facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Vyriausybė trečiadienio posėdyje patvirtino Fizinių asmenų bankroto įstatymo koncepciją. Rengiamame įstatyme bus siekiama fizinius asmenis ir ūkininkus, kai iš esmės pablogėja jų finansinė padėtis, apsaugoti nuo skurdo ir atkurti jų mokumą. Taip būtų sudaryta galimybė bankrutavusiems asmenims vėl tapti vartotojais, užsiimti ūkine komercine veikla, būtų skatinamas verslumas.


Tikimasi, kad Fizinių asmenų bankroto įstatymo realizavimas prisidės prie socialinės atskirties mažinimo, bus sudarytos galimybės laikytis kreditorių lygiateisiškumo principo.

Koncepcijoje įtvirtintas įstatymo tikslas - nustatyti tvarką, pagal kurią fiziniai asmenys galėtų bankrutuoti, per kokį terminą būtų įmanoma atsiskaityti su kreditoriais ir kaip vėliau jie galėtų būti atleisti nuo dalies ar visų skolų.

Koncepcijoje taip pat siūloma nustatyti, kad inicijuoti fizinio asmens bankroto procesą galėtų tiek fizinis asmuo, tiek kreditoriai (bankai ar kiti kreditoriai), bankroto procesas galės vykti teismo ir ne teismo tvarka (kreditorių susirinkimo).

Numatyta, kad apie bankrutavusius arba bankrutuojančius asmenis bus skelbiama viešai. Bankrotas negalės būti skelbiamas, kai teismas arba kreditoriai nustatys, jog fizinis asmuo yra mokus, arba paaiškės, kad jis tapo nemokus dėl savo nesąžiningų veiksmų. Bankrotas taip pat negalės būti skelbiamas nepraėjus 10 metų nuo ankstesnio bankroto pabaigos ar bankroto proceso nutraukimo.

Aptariant koncepciją pasiūlyta įstatyme nustatyti planą, kaip bus atsiskaitoma su kreditoriais ir atkuriamas mokumas, taip pat nustatyti kreditorinių reikalavimų tenkinimo eiles, t. y., eiliškumą, su kuo pirmiausia patyręs bankrotą fizinis asmuo turės atsiskaityti.

Koncepcijos pagrindu parengtas įstatymas turėtų būti taikomas fiziniams asmenims, kurių gyvenamoji vieta arba kurių pagrindinių turtinių interesų vieta yra Lietuvoje. Ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla, bankroto proceso ypatumus, be rengiamo įstatymo, galėtų nustatyti kiti jų veiklą reguliuojantys įstatymai.

Fizinių asmenų bankroto įstatymo koncepcija parengta vykdant Vyriausybės 2008-2012 metų programą.

 

ELTA

Į viršų