facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Prekių ženklas – tai išskirtinis kompanijos ar produkto ženklas. Prekių ženklai paprastai registruojami arba įteisinami reguliuojančioje institucijoje. Jis privalo būti išskirtinis, todėl negali būti supainiotas su jau egzistuojančiu prekių ženklu. Prekių ženklas yra apsaugomas 20 metų, laikotarpis gali būti pratęsiamas neapibrėžtam laikui.

Įstatymuose apie prekių ženklus yra nustatomi du esminiai reikalavimai: prekių ženklą turi būti galima pavaizduoti grafiškai ir prekių ženklas turi atskirti vieną produktą nuo kito. Pastaruoju metu komerciniai ir strateginiai prekių ženklo aspektai tapo visuotinai pripažįstami. Šia prasme prekių ženklas yra apibrėžiamas kaip kažkas, kas turi patirtį; jis reiškia su kompanijos ar produkto vardu susijusią išorinės aplinkos asociaciją. Dažniausiai prekių ženklas yra apibrėžiamas taip:
Prekių ženklas yra žodis, žymuo, simbolis ar piešinys, kuris identifikuoja produktą ar atskiria kompaniją ir jos produktą nuo kitų. Yra du svarbūs prekių ženklo aspektai: paplitimas ir galia. „Paplitimas“ reiškia, kaip gerai prekių ženklas yra žinomas, o ,,galia“ atspindi tai, dėl ko jis yra žinomas. Prekių ženklo paplitimas ir galia sudaro jo vertės pagrindą.
Yra pakankamai įrodymų, kad pirkėjai yra ištikimi prekių ženklui ir už produktą su stipriu prekių ženklu yra pasirengę mokėti gerokai daugiau. Prekių ženklai netgi daro įtaką mūsų elgsenai, kai juos naudojame, norėdami pakelti savo pačių įvaizdį.
Prekių ženklo kūrimo procesas susideda iš šešių žingsnių:
1. Produkto atributai. Produktas turi turėti kokybę ir funkcinę vertę, kuri yra paklausi rinkoje. Be to, svarbu apsvarstyti, kaip būtų galima padidinti produkto vertę kitais atributais, pavyzdžiui, įpakavimo dizainu.
2. Prekių ženklo tapatybė. Prekių ženklo tapatybė yra susijusi su tuo, kaip kompanija nori, kad būtų suvokiamas jos prekių ženklas. Įvaizdis, kuris yra susijęs su tapatybe, nusako, kaip prekių ženklą suvokia visuomenė.
3. Pagrindinė prekių ženklo vertė. Pagrindinė prekių ženklo vertė kyla iš tų emocinių ar funkcinių veiksnių, kurie tikėtinai sukuria ilgalaikį išskirtinį pranašumą. Todėl pagrindinė prekių ženklo vertė turi būti unikali ir ją turi būti sunku imituoti.
4. Pozicionavimas. Išorinio pozicionavimo tikslas yra suformuoti pirkėjo prote tam tikrą suvokiamą poziciją. Tačiau iš pradžių turi egzistuoti vidinis pozicionavimas, t. y. prekių ženklui turi būti suformuota vieta bendrajame organizacijos prote. Efektyvaus pozicionavimo sąlygas sukuria kruopšti pagrindinės prekės ženklo vertės analizė.
5. Rinkos informavimas. Rinka turi būti informuojama (prekių ženklas reklamuojamas ir t.t.) remiantis ilgalaike perspektyva, ir šiame procese atkaklumas atlieka esminį vaidmenį. Efektyvus pozicionavimas yra pasiekiamas perteikiant pagrindinę prekės ženklo vertę norimoms tikslinėms grupėms. Unikali patiekiamo prekių ženklo tapatybė turi būti vienodai paskirstyta ir perduodama per visus rinkodaros kanalus. Prekių ženklas paprastai būna išskirtinis, todėl negali būti supainiotas su jau egzistuojančiu prekių ženklu. Prekių ženklas yra apsaugomas 20 metų, laikotarpis gali būti pratęsiamas neapibrėžtam laikui.
6. Vidinis lojalumas prekių ženklui. Vidinis lojalumas prekių ženklui yra svarbus kaupiamojo prekių ženklo kapitalo valdymo komponentas. Jį galima puoselėti per vidinę įmonės komunikacijos sistemą arba leidžiant rekomendacijas, pavyzdžiui, prekių ženklo vadovo forma.
Jeigu prekių ženklas apima per daug informacijos, jis tampa silpnesnis. Prekių ženklui gyvybiškai svarbus yra koncentruotas akcentas. Prekių ženklo vartojimo išplėtimas trumpu laikotarpiu gali būti naudingas, tačiau laipsniškai tai darys prekių ženklui neigiamą įtaką. Naujas prekių ženklo sėkmės veiksnys yra pozityvaus viešumo (priešingai nei reklamos) sukūrimas žiniasklaidoje. Geriausia tai atlikti, jeigu tai yra pirmasis prekių ženklas naujoje kategorijoje. Sumažėjus su naujiena susijusiai vertei, reikia investuoti, kad būtų palaikoma prekių ženklo pozicija. Tai turėtų būti laikoma ne išlaidomis, o investicijomis. Pati efektyviausia prekių ženklo pristatymo aplinkybė yra prekių ženklo lyderystė.

Parengė Laima SIMAITYTĖ

Į viršų