Į Lietuvos karių automobilį Afganistane šovęs karys priklausė Afganistano nacionalinei armijai - NATO sąjungininkei, pranešė Lietuvos kariuomenės jungtinio štabo viršininkas brigados generolas Vilmantas Tamošaitis.

„Rankiniu prieštankiniu granatsvaidžiu šovė Afganistano nacionalinės armijos karys. Jis šiuo metu yra sulaikytas“, - jungtiniame kariuomenės štabe surengtoje spaudos konferencijoje sakė brigados generolas. Pasak V. Tamošaičio, šovusį karį iš karto sulaikė ir savo vadovybei pristatė kiti Afganistano nacionalinės armijos kariai, skelbia naujienų agentūra ELTA.
Apie tai, ar karys yra susijęs su Talibanu, kol kas kalbėti anksti, bus atliktas ikiteisminis tyrimas, sakė brigados generolas.
„Šiuo metu su juo dirba tiek Afganistano nacionalinės armijos personalas, tiek policijos, tiek vietos prokuratūros, tiek nacionalinio saugumo direktorato personalas. Taip pat į šiuos procesus įsitraukė ir mūsų Provincijos atkūrimo grupės vadovybė. Kol kas anksti spręsti, su kuo galima susieti šį kario poelgį. Tačiau, be jokios abejonės, tai yra įvykis, kokių neturėtų būti. Ir tuo labiau iš to personalo, kuris mums yra draugiškas ar bent jau turėtų būti draugiškas“, - sakė V. Tamošaitis.
Brigados generolas sakė, kad šiuo metu Goro provincijos atkūrimo grupės vadovybė bendrauja su dalinio, kuriam priklausė į Lietuvos karius šovęs karys, vadovybe.
Brigados generolas pripažino, kad Goro provincijoje Lietuvos kariams bendraujant su nacionalinėmis Afganistano saugumo struktūromis teks imtis papildomų saugumo priemonių.
Į šarvuoto automobilio, kuriame buvo Lietuvos kariai, bokštelį granata pataikė tiesiogiai. Bokštelis nebuvo pramuštas, tačiau skeveldros, pirminiais duomenis, per automobilio stogą pateko į automobilį ir sužeidė karius. Sužeistieji kariai Afganistane jau atitarnavo apie penkis mėnesius. Ar sunkiau sužeistas karys liks Afganistane, pasak V. Tamošaičio, kalbėti dar anksti. Karių artimieji apie įvykį informuoti. Įvykį tiria vietos saugumo pajėgų - Afganistano nacionalinės policijos ir Nacionalinio saugumo departamento - pareigūnai.

Į viršų