Pradedant Prisikėlimo aikštės rekonstrukciją buvo iškirstos liepos, savo šlamesiu guodusios šiauliečius. Pažadėta, kad nukirstų liepų mediena bus panaudota tikslingai – kuriamos skulptūros, kuriomis pasipuoš įvairios Šiaulių miesto įstaigos. Iš tikrųjų dalis nukirstų medžių atvežta į Dailės mokyklos kiemą ir vakar ten prasidėjo skulptorių pleneras.

Taurūs žmonės sukūrė šventę
„Pleneras truks savaitę. Pradėjome ruoštis kiek anksčiau, gegužės mėnesį, pakvietėme moksleivius, mokytojus, profesionalius skulptorius. Sutartis su Šiaulių dailės mokykla pasirašė Gegužių, Jovaro, Medelyno progimnazijos, Kuršėnų politechnikos mokykla, – pasakojo Dailės mokyklos direktorė Irena Šliuželienė. – Kai pradėjo pjauti miesto centre medžius, vežė pas mus pagal mūsų sumanymą, bet negalėjome jų ilgai laikyti pievelėje, kad neišsivaikščiotų kartu su malkautojais. Mes susmulkinome panešamais gabalais, sudėjome vidiniame mokyklos kiemelyje.“

Mokyklos vadovė prisipažino, kad jaučiasi lyg nepaprastoje šventėje: „Mokiniai atvyko su savo mokytojais Alvydu Paškausku, Rimantu Bagdonu, Egidijumi Žilinsku, Gintaru Slipkumi ir kitais. Smagiausia, kad mielai sutiko prisidėti profesionalūs skulptoriai, kuriuos pakvietėme. Tai Kazys Bimba, Vilius Biskis, Jonas Vaicekauskas, Gintautas Lukošaitis. Žmonės ruošėsi, eskizavo, planavo. Apie finansinį atlygį nekalbama, jie tai žinojo ir entuziastingai tą idėją priėmė – tiesiog nori padirbėti su vaikais. Skulptoriai ruošinius nešėsi į savo dirbtuves ir kai kurie atėjo su pradėtais darbais. Tai rodo žmonių pasiryžimą, gebėjimą planuoti laiką, kad galėtų savo darbais džiuginti mus visus. Be galo esu dėkinga tam stiprių rankų būriui, – džiaugėsi I. Šliuželienė. – Tos tvirtos rankos atskleidžia žmonių gerumą. Vaikams begalinė patirtis yra bendrauti su menininkais. Taurūs žmonės, kurie čia sutiko dalyvauti.“

Direktorė sakė, kad plenere sukurtas skulptūras paliks džiūti, o rudenį vėl sukvies autorius į  dovanojimo šventę. Planuoja angelus pašventinti ir išdovanoti miesto įstaigoms, nes lauke liepų skulptūros neišsilaikys.

Pasak direktorės,  iš liepų siūloma daryti angelų skulptūras, bet jeigu kam nors kils kita pozityvi idėja, prieštaravimų nebus. Kiekvienas turi teisę rinktis, o menininkų tuo labiau varžyti niekas nesiruošia.

Nužudytas medis angelu atgimsta
„Mums ne tiek rezultatas svarbus, kiek procesas. Galimybė dirbti su vaikais džiugina ir yra labai naudinga“, – kalbėjo beveik kiekvienas užkalbintas skulptorius.

Štai septynmetė Dailės mokyklos mokinukė Gintautė sukūrė eskizus net keliems skulptoriams. Vaiko lūpomis kalba tiesa, sakoma.

„Kas geriau gali įsivaizduoti angelus, jeigu ne vaikai“, – tikina  J. Vaicekauskas ir pagal savo anūkės Ramunės eskizą drožia jau antrą angelą. Pirmasis – tai namų darbas. „Tas angelas skirtas žuvusių Šiaulių medžių atminimui“, – sako autorius. Galima įžvelgti, kad angelas su dviem veidais. Skulptorius neatmeta minties, kad tai reiškia mūsų, žmonių, dviveidiškumą: kalbame apie meilę gamtai, o žudome medžius. Nužudytas medis angelu atgimsta – idėja graži.

Antrasis kūrinys bus kūdikėlis ir jo angelas sargas. Taip sugalvojo Ramunė, o seneliui anūkės noras šventas. „Aš – tik išpildytojas esu, diplomo neturiu, o ji jau greitai Dailės mokyklos diplomą turės“, – juokauja skulptorius.

Ramunė pažadėjo ir pati išbandyti medžio tvirtumą, padrožti bent truputėlį. Pasak senelio, jau bandė kalti akmenį, o didieji mergaitės pasiekimai – tapybos ir keramikos srityje.

