facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Eidamas 73 metus penktadienį mirė kalbininkas, Vilniaus universiteto profesorius habilituotas daktaras Albertas Rosinas.

A. Rosinas gimė 1938 m. vasario 7 d. Pajuodupyje, Kelmės rajone. Studijavo Vilniaus universitete ir Latvijos universiteto aspirantūroje. Dėl politinių aplinkybių aspirantūros baigti negalėjo.

Baigęs Vilniaus universitetą, nuo 1964 m. A. Rosinas dėstė Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialo (reorganizuoto į Vilniaus inžinerinį statybos institutą, dabar - Vilniaus Gedimino technikos universitetas) Kalbų katedroje, 1983-1989 m. - katedros vedėjas. 1969 m. apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją, 1984 m. - daktaro disertaciją. Nuo 1989 m. dėstė Vilniaus universitete, 1990-1996 m. buvo Baltų filologijos katedros vedėjas. 1990-1997 m. buvo Lietuvių kalbos draugijos pirmininkas. 1992-1998 m. - Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas.

A. Rosino darbai įvertinti Jono Kazlausko premija (1990), Lietuvos mokslo premija (1997), Kazimiero Būgos premija (2010 m.).

Svarbiausi profesoriaus darbai: "Lietuvių bendrinės kalbos įvardžių semantinė struktūra" (1984), "Baltų kalbų įvardžiai" (1988), "Baltų kalbų įvardžiai: morfologijos raida" (1995), "Lietuvių bendrinės kalbos įvardžiai" (1996), "Mikalojaus Daukšos tekstų įvardžių semantinė ir morfologinė struktūra" (2001), "Latvių kalbos daiktavardžio linksniavimo sistema: sinchronija ir diachronija" (2005), monografija "Baltų kalbų įvardžių semantinė ir morfologinė struktūra: sinchronija ir diachronija" (2009).

A. Rosinas spaudai parengė Prano Skardžiaus "Rinktinius raštus" (1996-1999), Jono Kazlausko "Rinktinius raštus" (2000). Kartu su bendraautoriais parengė "Rusų-lietuvių kalbų statybos terminų žodyną" (1992), "Anglų-lietuvių kalbų statybos terminų žodyną" (1993).

Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose kalbininkas paskelbė daugiau kaip 80 straipsnių istorinės ir lyginamosios gramatikos klausimais, periodiniuose leidiniuose rašė lietuvių kalbos ugdymo ir kultūros temomis, redagavo mokslo darbus, buvo tarptautinio lingvistinio žurnalo "Baltistica" redaktorių kolegijos narys.

"A. Rosino mokslo darbai - pirmiausia baltų kalbų įvardžių monumentalios studijos - yra didis įnašas į baltų ir apskritai indoeuropiečių kalbotyrą. Kolegos ir buvę mokiniai prisimename jį kaip neprilygstamą morfologijos specialistą, puikų latvių kalbos mokovą ir jos istorijos dėstytoją, kalbos kultūros entuziastą, kalbinių humoreskų meistrą, didelį darbštuolį. Profesorius gerai mokėjo ir nepaprastai mylėjo savo gimtąją tarmę, pastaraisiais metais buvo pasinėręs į jos veiksmažodžio tyrimus. Netikėta mirtis išplėšė iš mūsų tarpo aktyvų, jėgų ir idėjų kupiną mokslininką, atsidavusį mokslo tiesos ieškotoją, tikrą baltistikos ąžuolą", - sakoma Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto pranešime.

Profesorius A. Rosinas bus pašarvotas Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje liepos 25 d. Atsisveikinimas nuo 10 iki 17 val. Liepos 26 d. atsisveikinti galima nuo 10 iki 13 val., o karstas išnešamas 15 val. A. Rosinas bus laidojamas Antakalnio kapinėse.
ELTA 
Į viršų