Romualda URBONAVIČIŪTĖ

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio” filiale pristatyta penkiasdešimt Šiaulių miesto ir rajono ketvirtųjų-penktųjų klasių mokinių sukurtų knygų skirtukų ir apdovanoti jų autoriai.

Konkursas „Skaitau ir piešiu”

Miesto viešoji biblioteka dar rugsėjo mėnesį pakvietė visus Šiaulių miesto ir rajono ketvirtųjų-penktųjų klasių moksleivius prisijungti prie bibliotekos organizuojamo projekto „Skaitau, kuriu, piešiu...” ir dalyvauti knygos skirtuko piešimo konkurse „Skaitau ir piešiu”.

Ketvirtokams ir penktokams pasiūlyta perskaityti bent vieną iš populiariausių  2008 metų vaikiškų knygelių (Gintarės Adomaitytės  „Karuselė”, Kęstučio Kasparavičiaus „Sodininkas Florencijus”, Vytauto V. Landsbergio „Gediminas ir keturi seneliai”, Urtės Uliūnės „Miegančios boružės”, Vincės Laimos „Vaiduoklė svetainėje”) ir nupiešti piešinį pagal ją. Piešinyje galėjo būti pavaizduotas labiausiai patikęs personažas, įsimintiniausias įvykis, įdomiausias epizodas ar dar kas nors.

O įdomiausi piešiniai pagal konkurso sąlygas turėjo būti panaudoti knygų skirtukų  sukūrimui, o spaustuvėje nemenku tiražu atspausdinti skirtukai būsią  išdalyti ir mokykloms, ir dalis liksianti miesto bibliotekoje.

Aktyvumas pranoko lūkesčius

Projekto „Skaitau, kuriu, piešiu...” rengėjai ir knygų skirtukų konkurso „Skaitau ir piešiu” organizatoriai net nustebo sulaukę  didžiulio miesto ir rajono mokyklų mokinių ir jų  mokytojų susidomėjimo. Konkurse nusprendė dalyvauti per keturi šimtai vaikų, 48 klasės, tad vertinimo komisija sulaukė net 394 piešinių.

Beje, piešinius knygų  skirtukų konkursui piešė ne tik pavieniai mokiniai, bet ir kelių  vaikų grupelės, net visos klasės. O dalyvavo konkurse net devyniolika mokyklų. Taigi vertinimo komisija nemažai vargo, kol atrinko pačius gražiausius - iš viso penkiasdešimt piešinių. Tada viena iš miesto leidyklų piešinius sumaketavo, o spaustuvė juos išspausdino - kiekvieną iš penkiasdešimties septynių šimtų egzempliorių tiražu.

Žinoma, pirmiausia miesto Savivaldybės viešoji biblioteka pasirūpino spalvingus knygų skirtukus eksponuoti (ir tai padarė „Šaltinėlio” filiale), o konkurso nugalėtojus, kurių pasirodė esą 54, apdovanoti.

Knygos suartino vaikus

Tai ir susirinko „Šaltinėlyje”  knygų skirtukų konkurso „Skaitau ir piešiu” nugalėtojai ir į savo kūrinius, ir į kitų darbelius pasižiūrėti ir laukti žadėtųjų apdovanojimų.

Konkurso laureatų buvo iš įvairių mokyklų: iš Sutrikusios klausos vaikų  ugdymo centro, Tėvo Benedikto Andruškos, Aukštabalio, Lieporių, Dainų, Centro, „Saulės” pradinių ir Salduvės, Dubijos, Jovaro, Ginkūnų, Vinco Kudirkos, „Santarvės”, „Sandoros”, Kairių, Medelyno pagrindinių mokyklų bei „Smalsiųjų pabiručių”. Tad visi jaunieji kūrėjai ne tik turėjo galimybę susipažinti vieni su kitais, bet ir su vaikams skirtomis knygomis, komplektuojamomis „Šaltinėlyje”.     

Į viršų