facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Du kartus per dvi savaites vicemerės Daivos Matonienės nepavyko surasti Savivaldybės Priimamajame.

 

 

 

 

Mykolas DEIKUS
Savivaldybės tarybos narys privalo nuolat bendrauti su rinkėjais. Tai daryti politikus įpareigoja Vietos savivaldos įstatymas, tačiau dauguma Šiaulių miesto tarybos narių įstatymą pamynė. Nors politikai Savivaldybės interneto svetainėje skelbiasi tam tikromis dienomis ir valandomis priiminėjantys rinkėjus, patys į Savivaldybės priimamąjį nevaikšto.
Neapsieinama ir be kuriozų – jeigu politikai iš tiesų priiminėtų rinkėjus, turėtų po du-tris grūstis viename kabinete. Beje, net jeigu politikai ir priiminėtų rinkėjus, jų nebūtų įmanoma rasti viešai skelbiamoje vietoje.

Vicemerė išgaravo

Prieš porą savaičių, antradienį, telefonu atsiliepusi Šiaulių mero pavaduotoja Daiva Matonienė prisipažino esanti savo kabinete, o ne priimamajame, kur, kaip skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, turėtų laukti rinkėjų. Praėjusią savaitę vicemerės, jos pasirinktu laiku, ir vėl nebuvo priimamajame. Telefonu atsiliepusi sekretorė paaiškino, kad vicemerė – išvykusi.

Tačiau mero pavaduotoja D. Matonienė – ne vienintelė, kuri nustatytu laiku nesėdi Priimamajame.

Politikai rinkėjų nepriiminėja

Dvi savaites stebėjome, kaip Šiaulių miesto tarybos nariai vykdo įstatymą – priiminėja rinkėjus. Savivaldybės interneto svetainėje politikai skelbia savaitės dienas ir valandas, kada priima rinkėjus. Priėmimų dienos – pirmadienis, antradienis, trečiadienis ir ketvirtadienis.

Dauguma politikų nurodo valandas ir kabinetą, kuriame laukia rinkėjų. Ir tik nedaugelis „apsukresnių“ Tarybos narių, pavyzdžiui, Vytautas Juškus, priėmimo laiko nenurodo, tik siūlo jį suderinti iš anksto telefonu arba elektroniniu paštu.

Stebėjimas parodė, kad dauguma politikų tik skelbiasi priiminėjantys rinkėjus, tačiau patys į priėmimus nevaikšto.

„Grumdosi“ alkūnėmis

Savivaldybės interneto tinklalapyje skelbiama, kad rinkėjai laukiami Priimamajame, 15 kabinete. Iš tiesų šiame kabinete sėdi ne politikai, o Priimamojo darbuotojai. Politikų buveinė senų seniausiai iškelta į 13 kabinetą, o apie tai skelbia aukštai pakabintas užrašas vos įskaitomomis raidėmis.

Tačiau net jeigu ir rasite šį kabinetą – jo durys nuolat užrakintos. Tačiau tai gera žinia patiems politikams.

Jeigu Tarybos nariai iš tiesų priiminėtų rinkėjus, priėmimai taptų panašūs į turgus, nes didelė dalis politikų nurodė miestiečius priiminėjantys tame pačiame kabinete ir tuo pačiu laiku.
Pavyzdžiui, tuo pačiu metu ir tame pačiame kabinete (kuriame sėdi Savivaldybės tarnautojai) pirmadieniais priėmimus skelbia Aldona Augutienė, Stasys Grigaliūnas ir Vaclovas Vingras.
Trečiadieniais trise gyventojus „priiminėja“ meras Genadijus Mikšys, Arvydas Mockus ir Elena Mockuvienė (pastarieji ne vyras ir žmona, sutampa tik pavardės, - red. past.).
Ketvirtadieniais alkūnėmis viename kabinete „grumdosi“ Danguolė Martinkienė ir Mindaugas Stakvilevičius.

Tarybos nariai negali padėti?

Nė vienas kalbintas Miesto tarybos narys (pvz., Justinas Sartauskas, Aldona Augutienė, Arvydas Mockus, Jonas Bartkus ir kt.) negalėjo įvardyti, kokią besikreipusio šiauliečio problemą yra išsprendę.

Vieninteliai J. Sartauskas ir A. Mockus atvirai prisipažino, kad rinkėjai kreipiasi ganėtinai retai. Stinga informacijos, o ir Tarybos nariai, ypač opozicionieriai, nelaikomi įtakingomis figūromis.
Tarybos sekretorius V. Vingras neprisipažino, kad nevaikšto į Priimamąjį, tačiau argumentavo, kad jo situacija skiriasi iš kitų politikų.

V. Vingras Savivaldybėje dirba nuo aštuntos valandos ryto iki penktos valandos vakaro. Todėl, teigia, yra nuolat pasiekiamas, į jį miestiečiai kreipiasi ne tik priėmimo valandomis.
Tiesa, V. Vingro kabinetas – toje Savivaldybės dalyje, į kurią galima patekti tik su leidimais – specialiomis elektroninėmis kortelėmis.

Šiuo metu Tarybos nario atlyginimas (nelegalus) priklauso nuo lankytų Tarybos ir komitetų posėdžių. Tačiau su rinkėjų priėmimais politiko alga nesiejama.  

Rinkėjai renkasi asmenybes

Kad Tarybos nariai yra nereikšmingos figūros, paneigia du buvę Tarybos nariai, jau kelios kadencijos dirbantys Seime. Edvardas Žakaris ir Valerijus Simulik buvo vieni iš nedaugelio politikų, kurie būdami Tarybos nariais rengdavo priėmimus, teikė Tarybos sprendimų projektus. Oficialiai šie politikai rinkėjus priiminėja pirmadieniais, tačiau dažnai dirba ir penktadieniais, kai nevyksta Seimo posėdžiai.

Mažiausiai (lyginant su V. Simulik ir E. Žakariu) politiko duonos valgęs buvęs Miesto tarybos narys, dabartinis Seimo narys Andrius Šedžius pastebi, kad rinkėjų pasitikėjimą lemia ne politiko mandato svoris, o aktyvumas.

„Eilinis Tarybos narys gali taisyti, keisti tvarkas, sprendimus. Ne viską gali pakeisti iš karto, kaip norisi, tačiau jeigu dirbi, žmonės mato, įvertina ir ateina“, - sako A. Šedžius

Ataskaitos – formalumas ir kuriozas

E. Žakaris nepraleidžia progos pašmaikštauti prisimindamas ir dar vieną Tarybos narių prievolę - kartą per metus atsiskaityti už savo veiklą. Politiko žodžiais, ataskaitas Tarybos nariai perleido merui, atstovaujančiam valdančiajai daugumai.

Tarybos vardu Šiauliuose veiklos ataskaitas skaito meras Genadijus Mikšys.

E. Žakaris pastebi, kad meras „atsiskaito“ už visus Tarybos narius, taigi – ir už opoziciją.

„Vadinasi, tokia ta ir opozicija“, - ironizuoja Seimo narys E. Žakaris.

Į viršų