Šiaulių Dainų progimnazija 2021 m. spalio-gruodžio mėnesiais įgyvendino projektą ,,Juda Dainai – gyvenam sveikai“: Teniso akademijos aikštyno erdvėse mokiniai ugdėsi savistabos, savikontrolės, sveikos gyvensenos gebėjimus, stiprino savarankiško mankštinimosi poreikį bei nuostatas, įgijo asmens higienos, grūdinimosi, fizinio aktyvumo, sveikatos tausojimo, saugaus elgesio ir nelaimingų atsitikimų prevencijos žinių bei įgūdžių.

Veiklose „Aš ir tu mankštinamės kartu“, „Mano pulsas“, „Nėra prasto oro“, „Kaip man sekasi gyventi sveikai?!“,  „Tvirta nugara“, „Aš saugus...“, „Rungtyniaujam ir žaidžiam!“, „Mažasis olimpietis“  buvo patenkintas mokinių poreikis  judėti, būti fiziškai aktyviems, lavinta motorika ir kūno laikysena. Pradinukai ugdėsi garbingo rungtyniavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje nuostatas, elgesį, buvo puoselėjamos olimpinės sporto vertybės – pagarba, draugystė, tobulėjimas. Mokiniai džiaugėsi šiomis veiklomis, kai kurie susidomėjo naujomis sporto šakomis ir pasirinko neformaliojo ugdymo užsiėmimus.

Į viršų