facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Šiaulių apygardos teismas baigė nagrinėti civilinę bylą, susijusią su vadinamojo Menų inkubatoriaus projektu. Buvusi objekto statytoja UAB „Meba“ pateikė ieškinį VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“, Šiaulių miesto savivaldybei, VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai ir kitoms įstaigoms dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo. Savo ruožtu Šiaulių miesto savivaldybės administracija taip kreipėsi į teismą, kad restruktūrizuojama UAB „Meba“ ir UAB „Konsolė“ atlygintų nuostolius.

Ši byla yra Menų inkubatoriaus projekto tęsinys ir buvo palikta kaip praėjusios kadencijos palikimas. Šiuo metu po truputį ryškėja jos baigtis.

Ieškovė RUAB „Meba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu:

  • pripažinti atsakovo (Šiaulių miesto savivaldybės) atliktą 86 244,67 Eur delspinigių vienašalį įskaitymą (mažinant už atliktus darbus mokėtiną sumą) negaliojančiu;
  • pripažinti atsakovo atliktą 2014-05-16 rangos sutarties vienašalį nutraukimą negaliojančiu;
  • priteisti iš atsakovo 203 049 Eur skolos ir 1703 Eur delspinigių;
  • priteisti iš atsakovo 5 proc. metinių palūkanų už laikotarpį nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, skaičiuojant palūkanas nuo teismo priteistos sumos;
  • priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Atsakovė Šiaulių miesto savivaldybė pateikė savarankišką ieškinį, kuris buvo nagrinėjamas kaip priešieškinis ir kuriuo atsakovė prašė priteisti solidariai iš atsakovių RUAB „MEBA“ ir UAB „Konsolė“ 513 256,02 Eur patirtų nuostolių, palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Reikšdama reikalavimą dėl žalos atlyginimo, ieškovė Šiaulių miesto savivaldybė nurodė, kad patirtą žalą sudarė 400 791,71 Eur – VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai grąžinta suma ir 112 648,31 Eur – UAB „Meba“ už atliktus darbus sumokėta suma.

Teismas 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartimi RUAB „Meba“ ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo tenkino iš dalies, o Šiaulių miesto savivaldybės priešieškinį ieškovei RUAB „Meba“, atsakovei UAB „Konsolė“ ir bankrutavusiai VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dėl statybos rangos sutarties pripažinimo niekine ir nuostolių atlyginimo atmetė.

Teismas nusprendė, kad statybos darbai objekte negalėjo būti vykdomi dėl atsakovės VšĮ ,,Šiaulių regiono plėtros agentūra“ neveikimo ir objektyvių kliūčių (techninio projekto defektų ir kt.), už kurių pašalinimą ir yra atsakinga VšĮ ,,Šiaulių regiono plėtros agentūra“.

Teismas padarė išvadą, kad pati viešoji įstaiga neteisėtai vienašališkai nutraukė rangos sutartį dėl priežasčių, už kurias buvo pati atsakinga.

Teismas reikalavimą Šiaulių miesto savivaldybės atžvilgiu atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą, nes Savivaldybė nėra rangos sutarties šalis ir neturėjo sutartinių įsipareigojimų RUAB ,,Meba“ atžvilgiu.

Pripažinta, kad UAB „Meba“ neturi reikalavimo teisės išieškoti nuostolius sutartinės solidariosios civilinės atsakomybės pagrindu iš Šiaulių miesto savivaldybės. Ieškovė RUAB ,,Meba“ taip pat neįrodė, kad egzistuoja pagrindas atlyginti nuostolius.

Teismas, spręsdamas Šiaulių miesto savivaldybės ieškinio pagrįstumo klausimą, dar kartą analizavo Menų inkubatoriaus rangos sutarties vykdymo klausimus ir nusprendė, kad šalys neturi pasirinkimo teisės vykdyti sutartį ar jos nevykdyti. Jei savanoriškai įsipareigojama vykdyti sutartį, tai kita jos šalis pagrįstai tikisi, kad bus laikomasi visų sutarties sąlygų. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos verslo paramos agentūros pranešimas apie pradėtą tyrimą dėl paramos panaudojimo pažeidimo tyrimo, kuriame buvo akcentuojama, jog rangos darbai vykdomi nesilaikant sutarties reikalavimų, o papildomi darbai (lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbai) įsigyti be papildomų darbų pirkimo procedūrų, neturi esminės reikšmės. Byloje konstatuota, kad buvo objekto techninio projekto defektų ir trūkumų bei kitų neatitikčių, kad nebuvo laikomasi darbų atlikimo grafiko, kad techniniame projekte numatyti architektūriniai ir inžineriniai sprendiniai, už kuriuos yra atsakinga VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“, negalėjo būti realizuoti (pagal projektą), ir pripažino, kad Šiaulių miesto savivaldybė savo reikalavimo pagrįstumo atsakovų RUAB „Meba“ ir UAB „Konsolė“ atžvilgiu neįrodė.

Šiaulių miesto savivaldybė šiuo metu analizuoja Šiaulių apygardos teismo nutarties motyvus ir, preliminariu vertinimu, ruošiasi teikti skundą Lietuvos apeliaciniam teismui.

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

Į viršų