facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Iki balandžio 8 d. Šiaulių dailės galerijoje veikia respublikinė tautodailės paroda „Lietuvių liaudies tekstilės ornamentika tautodailininkų kūryboje“ 2017 metais Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius parengė projektą – respublikinę tautodailės darbų parodą „Lietuvių liaudies tekstilės ornamentika tautodailininkų kūryboje“, skirtą tautinio kostiumo tematikai, gyvų tautodailės tradicijų paieškoms ir tęsimui.

Lietuvių liaudies ornamentą matome tekstilėje, drabužių puošyboje, keramikoje, architektūroje, metalo dirbiniuose ir kt. Lietuvių liaudies kalboje jis sutapatinamas su žodžiu „raštas“ (margučių, juostų, buitinių indų, marškinių žičkų ir kt.). Ornamentas – natūralus tautos gilios praeities ir tikėjimo atspindys, tautą supančio pasaulio atvaizdavimas, požiūrio į pasaulį, jo reiškinius išsakymas.

Parodos  dalyviai – tautodailininkai gyvenantys Lietuvoje. Parodoje eksponuojama vaizduojamoji ir taikomoji dailė, paprotinis menas ir Lietuvos regionų (žemaitiški, aukštaitiški, suvalkietiški, dzūkiški, Klaipėdos krašto) tautiniai kostiumai, kuriuos išaudė tautodailininkė iš Žemaitijos, Gargždų miestelio Zita Paulikienė.

Tautinio kostiumo dalis (siuvinėtas prijuostes, skareles,  pintas juostas ) eksponuoja aukštaitės – Zita Lukytė, Liucija Lekienė, Nijolė Smailienė, Inga Hokušienė, Rasa Daukšienė, Aurelija Norvaišienė, Regina Martyšienė ir kt. Žemaitės – Birutė Poškienė,  Sigita Milvidienė, Vitalija Monkienė, Augustas Monkus – rodo šiandienos  išaustas Lietuvos regionų juostas.

Eksponuojamos ir nepelnytai pamiršto žieminio tautinio kostiumo dalys: megztos pirštines, riešinės, kojinės, veltos vyriškos skrybėlės, kurių autoriai yra Dalia ir Robertas Tumynai, Olė Plungienė, Felicija Bogvilienė, Orinta Kazėnienė, Dalia Danilaitienė ir kt. Laimutė ir Zenonas Tomkai, Virginija Norkienė, Genutė Vyšniauskienė ir kt. rodo margučius. Keramikos dirbinius pristato žemaičiai iš Kuršėnų Vidmantas Vertelis, Neringa ir Rolandas Pranaičiai, Virgilija Silvestra Šufinskienė, Algimantas Tamašauskas, Rita Alkevičienė ir kt.

Tautodailininkai iš Aukštaitijos krašto (V. Lietuvninkas, E. Rimdžius, P. Miežis, E. Arbušauskas, B. Gedminas, V. Onaitis) šiais metais pristato medžio skultūras, kaukes, drožtus šaukštus. Stanislovas Špukas – „Aukso vainiko“ 2015 metų laureatas pateikia geležinių kryžių (saulučių) kolekciją. Šiaulių kraštas garsėja akmentašių – skultorių kūriniais, kurių autoriai Valdas Bandza, Jonas Vaicekauskas, Linas Mockus, Kazimieras Bimba ir kt.

Parodos veikimo laikotarpiu vyksta interaktyvūs edukaciniai užsiėmimai, amatų mokymai vaikams, moksleiviams ir visuomenei: juostų vijimo, pynimo, margučių marginimo, sodų varstymo, vėlimo ir kt.

Siūlomi edukaciniai užsiėmimai
Šiaudinių žaislų gamyba su Brone Griciene.
Vėlimas iš vilnos  su Irena Gaidamavičiene.
Popieriniai sodai su Alina Nekrašiuviene.
Kaukių drožimo paslaptys su Sauliumi Tamuliu.
Margučių marginimas su Laima Kelmeliene.
Juostų vijimas kaladėlėmis su Sigita  Damanskiene.

Į viršų