facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

2012-11-29 16

Pagal Tarybos patvirtintą mokyklų pertvarkos planą, „Juventos“, Gegužių, „Romuvos“, Jovaro progimnazijos ir beveik visos gimnazijos jau yra per didelės mokinių skaičiumi. Koks bus mokyklų mažinimo mechanizmas – gal mokiniai bus nukreipiami į kitas mokyklas?
Vadimo SIMUTKINO nuotr.

Romualda URBONAVIČIŪTĖ
Kelis kartus šiais metais koreguotas, į dviejų miesto Tarybos posėdžių darbotvarkes neįrašytas  Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano projektas vakar miesto Tarybos posėdyje galų gale patvirtintas.

Projektui – du pasiūlymai
Mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas, šią savaitę apsvarstytas Trišalėje taryboje ir trijuose komitetuose, per Tarybos posėdį sukėlė pusvalandžio diskusijas, nes buvo pateikti du pasiūlymai: Socialdemokratų frakcijos - įrašyti maksimalius mokinių mokyklose skaičius ir Tarybos nario Artūro Visocko alternatyvus pasiūlymas.    
Ko gero, šių metų pradžioje daugiausia aistrų sukėlęs pradinių mokyklų prijungimo prie progimnazijų klausimas iš esmės Tarybos posėdyje buvo minimas tik tarp kitų iškilusių klausimų. Tarybos narė Nijolė Budrytė pasisakė prieš mažas mokyklas, kuriose 220 mokinių, nes esą jose vaikai negauna to, ką galėtų gauti didesnėse.

Siūlyta apriboti mokinių skaičių
Tačiau iš esmės Tarybos nariai aptarinėjo tik, ar verta į projektą įrašyti maksimalius mokinių mokyklose skaičius. Vieni siūlė pritarti Socialdemokratų frakcijos pasiūlymui, nes kitaip jau kitais metais vienos miesto mokyklos bus pustuštės, kitos – perpildytos.
Kiti mokyklų pertvarkos plano ir kartu pasiūlymo dėl maksimalaus mokyklų dydžio priėmimą siejo su biudžeto kitiems metams tvirtinimu. Treti svarstė, kad jei numatoma, kokios priemonės bus taikomos minimalaus mokinių skaičiaus neturinčioms mokykloms, tai turėtų būti tokios priemonės numatytos ir perpildytoms mokykloms. Ketvirti teigė, kad dėl visko kalta ydinga asocijuotų mokyklų sistema.
Apie alternatyvų Artūro Visocko pasiūlymą posėdyje nebuvo nė užsiminta, nes jo projektas buvo užregistruotas tik prieš parą ir nesvarstytas komitetuose. Tad A. Visockas pabandė jį pristatyti – siūlė atsisakyti neoptimalios Gytarių progimnazijos, kai šalia jos yra optimali „Sandoros“ progimnazija. Tačiau Tarybos narių pritarimo jis nesulaukė.

Planas patvirtintas vieningai
Galop taškus ant „i“ sudėjo Šiaulių miesto mokyklų vadovų asociacijos pirmininkas Vytautas Kantauskas, pareiškęs, kad būtina numatyti ir maksimalius mokinių skaičius mokyklose, nes kitaip mieste prasidėjęs chaotiškas priėmimas į mokyklas sukels dar daugiau problemų, kurios bus nebeištaisomos: vienos mokyklos išsipūs, kitas vėl reikės jungti.
Tarybos nariai balsų dauguma (14 už, 7 susilaikė, 1 nebalsavo) pritarė pasiūlymui į Bendrąjį mokyklų pertvarkos planą įrašyti mokyklų mokinių skaičių ribojantį punktą: pradinėje mokykloje maksimalus mokinių skaičius rekomenduojamas 300, progimnazijose – 700, gimnazijose – 550.
Alternatyvus A. Visocko pasiūlymas posėdyje buvo atmestas.
Nors Tarybos narių nuomonės dėl mokinių skaičiaus mokyklose ribojimo ir išsiskyrė, už visą   Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrąjį planą su pataisymu jie balsavo vieningai – 21 už, 1 nebalsavo (nusišalino Tarybos narė Angelė Kavaliauskienė).

Lieka ir neoptimalios mokyklos
Taigi Bendrasis mokyklų pertvarkos planas patvirtintas praktiškai toks pat, koks vasarą buvo pateiktas Savivaldybės svetainėje visuomenei aptarti - be punkto sujungti visas pradines mokyklas su progimnazijomis, tai yra, integruoti Centro, Lieporių, „Saulės“ pradines mokyklas į Jovaro, Gegužių ir „Romuvos“ progimnazijas.
Tik vėl jame numatomi rekomendacinio pobūdžio maksimalūs mokinių skaičiai mokyklose kartu su minimaliais: pradinėje mokykloje turi būti ne mažiau kaip 220 mokinių, progimnazijoje – 380, gimnazijoje – 450.
Tėvo Benedikto Andruškos pradinė mokykla iki 2014 metų rugsėjo 1-osios turi persitvarkyti į katalikų bendruomenės mokyklą, Vijolių vidurinėje mokykloje 2013 metais akredituojama vidurinio mokymo programa, „Santarvės“ vidurinė turi tapti gimnazija ir persikelti į kitą pastatą. Gytarių, Rėkyvos, Zoknių, Jaunimo mokyklos paliekamos kaip neoptimalios pakraščio mokyklos su papildomu finansavimu ir pastatų atnaujinimu.
Specialiosios mokyklos – Sutrikusios klausos vaikų ugdymo centras, „Ringuvos“ specialioji mokykla, Specialiojo ugdymo centras, Logopedinė ir sanatorinės mokyklos - nuo kitų mokslo metų  turėtų tapti regioninėmis mokyklomis, Petro Avižonio regos centras netekti galimybės komplektuoti pradines klases.

Į viršų