facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Po susitikimo su UAB „Toksika“ vadovybe Šiaulių miesto meras Artūras Visockas kreipėsi į Vyriausybę su racionaliu pasiūlymu dėl pavojingų atliekų tvarkymo. Meras įsitikinęs, kad tinkamai neišnaudojamas specialios paskirties objektas – Pavojingųjų atliekų sąvartynas, nes tokio tipo atliekų pridavimo mokestis yra per didelis.

Dėl to pavojingosios atliekos utilizuojamos netinkamai, didžiausia tikimybė, kad jomis teršiama gamta. Tuo tarpu Pavojingųjų atliekų sąvartynas stovi pustuštis.

Pridedamas Šiaulių mero rašto Vyriausybei tekstas:

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
LR Aplinkos ministerijai

Kopija
LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO NR. VIII-1183 PAKEITIMO

Atstovaudamas Šiaulių miesto savivaldybę kaip UAB „Toksika“ akcininką (Šiaulių miesto savivaldybė turi 69 161 vnt. UAB „Toksika“ akcijų) ir, susipažinus su 2018 m. įmonės veiklos rezultatais, noriu Jus informuoti, kad valstybinės reikšmės objektas UAB „Toksika“ Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys dirba pilnu pajėgumu, pavojingosios atliekos utilizuojamos tinkamai, išmetamų teršalų emisijos neviršija leistinų normų.

Kitas valstybinės reikšmės objektas – Pavojingųjų atliekų sąvartynas, statytas už Europos Sąjungos ir UAB „Toksika“ lėšas (bendra suma 3 mln. Eur) dėl papildomo mokesčio už Aplinkos teršimą į valstybės biudžetą (2019 m. už 1 toną sąvartyne pašalinamų atliekų – 65,16 Eurų) tinkamai neišnaudojamas ir neatlieka Šiaulių regionui bei visai Lietuvai svarbių aplinkosaugos užduočių. Dėl bendros didelės pavojingųjų atliekų šalinimo kainos Pavojingųjų atliekų sąvartyne nėra surenkamas projektinis (9000 tonų) šalinamų pavojingųjų atliekų kiekis.

Apskaičiuojant pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimo, eksploatavimo, uždarymo bei priežiūros po uždarymo sąnaudas ir skaičiuojant pavojingųjų atliekų sąvartyno „vartų“ mokestį, yra vertinamas metinis projektinis šalinamų atliekų kiekis. Tačiau papildomai taikant mokestį už aplinkos teršimą, pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų pavojingųjų atliekų šalinimo kaina padidėja tiek, (jeigu atliekas reikia stabilizuoti, atliekų stabilizavimo savikaina ir mokesčio už aplinkos teršimą dydis didėja iki 3 kartų), jog pavojingosios atliekos faktiškai į pavojingųjų atliekų sąvartyną nebepatenka.

Mokestis už aplinkos teršimą pavojingųjų atliekų sąvartyne, šalinant pavojingąsias atliekas, kurį vienintelio Lietuvoje veikiančio sąvartyno operatorius turi mokėti į valstybės biudžetą, nėra direktyvos 1999/31/EB 10 straipsnį įgyvendinanti valstybės narės priemonė tai yra papildoma nacionalinė su direktyvos 1999/31/EB 10 straipsniu nesuderinama mokestinė prievolė.

Pavojingųjų atliekų sąvartynas skirtas tik specifinėms pavojingosioms atliekoms, kurios nedalyvauja žiedinėje ekonomikoje, vienintelis šių atliekų galimas saugus tvarkymo būdas yra šalinimas Pavojingųjų atliekų sąvartyne. Nuo 2018 m. sausio 1 d. padaryti mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimai, kuriuo nebuvo papildomai apmokestinami po pavojingųjų atliekų deginimo susidarę šlakai ir lakieji pelenai, leido UAB „Toksika“ Pavojingųjų atliekų sąvartyne nedidinant mokestinės naštos atliekų turėtojams saugiai sutvarkyti 4,5 tūkst. tonų pavojingųjų atliekų.

Aš, Šiaulių miesto meras, pilnai pritariu LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos išsakytai nuomonei dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr.VIII-1183 pakeitimo įstatymo projekto ir UAB „Toksika“ pateiktam įstatymo pakeitimo projektui (Įstatymo pakeitimo projektas pridedamas).

Prašau Lietuvos Respublikos Vyriausybę įsigilinti į susidariusią situaciją pavojingųjų atliekų tvarkymo sektoriuje bei inicijuoti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr.VIII-1183 pakeitimus – atsisakant papildomo mokesčio už Aplinkos teršimą už pavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintas pavojingąsias atliekas, kurių nėra galimybės panaudoti, perdirbti ar sutvarkyti kitais alternatyviais būdais.

Pagarbiai
Šiaulių miesto meras Artūras Visockas

 

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

Į viršų