facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Situacija UAB „Busture“ vis dar aštri. Įmonės darbuotojai teigia esantys per žingsnį nuo streiko. Tai paaiškėjo vykusiame Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos kontrolės komiteto posėdyje.

Patiria psichologinį spaudimą
Ką būtų galima padaryti, kad abi pusės sutartų ir neįvyktų socialinis sprogimas? Būtent tokį klausimą nagrinėjo Kontrolės komitetas.

Vairuotojas, profesinės sąjungos „Solidarumas“ tarybos narys Juozas Petraitis iš karto atsakė, kad susitaikymo nebus, kol įmonės administracija neįvykdys pateiktų reikalavimų. Reikalavimai išlieka tie patys. Norima, kad iš pareigų būtų atstatydinti trys vadovavimo pareigas užimantys darbuotojai. Atsirastų socialinis dialogas, pagerėtų darbo santykiai, būtų nesumažintos kolektyvinėje sutartyje numatytos socialinės garantijos, užtikrintas tinkamos transporto priemonės.

„Po dviejų mitingų niekas nepasikeitė. Iki šiol nebuvo jokio susitikimo su darbuotojais, jokio socialinio dialogo. Be to, po mitingų esame šmeižiami ir patiriame psichologinį spaudimą“, – kalbėjo J. Petraitis.

Kelia tokius pačius reikalavimus
Išklausęs išsakytą vairuotojo nuomonę, „Busturo“ generalinis direktorius Vaidas Seirackas atkirto, kad visi reikalavimai, išskyrus vieną, jau yra įgyvendinti: „Kiek mūsų galimybės leido, tiek punktų įvykdėme, mes nesutariame tik dėl reikalavimo atleisti tris vadovus.“

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Marijus Velička pritarė, kad dėl „Busturo“ įmonės darbuotojų daroma viskas, kas įmanoma. Anot jo, jau yra pasirašytas susitarimas dėl 10 proc. atlyginimų didinimo miesto vairuotojams. Išsiųstas skaičiavimas, kaip padidinti atlyginimą vairuotojams, važinėjantiems tolimaisiais reisais. Derinimui išsiųstos darbo taisyklės, pateikti siūlymai dėl siūlomų kolektyvinės sutarties punktų pakeitimų, tačiau į visas šias užklausas iš profsąjungos atstovų iki šiol negauta jokių atsakymų.

„Liko neįgyvendintas tik vienas punktas. Mes iš darbo negalime atleisti trijų vadovų, teisiškai tai visiškai neįmanoma. Darbuotoją iš darbo galima atleisti tik pagal padarytus ir Darbo kodekse numatytus pažeidimus“, – paaiškino M. Velička.

Pasigenda žmogiško bendravimo
Išgirdę tokį pasiaiškinimą, „Busturo“ darbuotojai sakė, kad apie tai girdi pirmą kartą. Įmonės vairuotojas suskubo patikslinti, kad nepaisant visko, įmonėje vis tiek neprieita prie socialinio dialogo.

„Nuo pirmo mitingo nebuvo nė vieno bendro susirinkimo. Direktoriau, jūs nesikalbate su darbo liaudimi. Žmonės yra nežinioje ir per žingsnį nuo streiko“, – prieštaravo J. Petraitis.

Savo kolegą suskubo palaikyti ir jį atlydėję kiti įmonės darbuotojai. Jie piktinosi, kad garažas pilnas remontuojamų autobusų, vairuotojai turi ateiti prieš dvi valandas į darbą ir susirasti nesugedusį autobusą, kad galėtų išvažiuoti į reisą. Jie neturi laiko susipažinti su automobilio techninėmis savybėmis, todėl vežant keleivius sulaukia jų nepasitenkinimo. Už keleivių saugumą atsako vairuotojai, tačiau jų darbui tinkamos sąlygos nesudaromos.

Žada imtis efektyvesnio dialogo
Išklausę išsakytus priekaištus ir pasiaiškinimus, Kontrolės komiteto nariai padarė išvadą, kad niekas nepasikeis, kol Šiaulių miesto ir įmonės administracijos atstovai, darbuotojai bei profsąjungos nesusės prie bendro stalo ir tarpusavyje nepradės kalbėti žmogiškai. Ano jų, tik tokiu būdu pavyktų išvengti darbuotojų streiko.

M. Velička patikino, kad tą ir ruošiamasi daryti. Savivaldybės administracija šiuo metu kaip tik inicijuoja darbo grupės sudarymą, kad būtų išspręsti visi nerimą keliantys klausimai. Dabar tik laukiama Tarybos frakcijų deleguotų atstovų sąrašo. Sudarius sąrašą, pirmasis darbo grupės susitikimas jau galėtų įvykti šią savaitę.

Susitarti tikisi per dvi savaites
Pirmadienį vykusioje spaudos konferencijoje Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis patvirtino, kad miesto valdžiai „Busturo“ situacija yra gerai žinoma. Anot jo, įmonėje lankytasi ne kartą, darbuotojų kelti reikalavimai yra aptarti ir dėl beveik visų jų yra susitarta. Ko dar siekia bendrovės profsąjunga – lieka neaišku.

Nepaisant to, Savivaldybė yra pasiruošusi toliau šį klausimą spręsti. Tam tikslui buriama komisija, kur darbo grupės bus prašoma pateikti objektyvias išvadas ir pasiūlymus.

„Reaguojant į atvirą „busturiečio“ laišką valdžiai bei tuo pagrindu surengtus mitingus, vykusius gegužės 16 d. ir birželio 7 d., sudaroma plataus atstovavimo darbo grupė, kad dar kartą galėtumėme išdiskutuoti kiekvieną įmonės darbuotojams ir profsąjungoms rūpimą klausimą. Kai komisija pateiks siūlymus, galbūt bus aiškiau, kuria kryptimi toliau eiti“, – kalbėjo A. Bartulis.

Manoma, kad tolimesni sprendimai ir išvados gali būti priimtos per artimiausias dvi savaites.

2018 06 19 08

Kontrolės komiteto dalyviai paragino abi puses susėsti prie derybų stalo.
Artūro STAPONKAUS nuotr.

 

Į viršų