facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Liepos 12 d. Europos Komisija paskelbė metinę ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitą 2017 m., kurioje apžvelgiami valstybių narių veiklos rezultatai svarbiausiose ES teisės taikymo srityse.

Per 2017 m. prieš Lietuvą pradėta 14 naujų pažeidimo nagrinėjimo procedūrų – po 4 mobilumo ir transporto, kitose (klimatas, energetika, teisingumas ir vartotojai) srityse, po 3 finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos, ir aplinkos apsaugos srityse.

Visoje ES 2017 m. Komisija pradėjo 716 naujų pažeidimo nagrinėjimo procedūrų. Tai yra 27 proc. mažiau nei 2016 m., kai pradėtos 986 pažeidimo nagrinėjimo procedūros. Daugiausia – 46 pažeidimo nagrinėjimo procedūrų pradėta prieš Portugaliją, 41 – prieš Kiprą, mažiausiai – 12 procedūrų pradėta prieš Italiją, prieš Nyderlandus – 13.

2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis prieš Lietuvą iš viso buvo nagrinėjamos 34 pažeidimo procedūros (2016 m. jų buvo 50). ES lygiu 2017 m. pabaigoje iš viso buvo 1559 nebaigtos nagrinėti pažeidimo bylos – tai yra 6 proc. mažiau, palyginti su 1657 bylomis 2016 m.

Daugiausia pažeidimo bylų buvo nagrinėjama prieš Ispaniją (iš viso – 93), Portugaliją (85), Belgiją (81), mažiausiai – prieš Daniją (28), Estiją (33) ir Maltą (33). Mobilumas ir transportas, aplinka bei finansinis stabilumas, paslaugos ir kapitalo rinkos buvo tos sritys, kuriose 2017 m. pradėta daugiausia pažeidimų nagrinėjimo procedūrų.

Komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, jeigu valstybė narė per sutartą terminą nepraneša apie priemones, kuriomis direktyva perkelta į nacionalinę teisę, jeigu šalies teisės aktai neatitinka ES teisės aktų reikalavimų arba jeigu nacionalinės valdžios institucijos Sąjungos teisę taiko neteisingai arba jos netaiko visai.

Pažeidimai gali būti nustatomi Komisijai pačiai atliekant tyrimus arba atkreipus jos dėmesį į piliečių, įmonių, NVO ar kitų organizacijų pateiktus skundus arba peticijas. Piliečiai, įmonės, nevyriausybinės organizacijos ir kiti suinteresuotieji subjektai apie įtariamus ES teisės pažeidimus gali pranešti užpildę internetinę skundo formą portalo „Europa“ svetainėje „Jūsų teisės“. 2017 m. daugiausia skundų buvo susiję su teisingumu bei vartotojų teisėmis, užimtumu, ES bendrąja rinka, pramone ir MVĮ reikalais.

Jei Komisija aptinka galimą pažeidimą, ji pradeda dvišalį dialogą su valstybe nare, kurios prašoma išspręsti problemą greitai ir veiksmingai remiantis ES teisės aktais. Jei šios problemų sprendimo pastangos nesėkmingos, Komisija gali pradėti oficialią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.

Parengta pagal Lietuvos teismai

Į viršų