Spalio 13 d. 17 val. Šiaulių universiteto Dailės galerijoje įvyks šiauliečio dailininko-dizainerio Giedriaus. Šiukščiaus parodos „Animalistinės rekonstrukcijos: naikinti ar atkurti?“ atidarymas. Paroda veiks iki lapkričio 2 d.

Parodoje eksponuojami per pastaruosius trejus metus skaitmenine fotografine ir kompiuterine technika sukurti darbai. Autorius, remdamasis fotoaparato įamžintais gyvūnų skeletų vaizdais, pasitelkdamas vizualių simbolių kodus ir apeliuodamas į žiūrovo savimonę, savita menine kalba stengiasi atkreipti dėmesį į žmonių ir gyvūnų santykių dviprasmiškumą, egzistencines aplinkos ir žmogaus, realybės ir skaitmeninio vizijų pasaulio problemas. Tai naujo animalistinių kūrinių ciklo pradžia. „Autoriaus kūrybos bruožas – iki kultūrinių ikonų apibendrintas vaizdas, metaforiniai talpia kalba ir glaustai įtaigia forma preparuojantis esmines laikmečio problemas.“ (menotyrininkė dr. Eglė Jaškūnienė).

Tai 19-oji autoriaus personalinė kūrybos paroda.

Dailininkas-dizaineris, Šiaulių universiteto Menų katedros profesorius Giedrius Šiukščius gimė 1960 m. 1979 m. Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikume (dabar – Kauno kolegija) baigė meninio apipavidalinimo (meninės fotografijos specializacija) specialybės studijas. 1985 m. baigė Valstybinio dailės instituto (dabar – Vilniaus dailės akademija) dizaino studijas.

Meninės ir mokslinės veiklos kryptys – grafinis dizainas, fotografika, interjero dizainas, kompleksinis projektavimas, dizaino teorija. Yra išleidęs knygų, parašęs straipsnių, metodinių leidinių meno ir mokslo temomis. 2005 m. išleido vadovėlį aukštųjų mokyklų studentams Dizainas: menas, mokslas, technika. 2010 m. išleistas  autorinis kūrybos albumas Giedrius Šiukščius. Fotoplakatai. Fotografijos. Fotoetiudai, apžvelgiantis trijų dešimtmečių dizainerio kūrybą.

Nuo 1979 m. dalyvavo 20 grupinių parodų ir surengė 18 personalinių kūrybos parodų Lietuvoje ir užsienyje, pelnė apdovanojimų, jo kūrinių yra įsigiję muziejai, galerijos, privatūs kolekcininkai.

Į viršų