facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Briuselis, vasario 3 d. (ELTA).
Remiantis naujausio nuomonių tyrimo duomenimis, europiečiai iš esmės yra patenkinti savo padėtimi, bet mažiau patenkinti nacionaline ekonomika, viešosiomis paslaugomis ir socialine politika. Be to, atliekant šį "Eurobarometro" socialinio klimato Europos Sąjungoje (ES) tyrimą nustatyta, kad šalys labai skiriasi - labiausiai savo padėtimi patenkinti Šiaurės valstybių ir Nyderlandų gyventojai. Tyrimas yra dalis Europos Komisijos (EK) parengtos Socialinės padėties ataskaitos, kurioje nagrinėjamos Europos socialinės tendencijos.

"Džiugu, kad nepaisydami sudėtingos ekonominės situacijos dauguma europiečių tebėra patenkinti gyvenimu, nors ir kiek nerimauja dėl ateities. Šiandien paskelbtoje ataskaitoje dar kartą pabrėžiama, kad mūsų pastangos skatinti Europos ekonomikos augimą ir kurti naujas darbo vietas labai svarbios, nes jomis užtikrinama ateities socialinė gerovė. Privalome toliau stengtis, kad būtų įgyvendinta būsima 2020 m. strategija ir ES būtų pasiekta racionalesnė ir ekologiškesnė socialinės rinkos ekonomika", - sakė ES užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių komisaras Vladimiras Špidla.

"Eurobarometro" apklausos duomenimis, dauguma Europos gyventojų iš esmės patenkinti gyvenimu ir vidutiniškai jį vertina +3,2 taško (skalė nuo -10 iki +10). Tačiau valstybių narių duomenys labai skiriasi: labiausiai patenkinti danai (+8,0), švedai, olandai ir suomiai - taip pat sąrašo viršuje. Mažiausiai patenkinti bulgarai (-1,9), greta jų - vengrai, graikai ir rumunai.

Europiečiai iš esmės gana nepatenkinti viešosiomis paslaugomis ir tuo, kaip veikia jų viešojo administravimo įstaigos (-1,2 taško). Visose valstybėse, išskyrus Liuksemburgą ir Estiją, gyventojai mano, kad per pastaruosius penkerius metus padėtis suprastėjo ir toliau prastės (visose šalyse, išskyrus Liuksemburgą). 

Paklausti apie konkrečias viešosios politikos sritis europiečiai atsakė, kad yra iš esmės patenkinti sveikatos priežiūra (+1,3 taško). Labiausiai šia sritimi patenkinti Belgijos, Nyderlandų ir Liuksemburgo gyventojai - jie ją įvertino daugiau nei +5 taškais. Mažiausiai - bulgarai, graikai ir rumunai (-3 taškai ar mažiau). 

Labiausiai europiečiai nepatenkinti tuo, kaip jų šalyse sprendžiamos nelygybės ir skurdo problemos (-2 taškai). Tik Liuksemburgo ir Nyderlandų gyventojai šią sritį įvertino teigiamai. Prasčiausią šią sritį įvertino latviai ir vengrai (-5 taškai ar mažiau). 
Į viršų