facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Vilnius, gruodžio 21 d. (ELTA).
Pernai, palyginti su 2007 metais, penktadaliu išaugo vieno gyventojo sveikatos priežiūrai tenkančių išlaidų dalis. Iš viso vidutiniškai vieno gyventojo sveikatos priežiūrai per metus teko 2,2 tūkst. litų, iš kurių 586 litus susimokėdavo jis pats.

Statistikos departamento negalutiniais duomenimis, 2008 metais sveikatos priežiūros išlaidos sudarė 7,4 mlrd. litų. Net pusė jų teko gydymo paslaugoms, trečdalis - ambulatoriniams ligoniams. Tam visada išleidžiama daugiausia pinigų.

Daugiausia buvo išleidžiama ligoninėms, joms teko 37 proc. visų sveikatos priežiūros išlaidų. Palyginti su 2007 metais, šios išlaidos išaugo 312 mln. litų, arba 13 procentų, o palyginti su 2006 metais, jos padidėjo 645,2 mln. litų, arba 31 procentu.

Beveik trečdalis bendrųjų sveikatos priežiūros išlaidų teko mažmeninės prekybos įmonėms ir kitiems medicinos prekių tiekėjams - vaistinėms, optikos parduotuvėms. Per dvejus metus šios išlaidos išaugo 24 procentais, arba 407,4 mln. litų, tačiau jų lyginamoji dalis bendrųjų sveikatos priežiūros išlaidų struktūroje sumažėjo 4,3 procentinio punkto.

Pernai 1,6 mlrd. litų teko ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams. Per dvejus metus šios išlaidos išaugo 56 procentais ir sudarė penktadalį bendrųjų sveikatos priežiūros išlaidų.

2008 metais bendrosios sveikatos priežiūros išlaidos sudarė 6,6 procento bendrojo vidaus produkto. Palyginti su 2007 m., jų lyginamoji dalis padidėjo 0,4 procentinio punkto.

Eltos korespondentė Dalia Lenkauskaitė

Lentelė
Einamųjų sveikatos priežiūros išlaidų struktūra 2008 m.


 Proc. 
Gydymo paslaugos  50 
Reabilitacinė priežiūra 
Ilgalaikė slauga 
Pagalbinės sveikatos priežiūros paslaugos 
Medicinos prekės ambulatoriniams ligoniams 30 
Prevencija ir visuomenės sveikatos priežiūra 
Sveikatos priežižros administravimas ir sveikatos draudimas  
Į viršų