facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Pagal Energetikos ministerijos patvirtintą grafiką iki metų pabaigos skirstomųjų tinklų bendrovės planuoja išpirkti 552 sodininkų bendrijų elektros tinklus: rytinėje Lietuvos dalyje - 212 tinklų, vakarinėje - 340.


Nuo šių metų balandžio sodininkų elektros tinklai planuojami išpirkti pagal supaprastintą išpirkimo tvarką, esamos techninės būklės ir nebus vertinti neigiama verte. Kritinės būklės sodininkų tinklų renovacijai bus siekiama panaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą.

RST Elektros tinklo direktoriaus Virgilijaus Žukausko teigimu, per pastarąjį dešimtmetį daugeliui kolektyvinių sodų tapus gyvenamaisiais kvartalais, pakito ir jų savininkų poreikiai.

"Vis daugiau sodininkų bendrijų narių pageidauja padidinti leistinąją naudoti galią, už suvartotą elektrą nori atsiskaityti individualiai. Norint patenkinti šiuos klientų poreikius, sodininkų tinklus būtina prijungti prie bendro skirstomojo tinklo, kai kuriuos būtina rekonstruoti, kad jie atitiktų norminių teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrinama žmonių sauga", - sako V. Žukauskas.

Siekiant užtikrinti sklandų ir spartų išpirkimo procesą, rengiamos supaprastintos sodininkų bendrijų tinklų išpirkimo procedūros. Sodininkų bendrijos, norinčios parduoti elektros tinklus, dokumentus galės pateikti teritoriniuose bendrovių klientų aptarnavimo centruose (skyriuose).

Kartu su prašymu reikės pateikti bendrijos įstatų, registracijos pažymėjimo, bendrijos kompetentingo valdymo organo sprendimo parduoti elektros tinklą patvirtintas kopijas, sodininkų bendrijos patvirtintą elektros energijos vartotojų sąrašą ir leistinosios naudoti galios paskirstymo kiekvienam vartotojui pagal eksploatuojamo tinklo galimybes aktą, atstovavimą patvirtinančius dokumentus, kai prašymą pateikia sodininkų bendrijos atstovas, taip pat dokumentus, patvirtinančius, kad su visais žemės sklypų, kuriuose yra parduodamas elektros tinklas, savininkais yra išspręstas į elektros tinklų apsaugos zonas patenkančios žemės naudojimo klausimas.

"Raginame sodininkų bendrijas drąsiai kreiptis - įvertinsime preliminarias elektros tinklo išpirkimo galimybes, susitarsime dėl sodininkų bendrijos elektros tinklų pirminės apžiūros atlikimo, ieškosime bendrų sprendimų", - sako Rytis Borkys, VST Elektros tinklo tarnybos direktorius.

Po elektros tinklo perėmimo ne vėliau kaip per 6 mėnesius numatomas elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su kiekvienu iš sodininkų sudarymas - sodininkai turės kreiptis į bendroves dėl tokios sutarties sudarymo ir atvykti ją sudaryti. Šiame etape labai svarbi bus sodininkų bendrijų pirmininkų pagalba, aktyvus dalyvavimas ir tarpininkavimas, renkant reikalingus dokumentus ir sudarant elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis.

Atskirų elektros apskaitos prietaisų įrengimas per įmanomai trumpiausią laiką galimas geranoriškai bendradarbiaujant skirstymo tinklų specialistams ir sodininkų bendrijų nariams.

Sodų savininkai, tapę skirstomųjų tinklų bendrovių klientais, turės atskiras apskaitas ir galės individualiai atsiskaityti už suvartotą elektros energiją. Taip bus išspręstos ginčytinų klausimų dėl suvartojamos elektros energijos kiekio, vartojimo kontrolės bei atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją problemos, kurias anksčiau spręsdavo pačios bendrijos.

Skirstomųjų tinklo bendrovių atstovų teigimu, sklandus ir sėkmingas sodininkų bendrijų tinklų išpirkimas priklauso nuo efektyvaus abiejų pusių bendradarbiavimo. Eksploatuodamos sodininkų bendrijų elektros tinklus, bendrovės galės racionaliau panaudoti elektros energijos įrenginius ne tik sodininkų bendrijų, bet ir aplinkinių vartotojų poreikiams tenkinti.

 

ELTA

Į viršų