Rugsėjo 7 d. Šiauliuose vykusioje Šiaulių pramonininkų asociacijos (ŠPA) organizuojamoje tradicinėje Chaimo Frenkelio konferencijoje „Lyderystė pokyčių laikais. Ko išmokome?“ buvo įteikti asociacijos apdovanojimai regiono pramonės, švietimo ir mokslo atstovams. Tarp apdovanotojų – VU Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto tyrėjų grupė, pelniusi apdovanojimą  už Šiaulių regiono specializuotos ilgalaikės socialinės ir ekonominės plėtros proveržio studijos ir įgyvendinimo priemonių programos parengimą. Šiaulių pramonininkų asociacijos medaliais ir sertifikatais buvo apdovanoti: prof. dr. Diana Cibulskienė, prof. dr. Mindaugas Butkus, doc. dr. Janina Šeputienė, doc. dr. Kristina Matuzevičiūtė-Balčiūnienė ir lekt. dr. Dovilė Ruplienė. Apie tai informuoja VU ŠA.

„Mūsų tyrimo tikslas buvo išryškinti regiono stiprybes ir pateikti galimus vystymosi kryptis ateičiai. Remiantis šiuo tyrimu jau yra projektuojamas Šiaulių regiono 2021–2027 metų strateginis planas, kuriame detalizuojami įvairūs aspektai stiprinant tam tikras sritis, kad regionas būtų tvarus, įtraukus, konkurencingas ir socialiai atsakingas. Mes, VU Šiaulių akademijos mokslininkai, taip pat esame įtraukti į šios strategijos rengimą“, – sako VU ŠA Regionų plėtros instituto tyrėjų komandos vadovė prof. dr. Diana Cibulskienė.

Šiaulių pramonininkų asociacijos apdovanojimą pelniusios doc. dr. K. Matuzevičiūtė ir doc. dr. J. Šeputienė džiaugėsi, jog VU ŠA mokslininkų darbas buvo pastebėtas. „Visada malonu, kai darbas yra įvertinamas. Mes šiam tyrimui skyrėme tikrai labai daug laiko ir pastangų. Tuo pačiu galiu pažymėti, jog dirbti buvo labai įdomu. Mūsų tyrimo esmė – regiono stiprybių identifikavimas, t. y. norėjome išryškinti tai, kokias sritis galėtume vystyti toliau, kas leistų regionui stiprėti ateityje. Mokslo, savivaldos ir mokslininkų bendradarbiavimas atliekant šį tyrimą buvo labai svarbus.

Kalbėjomės su didžiųjų regiono įmonių, savivaldybių vadovais apie tai, kokius vystymosi kelius jie mato. Pamatėme, jog regione reikia puoselėti gilias pramonės tradicijas kartu vystant išmaniąją gamybą, koncentruojantis į aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimą“, – po apdovanojimo kalbėjo VU ŠA Regionų plėtros instituto mokslininkės doc. dr. J. Šeputienė ir doc. dr. K. Matuzevičiūtė-Balčiūnienė.

Regionų plėtros instituto mokslininkes su apdovanojimu pasveikino VU Šiaulių akademijos direktorė prof. dr. Renata Bilbokaitė.

Į viršų