursą bei Savivaldybei pavaldžių įstaigų techninės priežiūros paslaugų pirkimo konkursą. Tokiu būdu mes įgavome labai svarbų miestui pinigų valdymo instrumentą ir pastatų techninės būklės gerinimo instrumentą“, – džiaugėsi administracijos direktorius.

UAB „Busturas“ taip pat dirbo pelningai. Pardavimo savikaina lyginant su 2018 m. sumažėjo 214,1 tūkst. Eur (3,5 proc. ), iš jų: degalų sąnaudos sumažėjo 9 proc. dėl sumažėjusių kuro kainų ir 4 proc.  mažesnės ridos; vidutiniškai 1,2 proc. didėjo atlyginimų sąnaudos, iš jų miesto vairuotojų  3,9 proc.; remontininkų darbo užmokesčio sąnaudos sumažėjo 5,4 proc., tai įtakojo darbuotojų skaičiaus remonte optimizavimas, darbų funkcijų perskirstymas bei mažesnis senų autobusų skaičius; 38 proc. padidėjo  autobusų nusidėvėjimo sąnaudos, kurios sudarė 776,9 tūkst. Eur. 2019 m. įsigytų autobusų nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 207 tūkst. Eur; 50,6 proc. didėjo autobusų draudimo sąnaudos dėl naujų autobusų kasko draudimo; bendrosios ir administracinės sąnaudos sumažėjo 53 tūkst. Eur, iš jų: šildymo ir elektros sąnaudos 28,1 tūkst. Eur, teisinių paslaugų sąnaudos – 11 tūkst. Eur; ūkinio transporto eksploatavimo sąnaudos – 14,6 tūkst. Eur.

„Daug sveikų procesų vyko, ypatingai vertinant ir priimant sprendimus įmonės viduje, mažinant savikainą ir visus kitus dalykus, kurie svarbūs ekonomikai“, – kalbėjo A. Bartulis.

Vertina gerąsias tradicijas
Gana neblogi metai buvo ir AB „Šiaulių energijai“. 2019 m. įmonė patyrė mažiau ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo, remontų ir kitų sąnaudų. Siekiant gerinti rezultatus, bendrovėje apribotos išlaidos, kurias apribojus nebūtų pažeista bendrovės atitiktis teisės aktų reikalavimams. Rezultatą gerino apyvartinių taršos leidimų pardavimas, už kuriuos gautos pajamos 2019 metais sudarė 390,8 tūkst. Eur, taip pat mažesnės palūkanų sąnaudos, kurios sudarė 68,1 tūkst. Eur, t. y. 15,1 tūkst. Eur  mažiau nei per 2018 metus.

„Kaip ir kitos didžiosios įmonės, „Šiaulių energija“ ypatingai aktyviai išnaudoja visas Europos Sąjungos lėšų pritraukimo galimybes, atnaujina infrastruktūrą. Džiugu, kad naujasis vadovas perėmė visus gerus darbus ir gerąsias tradicijas, kurios buvo įmonėje daromos ankstesniais metais bei įliejo naujų iniciatyvų, nemažai dėmesio skirdamas ekonomikai“, – komentavo A. Bartulis.

Geri metai buvo ir UAB „Šiaulių vandenims“. Bendrovė suskaičiavo 2,3 proc. didesnes pardavimo pajamas. Nors per 2019 m.  šiluminės energijos kaina padidėjo 2,6 proc., o elektros energijos kaina – daugiau nei 12 proc., šių sąnaudų augimas lyginant su 2018 m. nėra žymus dėl 11 proc. mažesnio įsigyto elektros energijos kiekio. Tam įtakos turėjo ir kogeneracinėje jėgainėje pagamintas 1,04 proc. didesnis nei 2018 m. elektros energijos, suvartotos nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo technologiniuose procesuose.

„Norime pasidžiaugti, kad po daugelio metų paieškų, bendrovė su AB „Akmenės cementu“ pasirašė paslaugų teikimo sutartį ir mes jau turime galimybę nebekaupti išdžiovinto dumblo, bet jį sudeginti“, – pasidžiaugė A. Bartulis.

UAB „Pabalių turgus“ praėjusiais metais taip pat dirbo sėkmingai. Nepaisant to, administracijos direktorius priminė, kad yra priimtas sprendimas parduoti įmonės akcijas.

„Įmonė dirba ramiai, stabiliai, gavo padidintas pajamas, padidintą pelną. Penktadienį priėmėme sprendimą sumokėti 45 tūkst. eurų dividendų, taip didinsime įmonės patrauklumą, kad būsimi investuotojai matytų stabiliai dirbančią įmonę“, – sakė A. Bartulis.

Į viršų