08-31-2015 28

Pinigus ar dovanų čekį reikėtų dovanoti taip, kad kiti nematytų, kokia suma yra dovanojama.
Artūro STAPONKAUS nuotr.

Diana JANUŠAITĖ
Pokalbius apie pinigus daugelis laiko blogo tono ženklu. Esą tokie klausimai „Kiek uždirbi?“, „Ar gavai premiją?“ pašnekovus verčia jaustis labai nemaloniai. Vis dėlto pasitaiko situacijų, kai apie pinigus, o tiksliau – apie pinigų ir etiketo suderinimą kalbėti būtina.
Pavyzdžiui, ne visi žinome, ar galima grąžinti nepatikusią dovaną, ar gavus brangią dovaną reikia atsilyginti tuo pačiu. Ar būtina kavinėje palikti arbatpinigių bei kas turėtų sumokėti sąskaitą, jei pietavome kartu su draugais? Apie tai plačiau „Šiaulių naujienoms“ sutiko papasakoti Šiaulių valstybinės kolegijos lektorė Rūta Poželaitė.

– Ar mandagu dovanoti pinigus?
– Dovanota dovana gavusiajam liks prisiminimu apie jus ir įvykį, kurio metu buvo gauta dovana. Apčiuopiama dovana (t. y. ne piniginė dovana) parodo, kad asmuo, kuris rinko dovaną, parodė mums dėmesį. Kurį laiką galvojo apie mus, sprendė, kas mums patiktų ir ką būtų malonu gauti kaip dovaną, kas mus gražiai nustebintų, dovanos išrinkimui gaišo savo brangų laiką.
Šiuolaikiniame pasaulyje ne visas dovanas galime supakuoti į dovanų dėžutę. Jeigu norima padovanoti ne materialią dovaną, o pavyzdžiui, kokią nors paslaugą, tuomet gera išeitis yra padovanoti tos paslaugos teikėjo dovanų čekį.
Be to, Lietuvoje nėra prigijusi vakarietiška tradicija parduotuvėse palikti pageidaujamų dovanų sąrašą, kad mūsų svečiai galėtų iš jo išsirinkti ir nupirkti mūsų pageidaujamą dovaną. Todėl dovanų čekis yra tinkamas sprendimas.
Pinigai irgi gali būti dovanojami kaip dovana, ypač jeigu prieš tai mums buvo taktiškai užsiimta, kad tikimasi piniginės dovanos. Etiketo požiūriu pinigai gali būti dovanojami artimiesiems, bičiuliams, pradedantiems kokį nors naują etapą ar ketinantiems įsigyti kokį nors brangų daiktą ir pan.
Pavyzdžiui, renkant dovaną asmeniui ar porai, kurie jau kurį laiką savarankiškai gyveno ir turi sutvarkytą buitį, geriausia dovana gali būti pinigai, kuriuos jie panaudos kokiai nors kelionei ar kitai svajonei įgyvendinti.
Tačiau reikia nepamiršti, kad piniginė dovana ar dovanų čekis turi būti dovanojami taip, kad kiti nematytų, kokia suma yra dovanojama. Jeigu nusprendžiama dovanoti piniginę dovaną ar dovanų čekį ir norite padaryti dovaną asmeniškesnę, galima prie jos pridėti kokią nors smulkmenėlę.
Bet kuriuo atveju – kad ir ką dovanotumėt, dovana turi būti gražiai supakuota ir prie jos turėtų būti prisegtas atvirukas ar kokia nors kitokia daili kortelė su šiltais žodžiais.

