facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Kadangi paminklo „Tautos laisvei“ meninės idėjos konkursas nedavė tinkamo rezultato, Lietuvos architektų sąjungos (LAS) Šiaulių skyrius ėmėsi iniciatyvos organizuoti apžiūrą konkursą. Tokiu būdu tikimasi sužinoti visuomenės nuomonę apie paminklo pobūdį, galimybę statyti monumentalų obeliską.

Tikisi visuomenės susidomėjimo
„Dalyvauti apžiūroje-konkurse kviečiami visi, turintys idėjų, visi neabejingi miestiečiai, norintys pasiūlyti savo idėją tautos laisvės įprasminimui Prisikėlimo aikštėje“, – kvietė LAS Šiaulių skyriaus valdybos pirmininkė Rūta Stuopelienė.

Jos teigimu, dauguma LAS Šiaulių skyriaus architektų pritarė obelisko idėjai, jo dydžiui ir statymo vietai. Tai reiškia, kad iš esmės sutinkama su oficialaus meninio konkurso sąlygų traktuotėmis. Liko nutarti, kokia yra obelisko plastika, stilistika.

„Kadangi kai kurie menininkai teigia, kad sąlygos buvo per griežtos, todėl ypač kviečiami pareikšti savo nuomonę visi tie, kurie nesutinka su oficialaus meninio konkurso sąlygomis ir traktuotėmis, abejoja dėl paminklo vietos, dydžio ir pan. Menininkai, dizaineriai, menotyrininkai, tarpdisciplininio meno asociacijos nariai, turintys savo nuomonę, prašomi ją pateikti“, – ragino R. Stuopelienė.

„Aikštė gali būti užbaigta be paminklo, bet žinote, jeigu iš karto to nepadarai, klausimas, kada bepadarai. Sakome, kad tegul žmonės, nebūtinai profesionalai architektai, dizaineriai, menininkai, pateikia savo idėjas, kad matytumėme bendrą vaizdą, kas mes esame, ką mes mąstome ir ką mes turime. Tad iš pateiktų idėjų mes galbūt galėsime pamatyti kažkokį verdiktą. Būtent tokio rezultato mes ir tikimės“, – antrino Prisikėlimo aikštės rekonstrukcijos autorius Vytenis Rudokas.

Architektas Šarūnas Sabaliauskas atkreipė dėmesį, kad Architektų sąjunga, bendruomenė yra Šiaulių visuomenės dalis, bet nepaisant to, labai dažnai architektų bendruomenė pastatoma prieš faktą, kad bus šitaip, o ne kitaip, o tada prasideda konfliktas.

„Jeigu būtų prieinama prie vizualinės informacijos, gal būtų mažiau interpretacijų. Tai būdas kalbėti apie konkrečius dalykus. Tokio tipo dalykai turėjo vykti tik laimėjus Vyteniui Rudokui konkursą prieš metus, pusantrų. Mes matome, kad konkursas, kuris vyko, nedavė laukiamų rezultatų, o dabar bandome pasivyti jau nuvažiuojantį traukinį“, – kalbėjo Š. Sabaliauskas.

Rekomendacijos idėjos pateikimui
LAS Šiaulių skyriaus valdybos pirmininkė priminė, kad paminklo „Tautos laivei“ pavadinime sukoncentruotas XX a. lietuvių tautos kovų už Laisvę turinys, kurį galima apibrėžti šiais faktais ir reiškiniais: 1918 m. vasario 16 d.

Nepriklausomybės aktas; tarpukario tautos kova už Laisvę (kovos su bermontininkais ir t. t.); pokario pasipriešinimo kovos (Laisvės kovų sąjūdžio deklaracija Minaičiuose); disidentinė/rezistencinė kova okupacijos sąlygomis iki 1988 m. Sąjūdžio 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės atstatymo aktas. Manoma, kad šių datų paminėjimas ir/ar meninis įprasminimas monumentaliame kūrinyje būtų tinkamas pagarbos ženklas.

R. Stuopelienės aiškinimu, siūloma paminklo idėja turi atitikti pagrindinę, t. y. Laisvės kovotojų pagerbimo temą. Sofistiniai išvedžiojimai abstrakčios „laisvės“, „laisvo žmogaus“ ar „žmogaus teisių“ temomis nepageidautini. Taip pat pagrindinė idėja turi būti visiems aiški ir suprantama, o meniniai teiginiai turi būti konkretūs, t. y. neturi būti dviprasmiški.

Paminklo/obelisko statymo vieta pasirenkama laisvai. Abejojantys dėl aikštės autoriaus V. Rudoko nurodytos paminklo statymo vietos turi argumentuotai įrodyti naujos vietos galimybę, pateikdami situacijos planą/genplaną.

Idėjos pateikimas nereglamentuojamas, bet būtina pateikti ant A2 (420 x 598 cm) lapo formato. Tai palengvintų idėjų viešą eksponavimą. Pagal idėjos pateikimo pobūdį tai gali būti eskizas, piešinys, brėžinys ir t. t. Objekto maketas arba kompiuterinis brėžinys ar vizualizacija būtų didelis privalumas. Sklypo planas padėtų tiksliau identifikuoti paminklo vietą. Medžiaga pateikiama laisvai pasirinkta forma taip, kad būtų įmanoma suprasti idėją. Privalomas trumpas aiškinamasis raštas, apibūdinantis idėją ir paminklo medžiagiškumą. Papildomai pageidaujama medžiagą pateikti USB laikmena tam, kad galima būtų pasiūlymus susisteminti ir išleisti leidinį/katalogą.

Pasiūlymų medžiagą galima pateikti iki šių metų rugsėjo 2 d. LAS Šiaulių skyriaus patalpose.

Idėjų pristatymas vyks rugsėjo 4 d. 16 val. praktinės konferencijos „Šiaulių miesto kultūrinė tradicija. Tarp istorijos ir gamtos“ metu  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos salėje.

Idėjų apibendrinimas ir vystytino sprendinio rekomendacijos įvyks rugsėjo 26 d. 16 val. baigiamojo renginio metu Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos salėje.

Į viršų