J. Vaicekavičius renginį palankiai vertina, nes susirinkti į krūvą profesionalams, mėgėjams ir mokiniams, visiems kartu padirbėti yra be galo naudinga, įdomu, linksma. Daugelis plenere su mokiniais dalyvaujančių mokytojų, pasak jo,  tikri meistrai, rengia parodas, tad yra ko vieniems iš kitų pasimokyti.

Pratęsime medžio gyvenimą
Dailės mokyklos būsimos absolventės kitais metais atliks erdvinės plastikos darbus, tad pleneras joms – puiki praktika. Jos rinkosi kitokius kūrinius – kas katinėlį, kas kaukutį ar paukštelį.

Jų mokytojas V. Šliuželis, paaiškino, kad plenero temą reiktų plačiau suprasti. Gali būti bet kokie teigiami dalykai. Moksleiviai dar neturi patirties žmogaus figūrą drožti, todėl mokytojams reikia prisitaikyti, neužmušti vaikų fantazijos: „Mes tik prižiūrime, kad teisingai, saugiai įrankius naudotų. Pernai kilo idėja išsaugoti medžių gyvybę, pratęsti jų gyvenimą. Tad mergaičių rankose Prisikėlimo aikštės liepos naujam gyvenimui prisikelia: o kuo – fantazijos reikalas.“

Alvidas Paškauskas rado laiko ir paklausyti mėgstamos muzikos, ir apmąstyti, kaip turėtų jo angelas atrodyti. „Skubėti nėra kur. Mūsų tiek daug, kad net elektros pritrūkstame, tenka palūkėti, kol kolegos darbuojasi. Aš Šimšės rajone užaugau, mes atsparūs, kantrūs – kaip žemaičiai“, – pajuokauja ir griebiasi įrankių. Koks angelas bus, nelabai svarbu – tikras, iškentėtas.

A. Slipkui, Medelyno progimnazijos mokytojui, šakotas medis pakliuvo, su formomis žaisti sudėtinga, bet jo angelas bus ypatingas; mosuos dideliais sparnais, primins apie buvusią miesto gyvybę.

Skulptorius K. Bimba dar tik pradeda darbą. „Minčių yra, bet kas išeis, dar nelabai aišku. Kūryba įdomus procesas“, – sakė menininkas, o po pusvalandžio jau ėmė ryškėti skulptūros galva. K. Bimba užsiminė, kad kūrinių išvaizda gerokai keisis, nes skaptuojama iš šlapio medžio. „Džiūvimo procesas įneš savo pataisymų, galbūt atsiras įskilimų, plyšių, bet svarbiausia bus įvykę – tie medžiai gyvens mūsų mieste“, – sakė menininkas.

Angelas pranašauja dvasios prisikėlimą
Kuršėnų politechnikos profesijos mokytojas E. Žilinskas atsivežė vieną moksleivį Robertą. Pedagogas apgailestavo, kad ne tik drožėjais, bet ir baldžiais, staliais mažai kas benori mokytis. Vienas kitas beatsiranda, kas drožybos paslaptimis domisi.

Robertas savo išpjautais angeliukais Dailės mokyklos mergaites apdovanojo. O Žilinsko išraiškingas angelas pranašauja medžio prisikėlimo, o gal žmogaus dvasios atgimimo viltį: iš kelmo, ant kurio angelėlis įsitaisęs, į dangų veržiasi atžala – gali atpažinti liepos lapus. Sužaliuos gal medžiai nuniokotame, bedvasiu virtusiame Šiaulių centre…

Kur keliaus medžio skulptūros rudenį, dar nežinia. Pasak projekto sumanytojų, bus dairomasi į viešųjų įstaigų interjerų erdves – ligonines, policiją, teismus ir kt. Kūrėjai patys nenurodo pageidaujamų erdvių, bet tikisi, kad bus su jais tariamasi, ar dera jų kūrinys parinktame interjere.

Jos turi priminti, kad žmogui Didysis Kūrėjas davė teisę gyvybę kurti, puoselėti, o ne atimti.

2018 06 19 12

2018 06 19 16

E. Žilinsko angelas pranašauja medžio ir žmogaus dvasios prisikėlimą.
Artūro STAPONKAUS nuotr.

2018 06 19 17

J. Vaicekauskas: „Angelas žuvusiųjų medžių atminimui.“
Artūro STAPONKAUS nuotr.

2018 06 19 14

K. Bimba. „Įdomiausia yra procesas –  rezultatas matysis rudenį.“
Artūro STAPONKAUS nuotr.

Į viršų