facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Koronavirusas pakeitė ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio gyvenimą, todėl natūralu, kad ir Šiaulių miesto aukštosios mokyklos išgyvena pandemijos poveikį. Dar pavasarį prasidėjusi koronaviruso banga pakoregavo visą studijų procesą ir visų veiklų organizavimą.

Teko patirti sunkumų
Šiaulių valstybinės kolegijos viešųjų ryšių specialistė Urtė Drąsutytė informavo, kad kolegija sėkmingai pradėjo naujus studijų metus. Pirmo kurso studentams jie prasidėjo vėliau (rugsėjo 14 d.). Nuo kovo 16 dienos (įvedus visuotinį karantiną ir pradėjus vykdyti studijas nuotoliniu būdu) sukaupta patirtis leido kokybiškai pasiruošti ir šiems mokslo metams. Parengtos naujos studijų organizavimo tvarkos, dėstytojai parengė naujus nuotolinio mokymo kursus, atsižvelgdami į studentų galimybes ir poreikius. Studentai gali dirbti nuotoliniu būdu, dėstytojai taiko individualius mokymo metodus. Parengti lankstūs tvarkaraščiai ir atsiskaitymo už studijas formos. Šiuo metu popaskaitinė veikla ir neformalus ugdymas organizuojami tik nuotoliniu būdu.

Kaip ir kiekvienais metais, kolegija priėmė studentų iš užsienio (jų šiemet šiek tiek mažiau nei ankstesniais metais): yra atvykusių studentų iš Portugalijos, Italijos, Ispanijos, Ukrainos. Visi jie saviizoliuojasi ir laikosi mūsų šalyje patvirtintų rekomendacijų.

Kaip patikino U. Drąsutytė, kolegija vykdo visus valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo skelbiamus nurodymus, atsižvelgia į Šiaulių miesto savivaldybės rekomendacijas, yra paskirtas už reikalavimų vykdymą atsakingas darbuotojas.

„Studijų procese imta gerokai daugiau naudotis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, atsižvelgdami į rekomendacijas, maksimaliai ribojame kontaktus (atsisakome renginių ir susibūrimų), pasitelkiame visas įmanomas burnos ir nosies apsaugos priemones, išskirtinį dėmesį skiriame higienos kontrolei, patalpų ir studijoms reikalingos įrangos dezinfekcijai“, – teigia kolegijos atstovė.

Baigiantis 2019–2020 m. m. Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) atliko tyrimą – analizavo studentų nuomonę nuotolinių studijų klausimu. Kolegijos studentai patvirtino, kad studijų proceso organizavimo kokybė nepablogėjo, iškelti studijų tikslai buvo pasiekti.

Ekstremalios situacijos metu didesnių problemų kolegija sulaukė tik organizuodama praktikas, nes dalis Šiaulių miesto organizacijų nedirbo (ypač sveikatos priežiūros įstaigos). Šiandien situacija kiek pasikeitusi. Didžioji dalis praktinių ir laboratorinių darbų atlikta intensyviai dirbant rugsėjo mėnesį.

Nepasisekė ne tik pirmakursiams
Šiaulių universiteto COVID-19 prevencinės darbo grupės pirmininkė, universiteto mokslo ir meno prorektorė prof. Diana Cibulskienė antrina, kad studentų iš užsienio šalių mažėjimas, dėl situacijos visame pasaulyje, pastebimas visose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Šiais metais Šiaulių universitete studijuoja 18 studentų iš įvairių užsienio šalių pagal mainų programas. Laipsnį suteikiančiose studijose užsienio studentų šiais metais nėra – dėl COVID-19 infekcijos sukeltos situacijos studentams kilo keblumų tvarkantis vizas, organizuojant atvykimą ir pan.

Manoma, kad koronavirusas skaudžiausiai smogė pirmakursiams, kurie taip ir neturėjo laiko geriau susipažinti su universiteto gyvenimu. Vis dėlto, pašnekovės nuomone, išskirti kažkurį segmentą yra netikslinga, nes esama situacija paliečia visą organizacijos veiklą ir kiekvieną jos narį – studentą, dėstytoją, administracijos darbuotoją.

„Žinoma, pirmo kurso studentai, kuriems tai – naujo etapo pradžia, nauja aplinka, kiek kitokia mokymosi specifika, yra ta grandis, kuriai norisi parodyti, ką reiškia studijuoti aukštojoje mokykloje ir studentauti, ką reiškia tobulėti ir atrasti save akademinėje aplinkoje. Matydami viruso plytimo tendencijas turėjome tikslą, kad užtikrinant visas saugos priemones, kaip galima ilgiau paskaitas jiems organizuoti kontaktiniu būdu. Tačiau sudėtingėjant situacijai Šiaulių mieste ir atsiradus susirgimų tarp studentų, turėjome priimti atitinkamus sprendimus“, – teigia D. Cibulskienė.

