Baigiantis kalendoriniams metams – norime pasidžiaugti, kad Šiaulių Jovaro progimnazijoje buvo įgyvendintas sveikatingumo projektas ,,Sportuok aktyviai ir saugiai“, kuris finansuojamas Šiaulių miesto savivaldybės.

Projekto metu siekta užtikrinti mokinių fizinį aktyvumą ne tik progimnazijos sporto salėje ar aikštyne, bet fizinio ugdymo pamokas organizuoti kitų sporto įstaigų erdvėse, puoselėti ir stiprinti ugdytinių sveikatą, norą sportuoti, skatinti juos dalyvauti saugioje ir fiziškai aktyvioje veikloje, kuri formuotų sveikos gyvensenos įgūdžius, užkirstų kelią žalingų įpročių, nusikalstamumo plitimui.

Sveikatinimo projekto metu įgyvendinamos įvairios veiklos: aktyvios pertraukos, mokinių užimtumas po pamokų, bėgimas su mokyklos vadovu, fizinio ugdymo pamokų organizavimas 6 ir 8 klasių mokiniams Šiaulių miesto sporto įstaigose, bendradarbiaujama su įvairiais socialiniais partneriais, supažindinant vaikus su skirtingomis sporto šakomis, nukreipiant mokinius kryptingai fizinio aktyvumo veiklai saugiose ir tam pritaikytose erdvėse. Projekto veiklomis siekiama skatinti mokinių pasitikėjimą savimi dalyvaujant įvairiose sportinėse bei kitose sveikatą stiprinančiose veiklose.

Sieksime šio projekto tęstinumo ir jam pasibaigus, nes judėjimas turi įtakos ne tik aukštesniems ugdymo(si) rezultatams, bet fizinio krūvio metu gaminasi hormonai, gerinantys žmogaus nuotaiką ir savijautą, suteikiantys džiaugsmo ir pasitenkinimo jausmą.

Į viršų