facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Praėjusios savaitės pabaigoje Šiaulių miesto savivaldybė pradėjo derybas su oro uosto investuotoju UAB „Termicom“, žemės sklypų nuomos aukcione dalyvavusiu pagal jungtinę sutartį su UAB „GetJet“.

„Termicom“ ketina čia statyti orlaivių priežiūros ir remonto bazę, investuoti apie 10 mln. Eur. Ši įmonė planuoja iš Šiaulių oro uosto nuomotis du sklypus, iš viso – beveik 4 ha plotą. Sklypai bus išnuomoti 49 metams, o už jų nuomą „Termicom“ mokės 36 tūkst. Eur kasmet.

Tačiau investuotojui reikalingos ir Savivaldybės investicijos į infrastruktūrą: į lėktuvų riedėjimo takus, stovėjimo aikšteles ir sutvarkytą melioraciją. Tam miesto strateginiame plane įrašyta 5 mln. Eur suma, kuri būtų skiriama per dvejus metus. Ši suma įvardyta kaip Savivaldybės investicijų galimybių riba.

Administracijos direktorius Antanas Bartulis pranešė, kad pradėtos ikisutartinės derybos vyksta labai atsakingai. Vadovas tikina, kad Savivaldybei atstovauja kompetentinga, turinti patirties ir visus įgaliojimus komisija: pirmininkauja pats administracijos direktorius, nariai – jo pavaduotojas Marijus Velička, Teisės skyriaus vedėja Laura Staponkienė, Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento direktorė Vaida Kalasevičienė, Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento direktorius Virgilijus Statkus ir laikinai einantis Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas direktoriaus pareigas Algirdas Ulčinas.

A. Bartulis kartu su meru pasirašė deklaraciją, kurioje įsipareigojo derybas vykdyti sąžiningai ir pagal įstatymus bei užbaigti sutarties pasirašymu. Panašios deklaracijos paprašė ir iš kitos pusės, nes, anot vadovo, tai leistų manyti, kad derybos vyksta su rimtu investuotoju, kuris turi ir pakankamus ketinimus ir finansinius išteklius.

A. Bartulis paaiškino, kad pradiniame etape iš UAB „Termicon“ paprašyta pateikti techninius duomenis, kokius orlaivius ketina remontuoti, kad galėtų įvertinti, kokie riedėjimo takai ir stovėjimo aikštelės jiems bus reikalingos. Kaip sakė administracijos vadovas, oro uosto riedėjimo takai buvo įrengti dar sovietmečiu, kai čia leisdavosi kelis kartus mažesni kariniai lėktuvai, dabar takams keliami kitokie reikalavimai.

Investuotojas pažadėjo šiuos duomenis pateikti iki gruodžio pradžios. Savivaldybė pirks konsultanto paslaugas, kuris įvertins, kokio lygmens infrastruktūrą Savivaldybė turėtų įrengti ir kiek tai gali kainuoti: kokia turėtų būti riedėjimo tako konstrukcija ir kaip turėtų būti įrengtos orlaivių stovėjimo aikštelės, kurių dabar iš viso nėra.

„Tada turėsime atsakymą, ar Savivaldybė turi techninių ir piniginių galimybių. Jei netelpame į tuos 5 mln. Eur, tada einame pas politikus pasiklausti. Baigsis tas būrimas, kai sakydavo – reikia 5, 10 milijonų ir niekas neturėdavo tai pagrindžiančių argumentų. Konsultantas mums pateiks aiškią 1 kv. m kainą“, – sako direktorius.

Po techninės informacijos įvertinimo abi pusės turėtų pasirašyti ketinimų protokolą, o užbaigus derybas – suderinti sutarties tekstą ir jį pasirašyti. Toks tekstas bus teikiamas svarstyti miesto Tarybai ir politikai suteiks (arba nesuteiks) administracijos direktoriui įgaliojimą sutartį su investuotoju pasirašyti. Tik pasirašius investicijų sutartį konkurso laimėtojas galės tapti iš žemės sklypų nuomininku.

Kartu su sutartimi bus suderintas ir abipusių investicijų grafikas. A. Bartulis sakė, kad Savivaldybė sieks, kad abi pusės savo investicijas darytų paraleliai.

„Turėdami visą savo ir investuotojo informaciją, galėsime įsivertinti, ar mes galime prisiimti tokio projekto įgyvendinimą – tokia apimtimi, lėšų poreikiu, tokiais mastais, ar negalime. Jei gausime palankius skaičiavimus ir pakaks numatytų lėšų, jau gruodžio pabaigoje-sausio pradžioje galėtume siūlyti Tarybai svarstyti investicijų sutartį“, – optimistinius planus dėstė administracijos vadovas.

Jis tikino, kad konsultanto paslaugas pirks apklausos būdu, todėl laiko neužgaiš. Taip pat įsivertins melioracijos sistemą – per sklypą eina atviras melioracijos griovys, tačiau bus siekiama įrengti uždarą sistemą.  

Direktorius pastebėjo: kadangi UAB „Termicom“ siekia išsinuomoti du vieną šalia kito esančius sklypus, Savivaldybės įrengta infrastruktūra naudosis tik šis investuotojas.

Į viršų