Pakito įprasta aplinka
COVID-19 prevencinės darbo grupės pirmininkė sako, kad dar pavasarį prasidėjusi koronaviruso banga pakoregavo visą studijų procesą ir visų veiklų organizavimą.

Reaguojant į situaciją praėję mokslo metai Šiaulių universitete baigėsi nuotoliniu būdu.  

Vasarą, sumažėjus susirgimų skaičiui, laikantis saugumo rekomendacijų, veiklos grįžo į įprastas vėžes.  

„Pirmomis rugsėjo savaitėmis pagal galimybes, galiojančias saugumo rekomendacijas ir studijų specifiką vykdėme studijas mišriu būdu – kontaktiniu ir nuotoliniu būdu, organizavome renginius.  

Tačiau pastarosiomis dienomis susirgimų skaičiui išaugus, kontaktinės studijos sustabdytos ir perkeltos į nuotolines platformas,  įvairūs renginiai, konferencijos, iniciatyvos atšauktos, perkeltos į tolimesnes datas arba virtualias erdves“, – akcentuoja D. Cibulskienė.

Anot jos, visos patalpos Šiaulių universitete dezinfekuojamos 2 kartus per dieną (esant poreikiui ir dažniau) ryte ir vakare. Žinoma, kaip ir visur, darbuotojai ir studentai skatinami laikytis visų higienos reikalavimų – apsauginių veido priemonių dėvėjimas, rankų dezinfekavimas, saugaus atstumo išlaikymas ir kt.

Universiteto atstovės teigimu, koronavirusas iš vienos pusės paskatino dar labiau tobulinti dalykų dėstymą nuotoliniu būdu naudojantis tam tikromis platformomis ir technologijų galimybėmis. Čia galima paminėti ne tik studijas, tačiau ir administracijos darbuotojų darbo specifiką – daug posėdžių, susirinkimų, pasitarimų planuojama ir organizuojama nuotoliniu būdu.

Tačiau, iš kitos pusės, ji pastebi, kad gyvo kontakto nebuvimas mažina bendravimo kokybę, galimybę planuoti konferencijas, renginius, paskaitas. Taip kinta įprasta akademinė aplinka ir studijų atmosfera praranda tą savotišką autentiškumą.

„Studentai ir dėstytojai turi daugiau laiko praleisti prie kompiuterių, tai vargina, nelieka įprastos studijų dinamikos, kurioje yra ne tik darbas prie kompiuterio – yra ir studentiškas gyvenimas, susitikimai ir gyvos diskusijos su dėstytojais, konferencijos, renginiai ir pan. Keblumų ir daug klausimų sukelia studentų praktikų organizavimas, kurios studijų metu užima nemažą dalį ir yra labai svarbios gilinant jaunųjų specialistų kompetencijas“, – neigiamą koronaviruso pusę atskleidžia D. Cibulskienė.

Neišvengė susirgimų
Situaciją sunkina ir tai, kad šiuo metu Šiaulių universitete yra 7 susirgimai tarp studentų ir vienas susirgimo atvejis administracijoje. 3-jų iš 7 studentų susirgimų atvejai susiję su Raseinių situacija.

Praėjusią savaitę susirgimas nustatytas administracijos darbuotojui, kuris pastaruosius pusę metų dirbo nuotoliniu būdu, tačiau darbe lankydavosi trumpiems susitikimams, darbų aptarimui. Kontaktavę kolegos izoliuojasi namuose, jaučiasi gerai, bendradarbiauja su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru (NVSC), medikais ir kitais specialistais.
„Vos sužinoję apie galimus susirgimus tarp studentų dar praėjusios savaitės viduryje Šiaulių universitete sustabdytas kontaktinių studijų procesas atitinkamų studijų programų studentams ir su jais dirbusiems dėstytojams“, – teigia D. Cibulskienė.

Anot jos, reaguojant į susidariusią situaciją dėl COVID-19 plitimo Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone, taip pat vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento siūlymu, Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimu ir Šiaulių universiteto COVID-19 prevencinės darbo grupės siūlymais nuo rugsėjo 25 d. iki spalio 11 d. studijos nuotolinių būdu vyksta visų studijų pakopų studentams. Pirmadienį, rugsėjo 28 d., ŠU COVID-19 prevencinė darbo grupė, reaguodama į aukščiau įvardytas aplinkybes, priėmė sprendimą ir administracijos darbą iki spalio 11 d. organizuoti nuotoliniu būdu ir pagal veiklų specifiką darbo vietoje būti tik tada, kai tai neišvengiama.

2020 10 05 5

Visos patalpos dezinfekuojamos kelis kartus per dieną.
Autorės nuotr.

Į viršų