facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Lopšelio-darželio vedėjos pareigas laikinai einanti Daiva Budraitienė teigia, jog tėvai geranoriškai sutiko, kad darbo dieną dieną darželis nedirbtų.
Vaido SIMANAUSKO nuotr.

 Zita KATKIENĖ

Ilgųjų savaitgalių džiaugsmas kitam atsirūgsta, kai reikia dirbti šeštadienį. Taip nutiko ir vasario 20 dieną tiems, kuriems reikėjo eiti į darbą, o vaiko palikti nebuvo kam. Nedirbo ir lopšelis-darželis „Žirniukas”. Kolektyvas išėjo nemokamų atostogų, o mamoms neliko nieko kito, tik keliauti į darbą su savo atžalomis.

Kur palikti vaiką?


„Juk mūsų dar laukia ne vienas ilgasis savaitgalis, po kurio seks darbo šeštadienis. Ir kiekvieną kartą ta pati problema: „Kur palikti vaiką, kai visi išskuba į darbą ir į mokyklą?” - klausė į redakciją atėjusi mažametės ”Žirniuko” lopšelio-darželio ugdytinės močiutė Janina Jasevičienė.

Neeilinis darbo šeštadienis, į kurį Vyriausybės sprendimu buvo perkelta šventinė diena, sugadino J. Jasevičienės planus. Moteriai visada smagu prižiūrėti savo vaikaitę. Pikta dėl to, kad tenka vaduoti ne dukrą, bet visą lopšelį-darželį. Nes darbo šeštadienį, kai visi žmonės įtemptai dirba, lopšelyje-darželyje „Žirniukas” - ne darbo diena.

„Man dabar paskambino duktė, kad padėčiau jai, nes į darbą vaiką atsivedė ne tik ji, bet ir kolegė. Vaikai ramiai nesėdi - žaidžia ir triukšmauja”, - pasakoja močiutė redakcijoje. Valstybinėje įstaigoje dirbančios mamos priekaištų nesulaukė, bet ir nenori užsitraukti vadovo nemalonės. Todėl ir skambino močiutei, nes žino, kad ši tikrai neatsisakys pasirūpinti vaikaite.

„Mano planai buvo kiti, tačiau turėjau viską mesti”, - pasakoja moteris, pasipiktinusi darželio savivaliavimu. Juolab, kad už darželio lankymą mokami pinigai. 

Dirbti - nuostolinga


„Netikėjau, kad sulauksime priekaištų”, - teigia lopšelio-darželio „Žirniukas” vedėjos pareigas laikinai einanti Daiva Budraitienė. Vedėja tikina, jog dar prieš darbo šeštadienį buvo kreiptasi į tėvelius ir paaiškinta situacija. Esą šiais metais darbuotojų darbo užmokestis sumažintas 15,8 proc. , todėl darželis planuoja kaip išgyventi. Viena iš šių taupymo priemonių - nedirbti šeštadieniais - vasario 20-ąją ir kovo 20-ąją, kai visoje šalyje paskelbtos darbo dienos, perkeltos iš šventinių savaitgalių.

„Pasimokėme iš praėjusių metų, kai vasario 21-osios dienos darbo šeštadienį į lopšelį-darželį buvo atvesta 19 vaikų”, - sako D. Budraitienė.

Tad šį kartą buvo vykdoma tėvelių apklausa ir išsiaiškinta, kad tik 6 tėveliai neturi kur palikti mažamečių vaikų. „Mes jiems sudarėme galimybę tą dieną vaiką vesti į lopšelį-darželį „Klevelis”, kuriame kelios grupės šeštadienį dirbo, - teigia ikimokyklinės įstaigos vadovė. Lyg nežinotų, kokios problemos kyla, kai vaiką visai dienai reikia palikti tarp nepažįstamų vaikų ir naujoje aplinkoje. Taip ir nutiko. Iš šių šešių vaikų tik vieną berniuką tėvai vedė į darželį. Tačiau ir šis mažylis jame nepasiliko - vėl teko vaiką parsivesti namo ir sukti galvą, kas jį prižiūrėtų.

„Dirbti visam darželiui dėl šešių vaikų - labai nuostolinga”, - tikina D. Budraitienė ir vardija visos įstaigos veiklą - tai ir virėjo, ir pedagogo, mediko bei kito darželį aptarnaujančio personalo darbas, kuris privalomas.

Privalėjo susitarti

Šiaulių savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Violeta Damskienė žinojo, kad privalomą darbo šeštadienį dažnas darželis arba kelios darželio grupės buvo uždarytos. „Tam nereikalingas nei skyriaus nurodymas, nei leidimas”, - tikina vedėja. Tačiau turįs būti visos bendruomenės sutarimas. Jei nors kelių vaikų tėvai nesutiko - darželyje turėjo dirbti nors viena grupė arba turėjo būti sudaryta galimybė vaikui dieną praleisti kitoje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

„Mums tik darželio direktorius parašo prašymą, jei nori nemokamų atstogų. Darželio darbuotojai tokius prašymus pateikia direktorei, o mūsų nuomonė nereikalinga”, - savo atsakomybės kratosi V. Damskienė ir patikina, jog skyriaus nurodymas ar pritarimas tokiu atveju būtų net neteisėtas.

Tokią dieną, kai lopšelyje-darželyje nevyksta užsiėmimai, įstaigos vadovas, vadovaudamasis miesto Tarybos sprendimu dėl mokesčių už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, turi parašyti įsakymą, kad vaikai nurodytą dieną darželyje nebus maitinami. Tad ir mokėti už nieką nereikia, nes darželis tą dieną nedirba. „Kaip darbuotojai, išėję nemokamų atostogų, negavo atlyginimo, taip ir tėvai neturėjo mokėti už darželį”, - teigia V. Damskienė.

Kiek darbo šeštadienį nedirbo miesto lopšelių-darželių, taip pat niekas pasakyti negali. Akivaizdu, jog darželių sumanytos lėšų taupymo priemonės užgula tėvelių pečius. Ypač tų, kuriems tą dieną tenka sukti galvą, kas prižiūrės vaiką, kai reikia eiti į darbą, o darželis užtrenkia duris.

Į viršų