Šiaulių miesto savivaldybės taryba metų pradžioje davė leidimą įgyvendinti investicinį projektą įrengiant biokuro katilą. Tarybos komitetuose buvo svarstytas vienoks sprendimo projektas, o posėdyje patvirtintas kitoks. Kai kurie politikai įžvelgia sąmoningus valdžios padarytus procedūrinius pažeidimus. Juo labiau kad tokie pažeidimai jau beveik tapę norma.

Mindaugas LAURINAITIS

Pakeitimus apskundė
Šių metų sausio mėnesį Tarybos komitetams pateiktas svarstyti sprendimo projektas dėl investicijų projekto suderinimo. Jame numatyta, kad remiamasi Šilumos ūkio įstatymo tam tikrais straipsniais ir Šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo tvarkos aprašu. Tačiau Tarybos posėdyje buvo patvirtintas kitoks sprendimas: dėl pritarimo įgyvendinti investicijų projektą. Sprendime remiamasi tik Lietuvos savivaldos įstatymu ir atsižvelgiant į bendrovės generalinio direktoriaus raštą.
Keletas politikų teigia, kad posėdžio metu tokie pakeitimai nebuvo įvardyti, tad Tarybos nariai galėjo būti suklaidinti. Trys Tarybos nariai parašė skundą Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybai, tačiau raštiškame atstovo atsakyme teigiama, kad pažeidimų tarnyba nenustatė.

Ydinga praktika
Panašu, kad Šiaulių miesto valdžiai tokia praktika – pridaryti procedūrinių pažeidimų – jau yra tapusi įprasta ir nepastebima, nors ir ydinga. Ir susidaro įspūdis, kad valdantiesiems visiškai nesvarbu, jog tokios klaidos neretai „išmokamos“ iš mokesčių mokėtojų kišenės. Būtų galima prisiminti prieš keletą metų Tarybos patvirtintą koncesijos sutartį, kuri, kaip paaiškėjo vėliau, buvo pakeista ne Savivaldybės naudai.
Savivaldybė dėl tokio netinkamai priimto sprendimo prarado nemažai pinigų, praėjusiais metais buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriame pagrindiniais įtariamaisiais dėl piktnaudžiavimo ir tarnybinių pareigų neatlikimo įvardyti aukštas pareigas ėję ar tebeeinantys miesto valdžios atstovai.
Taip pat ko verta miesto Daušiškių kapinių istorija, kai sprendimus priėmę ir su koncesijos sutarties istorija susiję asmenys vėliau Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimu buvo pripažinti supainioję viešuosius ir privačiuosius interesus. Miestui šis projektas kainuoja didžiules sumas, nors turėjo būti seniausiai baigtas, kapinių įrengimas dar net nepradėtas dėl procedūrinių pažeidimų ir skundų teismuose.
Tokių pažeidimų galima būtų suskaičiuoti ir daugiau, tik jų mastas ne visuomet viršija milijonus, tačiau valdžia iš savo klaidų nėra linkusi pasimokyti. Tad klausimas, kiek tokios klaidos dar kainuos mokesčių mokėtojams, lieka atviras.

Teisininkė: pakeitimai galimi
Šiaulių miesto mero patarėja, teisininkė Dovilė Žukauskienė dienraščiui „Šiaulių naujienos“ teigė, kad sprendimų formuluotės projektą „suderinti“ ir projektui „pritarti“ skiriasi. Tačiau teisininkė atkreipė dėmesį, kad pirminis sprendimo variantas buvo parengtas tiksliai pagal bendrovės „Šiaulių energija“ raštą, o pakeitimai padaryti po komitetų posėdžių, įvertinus ten išsakytas pastabas.
„Tarybos komitetai tam ir yra skirti, kad preliminariai juose būtų nagrinėjami sprendimų projektai ir būtų rengiamos rekomendacijos, išvados. Jei komitetai galėtų / privalėtų tik statiškai išnagrinėti sprendimų projektus, bet nedarytų jokios įtakos jų turiniui, netektų savo prasmės. Todėl komitetuose ne tik gali, bet ir yra sveikintina tai, kad projektai tobulinami, žinoma, su sąlyga, kad pasiūlymai neprasilenkia su galiojančiais teisės aktais“, - atsakė D. Žukauskienė.

Įžvelgia gudravimą
Politikai teigia, kad pakeitimai Tarybos posėdžio metu nebuvo garsiai įvardyti, todėl dalis Tarybos narių galėjo būti suklaidinti manydami, kad balsuoja už vieną sprendimo projektą, nors formuluotė buvo žymiai pakeista. Taip pat, pasak Tarybos nario Artūro Visocko, posėdžio protokole užfiksuota tik redakcinė pataisa, kuri buvo paminėta per posėdį, bet nepažymėta, jog buvo paruošta nauja sprendimo projekto redakcija.
„Iki Tarybos posėdžio nebuvo įmanoma žinoti apie pakeistą projektą. Net pristatant projektą buvo paminėta tik redakcinė pataisa „iki 20 milijonų“ ir visiškai nebuvo pasakyta, jog yra pakeista žymiai daugiau teksto, pakeisti teisės aktai, kuriais remiasi priimamas sprendimas. Iš D. Žukauskienės atsakymo kyla klausimas, kuriame komitete tai buvo pastebėta, nes pastebėti tokius teisinius niuansus sunku. Sprendimas priimtas pažeidžiant procedūras ir dabartiniai aiškinimai tai įrodo“, - teigia A. Visockas.

Į viršų