– Ar gavus brangią dovaną reikia atsakyti tuo pačiu?
– Dovanodami dovaną mes parodome dėmesį, rūpestį, tai, ką jaučiame. Renkant dovaną reikia pagalvoti, kas dovaną gaunantįjį pradžiugins, smagiai nustebins, kas jam patinka, ką būtų malonu gauti dovanų.
Geriausia yra nuoširdi dovana, kuri atitinka žmogaus, kuriam dovanojate, skonį. Nemandagu dovanoti dovaną, kuri įskaudins, sutrikdys ar provokuos.
Jeigu norima dovanoti brangią, didelės vertės dovaną, reikia pagalvoti, ar dovaną gaunantis žmogus nepasijus nejaukiai. Sąvoka „brangu“ kiekvieno asmens suvokiama skirtingai, nes kas vienam brangu, kitam gali atrodyti visiškai nebrangu arba priimtina.
Šiuo atveju reikėtų pažiūrėti gaunančiojo akimis, kokia vertė, jo nuomone, yra brangi, o kokia ne, ir rasti aukso vidurį, kad gaunantysis nesijaustų įpareigotas jums irgi dovanoti brangią dovaną.
Tačiau jeigu gavote brangią dovaną, dėmesį ją padovanojusiajam galima parodyti ir kitokiais būdais nei puolant pirkti irgi brangią dovaną, pavyzdžiui, parenkant kokią nors nebūtinai brangią, bet originalią dovaną su, pavyzdžiui, jūsų sukurtu dovanojusiajam skirtu ketureiliu.

– Pietaujant kavinėje su draugais reikėtų sąskaitą pasidalyti po lygiai?
– Pagal etiketo reikalavimus, sąskaitą apmoka tas, kuris kvietė. Bet jeigu buvo susitikta su draugais ir nuspręsta kartu užeiti į kavinę, sąskaitą galima apmokėti bendrai pasidalijant ją po lygiai arba apmokėti kiekvienam už save.
Pastaruoju atveju geriausiai prieš užsakant patiekalus padavėją perspėti, kad kiekvienas sąskaitą apmokės atskirai. Taip bus išvengta sąskaitos dalybos, kas ką valgė ir kiek turi mokėti.

– Ar būtina kavinėje palikti arbatpinigių? Jei taip, tai kiek?
– Arbatpinigiai yra padėka už gerai suteiktą paslaugą ar aptarnavimą. Jie nėra privalomi, tačiau pageidaujami. Palikdami arbatpinigių mes parodome, kad mums patiko, kaip mus aptarnavo. Jei mums nepatiko aptarnavimas, arbatpinigių galime nepalikti.
Arbatpinigiai turėtų būti paliekami už išskirtinį aptarnavimą, kai padavėjas ar barmenas jus aptarnavo, pavyzdžiui, greičiau ar maloniau nei įprastai, parodė išskirtinį dėmesį ir pan. Bet jeigu aptarnavo kaip visados ar kaip aptarnauja visus klientus, tokiu atveju arbatpinigių palikti neprivaloma, bet galima.
Nepalikdami arbatpinigių parodome, kad mums nepatiko aptarnavimas. Tačiau palikdami arbatpinigių galime tikėtis, kad geresnio aptarnavimo ateityje.
Pasitaiko kavinių, kuriose arbatpinigiai yra iš karto įtraukiami į kliento sąskaitą, neatsiklausus kliento, ar jis pageidauja palikti arbatpinigių, ar ne. Tokiu būdu siekiama užtikrinti mokesčių sumokėjimo valstybei prievolę, nes arbatpinigiai yra apmokestinami.
Tačiau šiuo atveju yra prarandama kliento pasirinkimo laisvė palikti ar nepalikti arbatpinigių bei kokio dydžio arbatpinigius skirti, ypač jeigu klientui nepatiko aptarnavimas.
Jeigu arbatpinigiai iš karto buvo įtraukti į sąskaitą, apmokėjus sąskaitą papildomai arbatpinigių palikti nebereikia.
Jeigu norima aptarnaujančiam personalui padėkoti ir palikti arbatpinigių, Europoje yra priimta palikti 10 – 15 proc. nuo sumos. Vykstant į užsienį reikėtų pasidomėti apie konkrečios šalies arbatpinigių kultūrą, nes yra šalių, kuriose arbatpinigiai gali būti suprasti kaip įžeidimas ir todėl jie nėra paliekami. Be to, gali skirtis ir paliekamų arbatpinigių dydis.

 

Į viršų