alt

Vakar vykusiame Šiaulių universiteto Senato posėdyje laikinuoju universiteto rektoriumi nežymia persvara nuo gruodžio 3 dienos paskirtas infrastruktūros prorektorius Donatas Jurgaitis. Rektorius Vidas Lauruška senatorių palaikymo nesulaukė.
Vadimo SIMUTKINO nuotr.

Romualda URBONAVIČIŪTĖ
Vakar vykusiame Šiaulių universiteto Senato posėdyje laikinuoju universiteto rektoriumi nežymia persvara nuo gruodžio 3 dienos paskirtas infrastruktūros prorektorius Donatas Jurgaitis. Rektorius Vidas Lauruška senatorių palaikymo nesulaukė.

Patvirtinta laikinojo rektoriaus skyrimo tvarka
Nors vakarykščiame Senato posėdyje turėjo būti svarstoma nemažai klausimų, tačiau iš pat pradžių buvo aišku, kad pagrindinis bus laikinojo rektoriaus skyrimas, nes rektoriaus Vido Lauruškos kadencija baigiasi gruodžio 2 dieną.
Todėl Senato pirmininkas Vincas Laurutis pasiūlė keisti darbotvarkę, kad pirmiausiai būtų apsvarstyti klausimai, leidžiantys kuo greičiau pereiti prie laikinojo universiteto rektoriaus skyrimo. Senatas priėmė sprendimą vykdyti laikinojo rektoriaus skyrimo funkciją, o paskui su nedideliais pakeitimais patvirtino ir laikinojo skyrimo tvarką.
Pakeitimai prieš posėdį pateiktame tvarkos projekte padaryti iš pirmo žvilgsnio lyg ir neesminiai: laikinasis eiti pareigas pradeda gruodžio 3-iąją iki bus išrinktas naujasis rektorius penkerių metų kadencijai ir kad laikinuoju skiriamas tas kandidatas, už kurį nubalsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Senato narių.
Kai jau rodės, kad bus galima pereiti prie kitų klausimų – ir paties pagrindinio, paaiškėjo, jog tam reikia rektoriaus V. Lauruškos įsakymais patvirtintų Senato sprendimų, kurie turi būti pateikti posėdžio protokolo forma.
Tad po tokių formalumų išsiaiškinimo Senato posėdis buvo... baigtas ir iškart paskelbtas kitas posėdis, kuris kaipmat prasidėjo.

Iš karto prasidėjo kitas posėdis
Taigi be pertraukos prasidėjusiame antrajame vakar dienos posėdyje buvo svarstomi į pirmojo posėdžio darbotvarkę įrašyti klausimai.
Vienas iš jų dėl neeilinės atestacijos paskelbimo docento pareigoms Simonai Ramanauskaitei ir docento pedagoginiam vardui Artūrui Sabaliauskui, dirbantiems Technologijos fakultete. Antras – skubių priemonių planas programai „Pedagogika“, kurios statusas, išorinio vertinimo ekspertų nuomone, buvo neaiškus, o įvertinimas buvo neigiamas. Tad planas buvo reikalingas tam, kad būtų pratęsta šios programos akreditacija – kad studentai galėtų baigti studijas.
Trečiasis klausimas – Šiaulių universiteto Statuto projekto patikslinimas – švelniai sakant, šokiravo, nes juk tik prieš mėnesį naujasis Statutas Senate buvo patvirtintas ir jau galėjo būti pateiktas Seimui tolesnėms procedūroms.
Trims pasiūlymams-patikslinimams Senatas pritarė: dėl studentų pažymėjimų gamybos, laikinojo rektoriaus skyrimo tvarkos ir kad Senatas renkamas ne mokslininkų ir pripažintų menininkų, o akademinės bendruomenės (ne studentų) konferencijos.
O štai universiteto Tarybos siūlymai – kad rektoriumi gali būti ir neatestuoti profesoriaus pareigoms darbuotojai ir kad Senatas negali nušalinti Tarybos – senatorių palaikymo nesulaukė.

Pasiūlyti du kandidatai
Ir galop, kai į posėdžių salę buvo pristatyti pirmajame posėdyje priimti ir rektoriaus įsakymu patvirtinti sprendimai, pereita prie pagrindinio darbotvarkės klausimo – laikinojo rektoriaus skyrimo.
Vienas senatorius pasiūlė kandidatu į laikinojo pareigas rektorių Vidą Laurušką, kitas – prorektorių Donatą Jurgaitį.
Paskui abu kandidatai buvo pakviesti į tribūną pasisakyti. D. Jurgaitis sakė, kad laikinojo rektoriaus laukia taupymo laikotarpis ir žadėjo, jei būtų paskirtas, nepadaryti to, kas taptų kliūtimi naujai išrinktam rektoriui. V. Lauruška taip pat teigė, kad laikotarpis bus sudėtingas, nes biudžetas mažėja dviem milijonais, ir didžiausiomis savo darbo nesėkmėmis įvardijo tai, kad jam nepavyko išlaikyti tam tikro studentų, darbuotojų ir mokslinio darbo lygio.
Beje, abu kandidatai teigė, kad universitete numatoma sumažinti prorektorių, kurių kadencijos taip pat baigiasi po mėnesio, skaičių iki dviejų.

Senatoriai pasirinko D. Jurgaitį
Kai atrodė, kad visi formalumai buvo įvykdyti, pakilo senatorius, buvęs ilgametis Senato pirmininkas profesorius Aloyzas Gudavičius (beje, kaip tik pasiūlęs prorektoriaus kandidatūrą) ir pareiškė savo nuomonę, kad universitete per ilgai tyliai sėdėta, kad geras dalykas yra judėjimas, tad jis ir siūlantis išrinkti laikinuoju rektoriumi D. Jurgaitį, kuris puikiai pažįsta rektoriaus darbą...
Kad į senatoriaus žodžius buvo įsiklausyta, paaiškėjo pasibaigus slaptam Senato narių balsavimui. Jei dėl neeilinių atestacijų senatoriai nubalsavo beveik vienbalsiai, tai balsavimo rezultatai dėl laikinojo rektoriaus skyrimo buvo netikėti.
Už Donato Jurgaičio paskyrimą balsavo 16 senatorių iš 29 dalyvavusių posėdyje, už Vido Lauruškos – tik dešimt.
Tad laikinuoju Šiaulių universiteto rektoriumi paskirtas profesorius Donatas Jurgaitis, kuris šias pareigas eis, kol bus išrinktas naujasis rektorius. O tai gali įvykti geriausiu atveju balandį ar net birželį, nes prieš tai turi būti Seime patvirtintas universiteto Statutas, išrinkta naujoji universiteto Taryba.

alt

Infrastruktūros prorektorius, o nuo gruodžio 3-iosios – laikinasis Šiaulių universiteto rektorius Donatas Jurgaitis prisipažino, kad visų laukia sunkus taupymo laikotarpis.
Vadimo SIMUTKINO nuotr.  

alt

Kol kas rektoriui Vidui Lauruškai dar lemta savo įsakymais patvirtinti vakarykštės dienos Senato sprendimus.
Vadimo SIMUTKINO nuotr.    

Į viršų